Anda di halaman 1dari 51

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN

Nordin Tahir

REFLEKSI P&P

YG LALU

Mengenal pasti

Masalah

REFLEKSI P&P YG LALU Mengenal pasti Masalah Tinjauan Awal / Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal
REFLEKSI P&P YG LALU Mengenal pasti Masalah Tinjauan Awal / Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal

Tinjauan Awal /

Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal

Amalan, Isu/ Situasi

dan menganalisis data tinjauan awal Amalan, Isu/ Situasi GELUNGAN KEDUA (5) 1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN /

GELUNGAN

KEDUA (5)
KEDUA
(5)

1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

KEDUA (5) 1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN (2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P &

(2)

MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P

MEMBUAT REFLEKSI

TERHADAP

KEBERKESANAN

TINDAKAN

P & P MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (4) MENGUMPUL DAN
P & P MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (4) MENGUMPUL DAN

(3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN

TINDAKAN (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA PEMANTAUAN TINDAKAN
TINDAKAN (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA PEMANTAUAN TINDAKAN

(4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA

TINDAKAN (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA PEMANTAUAN TINDAKAN Nordin Tahir

PEMANTAUAN

TINDAKAN

Nordin Tahir

Tinjauan Awal /

Mengutip dan

menganalisis data

tinjauan awal

- Soal selidik masa p&p

-Dapatan lemah dalam beberapa aspek

-Tidak guna bbm/ tidak terang

-Tingkatkan kemahiran menerang

Mengenal pasti

Masalah

REFLEKSI P&P

kemahiran menerang Mengenal pasti Masalah REFLEKSI P&P YG LALU - Kepuasan habis sukatan - Mengarang nota

YG LALU

-Kepuasan habis sukatan

-Mengarang nota dan latihan di rumah

-Nota lengkap /tiada masalah

-Tapi dalam ujian bulanan tak dapat jawab

/tiada masalah - Tapi dalam ujian bulanan tak dapat jawab Amalan, Isu/ Situasi 1) MENENTUKAN ISU

Amalan, Isu/ Situasi

dalam ujian bulanan tak dapat jawab Amalan, Isu/ Situasi 1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / F O

1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

-Adakah bbm/ nota bermasalah? (5) MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN
-Adakah bbm/ nota
bermasalah?
(5)
MEMBUAT REFLEKSI
TERHADAP KEBERKESANAN

TINDAKAN

-Refleksi Tindakan

-Refleksi terhadap dapatan kajian

-Cadangan utk tindakan seterusnya

terhadap dapatan kajian - Cadangan utk tindakan seterusnya (2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P
terhadap dapatan kajian - Cadangan utk tindakan seterusnya (2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P

(2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P & P

-Teknik Jadual Formula Berwarna -Tujuh aktiviti

KAJIAN TINDAKAN Jadual formula berwarna:

Kaedah untuk

menerangkan fakta Siti Zainab Hj Md Saman SMK PADANG SIDING

menerangkan fakta Siti Zainab Hj Md Saman SMK PADANG SIDING (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN (

(3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN

SMK PADANG SIDING (3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN ( 4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA - Ujian

(4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA

-Ujian Pra/ pasca

- Soal selidik

- Temu Bual

( 4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA - Ujian Pra/ pasca - Soal selidik - Temu Bual

PEMANTAUAN

TINDAKAN

Nordin Tahir

REFLEKSI P&P YG LALU

Muhasabah diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan amalan kendiri

Tema / masalah / isu / keprihatinan dikenal pasti

Melihat perkara-perkara berikut:

Diri sendiri

Murid

Kemahiran

Persekitaran

Isi kandungan

Bahan pengajaran

Komunikasi

Disiplin

P & P

Nordin Tahir

REFLEKSI PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN LALU

Ceritakan perasaan anda secara umum berkaitan

topik / perkara P&P

Nyatakan permasalahan yg anda ingin baiki atau ubah

Nyatakan tindakan pelajar yang membawa permasalahan

Refleks ttg cara pengurusan anda dalam konteks ini

Cuba nyatakan pandangan pelajar berkaitan dgn permasalahan ini

Nyatakan latar belakang dan pengalaman pengurusan anda berkaitan dgn perkara ini

Nordin Tahir

BILA BUAT REFLEKSI?

Refleksi peringkat awal Analisis isu, fenomena atau masalah yang hendak dikaji Analisis kefahaman diri terhadap isu

Tentukan bidang / fokus keprihatinan

Kenal pasti jenis tindakan yg sesuai

Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI

Apakah sedang saya buat?

Kenapakah saya berbuat demikian?

Bagaimanakah hendak saya buat dengan cara lain?

Bolehkah dilaksanakan dengan cara lain?

Apakah pengajaran (LESSONS) yg saya dapat?

Apakah perubahan yg saya akan lakukan jika berpeluang untuk buat semula?

Apakah perasaan saya?

Apakah kelemahan dan kekuatan saya?

Nordin Tahir

MENGENAL PASTI MASALAH / KEPRIHATINAN (CONCERN)

Adakah terdapat sebarang situasi yang

menimbulkan kesukaran dan anda ingin

menghadapinya dengan lebih berkesan?

Biarkan fikiran anda menjelajah dengan bebas, dan tuliskan segala perkaitan- perkaitan yang timbul secara spontan.

Nordin Tahir

MENGENAL PASTI NILAI /KEPERCAYAAN YG

ANDA PEGANG

Tidak mendiskriminasi

Kesamaan peluang

Tindakan tegas

Hormati kepelbagaian

Kejayaan bagi semua sekolah adalah komuniti penyayang

Penyertaan aktif

Pembelajaran bukan sahaja

terdiri drp akademik tetapi

sosial dan emosi

Kerjasama dan kolaborasi ditegaskan drp persaingan

Nilai spt keadilan, saling

hormat dan kejujuran dibudayakan dalam amalan sehari-hari

Penguasaan disiplin perlu

berasaskan penyelesaian masalah drp hukuman atau ganjaran

Nordin Tahir

Tinjauan Awal

Pengumpulan data awal

Bertujuan untuk memahami masalah dgn

mendalam

Menggunakan beberapa kaedah

Soal selidik

Temu bual

Pemerhatian

Analisis dokumen

Ujian

Nordin Tahir

Menganalisis Data Tinjauan Awal

Analisis data

Huraikan dan persembahkan data

Tujuan

Mendapat maklumat sebenar

berkaitan dgn permasalahan yg

dihadapi

Nordin Tahir

dan persembahkan data • Tujuan – Mendapat maklumat sebenar berkaitan dgn permasalahan yg dihadapi Nordin Tahir

ISU KEPERIHATAN/

FOKUS KAJIAN

Fokus mudah merancang

tindakan

Fokus tidak jelas

menyebabkan tindakan tidak

tepat

Nordin Tahir

MEMBINA HIPOTESIS

3. Setelah idea-idea atau perkaitan yang timbul difikiran anda dicatatkan, anda mungkin boleh melahirkan idea- idea lanjutan dengan menggunakan ayat-ayat seperti;

Saya ingin memperbaiki

atau,

Saya lemas dengan keadaan

atau,

Selalu sahaja saya rasa geram dengan

atau,

Saya ingin mencubakan

atau,

Nordin Tahir

MENGANALISIS MASALAH / KEPRIHATINAN (CONCERN)

2. Cuba perluaskan apa yang anda telah tuliskan setakat ini berkenaan idea-idea anda itu dengan menggunakan soalan- soalan seperti yang berikut;

Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut?

Apakah yang ANDA lakukan?

Apakah pula yang MURID lakukan?

Apakah faktor-faktor yang pada pendapat ANDA penting bagi memahami situasi tersebut?

Nordin Tahir

Contoh peta minda sumbangsaran kumpulan

tidak memahami konsep asas

peta minda sumbangsaran kumpulan tidak memahami konsep asas tidak kuasai sifir ponteng pelajar tidak minat tidak

tidak kuasai sifir

kumpulan tidak memahami konsep asas tidak kuasai sifir ponteng pelajar tidak minat tidak buat kerja rumah/latihan

ponteng

pelajar

tidak minat

tidak buat kerja

rumah/latihan

ponteng pelajar tidak minat tidak buat kerja rumah/latihan Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik cepat untuk

Penerangan tidak jelas

Pengajaran tidak menarik

cepat untuk habiskan sukatan

malas

Pelajar

Lemah

Math

guru

garang

Nordin Tahir

tidak bimbing

ibubapa

miskin

gejala negatif

tidak dapat kawal kelas

Tidak ambil berat pelajaran anak

persekitaran

Tidak kondusif

ANALISIS TULANG IKAN

GURU PELAJAR LEMAH CEMERLANG MATH MATH
GURU
PELAJAR
LEMAH
CEMERLANG
MATH
MATH

PERSEKITARAN

Nordin Tahir

IBUBAPA

PERNYATAAN FOKUS

Saya ingin MENAMBAHBAIK KEGUNAAN

ICT YANG BERKESAN DALAM

PENTADBIRAN SEKOLAH

Saya ingin MENGUBAH CARA MEMBUAT

KEPUTUSAN DENGAN MELIBATKAN

GURU DALAM PROSES MEMBUAT

KEPUTUSAN

Nordin Tahir

Kriteria Menentukan Fokus Kajian

Penentuan fokus berdasarkan perkara berikut:

Skop kajian

Dalam kawalan guru

Tindakan segera

Penting kepada sekolah

Dalam ruang lingkup kuasa guru

Data boleh dikutip dgn mudah

Kerelevanan

Berminat?

Relevan pada konteks masa kini atau masa depan

Kebolehurusan

Kekangan

Persiapan

Keserasian

Laksana semasa bertugas

Serasi dgn kerja penyelidik

Nordin Tahir

MERANCANG

INTERVENSI / TINDAKAN

Menentukan objektif kajian

Tujuan yg ingin dicapai

Objektif umum dan khusus

Merancang tindakan / intervensi

Tentukan jenis intervensi

Selaraskan intervensi dgn objektif kajian

Tentukan tempoh intervensi

Kenal pasti bahan untuk intervensi

Tetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian intervensi

Tetapkan penanda aras pencapaian minimum utk keberkesanan

intervensi

Nordin Tahir

dan kaedah penilaian intervensi – Tetapkan penanda aras pencapaian minimum utk keberkesanan intervensi Nordin Tahir

INSTRUMEN KAJIAN

TEMU BUAL

PEMERHATIAN

NOTA LAPANGAN

JURNAL REFLEKSI

MENULIS DIARI

Nordin Tahir

INSTRUMEN KAJIAN • TEMU BUAL • PEMERHATIAN • NOTA LAPANGAN • JURNAL REFLEKSI • MENULIS DIARI

BERTINDAK

Melaksanakan aktiviti-aktiviti intervensi / tindakan

Mengikut ketetapan rancangan intervensi jika perlu ubah suai

Rakan utk memantau dan mengkritik

intervensi

Nordin Tahir

ketetapan rancangan intervensi jika perlu ubah suai • Rakan utk memantau dan mengkritik intervensi Nordin Tahir

MEMERHATI

Mengumpul dan menganalisis data

Perkara-perkara yg dilakukan

Perhati dan catat reaksi dan perubahan

tingkah laku

Catatkan maklumat di luar jangkaan,

kekangan atau halangan

Mengumpul dan menganalisis data

Nordin Tahir

SUMBER PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang dikumpul boleh dikategorikan kepada:

data yang dijana sendiri oleh penyelidik, contohnya, data

pemerhatian (termasuk pemerhatian turut serta participant observation), penulisan jurnal/ log/diari/catatan lapangan

data yang dijana oleh orang lain tetapi dikumpul oleh penyelidik, contohnya, data dari temu bual, soal selidik,

artifak orang lain seperti filem, kaset, video, dokumen,

surat pekeliling, minit mesyuarat, sukatan pelajaran dan lain-lain.

Nordin Tahir

PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN

PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN

Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut (Altrichter et al.,

1993:83; KPM, 1995:22)

Siapa dan apakah yang anda akan perhatikan?

Mengapakah anda membuat pemerhatian itu?

Di manakah pemerhatian akan dilaksanakan?

Bilakah anda akan membuat pemerhatian itu dan untuk berapa lama?

Bagaimanakah pemerhatian itu akan dicatatkan

atau dirakamkan?

Nordin Tahir

APAKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN?

Persekitaran fizikal menerangkan tempat berlakunya situasi yang diperhatikan dan benda-benda fizikal yang ada sekeliling; suasana persekitaran tempat itu; masa berlaku.

Persekitaran sosial menerangkan konteks sosial di mana situasi itu

berlaku; peranan orang-orang yang terlibat; siapa lakukan apa kepada siapa dan bila; interaksi sosial yang berlaku; bahasa yang digunakan (native language); komunikasi bukan verbal yang ditunjukkan.

Aktiviti yang berlaku menerangkan apa yang berlaku ; apa yang dilakukan

oleh orang-orang yang terlibat; bagaimana aktiviti yang dirancang dan yang tidak dirancang berlaku.

a. Perkara yang nampaknya remeh-temeh tetapi mungkin penting untuk memahami situasi yang diperhatikan seperti masa; keadaan cahaya; keadaan suhu dalam bilik; sudut-sudut dalam bilik; kedudukan perabot; aras kebisingan di dalam dan di luar bilik darjah dan lain-lain.

Nordin Tahir

PROSEDUR PEMERHATIAN

Catatkan masa anda menulis nota

Gunakan singkatan untuk perkataan yang sering kali digunakan (contohnya, G untuk Guru, P untuk Pelajar, PT untuk Papan Tulis, KK untuk Kerja Kumpulan, dll.

Adalah berguna untuk melukis satu gambarajah

pelan bilik darjah berkenaan, ditambah dengan catatan seperti di mana guru dan pelajar berada, ruang yang digunakan dan yang tidak digunakan, pergerakan guru, objek-objek yang penting, dll.

Nordin Tahir

PROSEDUR PEMERHATIAN

Semak nota yang dicatat selepas pemerhatian untuk membuat pembetulan, menulis komen, atau menulis nota tambahan untuk tujuan menjelaskan sesuatu perkara. Nota tambahan boleh terdiri daripada catatan perasaan, refleksi, atau sesuatu idea baru.

Fikirkan tentang;

Apakah semua ini bermakna?

Apakah yang penting di sini?

Kenapakah ia berlaku seperti yang diperhatikan?

Apakah yang seharusnya saya siasat selanjutnya?

Apakah yang seharusnya saya beri fokus jika saya balik semula ke setting situasi ini?

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN

BORANG PEMERHATIAN

Borang pemerhatian adalah satu dokumen yang

disediakan untuk merekod apa yang diperhatikan secara sistematik dan teratur. Dalam borang pemerhatian itu, aspek-aspek yang tertentu untuk direkodkan semasa pemerhatian dijalankan.

SENARAI SEMAK

Senarai semak adalah satu dokumen yang telah disenaraikan aspek-aspek pemerhatian dan penyelidik hanya diperlukan membuat tanda untuk merekod aspek- aspek pemerhatian ini.

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN

RAKAMAN AUDIO

Rakaman audio dapat merekodkan segala

perbualan dan bunyi dalam sesuatu situasi untuk dimainkan semula dan dijadikan bukti kajian.

Bahan rakaman ini dapat membantu penyelidik menganalisis semula apa yang berlaku dan membuat interpretasi serta refleksi supaya situasi itu dapat difahami dengan lebih mendalam.

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN

RAKAMAN VIDEO

Rakaman video bukan hanya dapat merekodkan sebala

perbualan dan bunyi tetapi segala pergerakan juga dapat

ditangkap melalui kamera video itu.

Bahan rakaman ini adalah sangat berguna untuk melihat dan mengkaji semuala sesuatu situasi yang telah dirakamkan

dengan cara yang lebih berkesan dibandingkan rakaman

audio.

Konteks situasi lebih jelas dilihat dan pola tingkahlaku boleh dikesan di samping mengkaji komunikasi secara verbal dan

bukan verbal.

Nordin Tahir

PENGUMPULAN DATA TEMU BUAL

TEMU BUAL

Temu bual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana ia membantu pengkaji meneroka dan mendapatkan

maklumat kajian secara mendalam.

Seringkali dalam kajian, ada banyak maklumat yang tidak dapat diperolehi melalui kaedah pemerhatian, dokumentasi

ataupun catatan diari seseorang

Pengkaji perlu berhubung melakukan hubungan ‘face-to- face’atau bersua muka secara terus menerus dengan peserta

untuk mendapat maklumat secara langsung.

Nordin Tahir

JENIS-JENIS TEMU BUAL

Jenis-jenis teknik temu bual:

TEMU BUAL berstruktur dan

TEMU BUUAL tidak berstruktur

TEKNIK TEMU BUAL BERSTRUKTUR:

aktiviti perbualan dan soal jawab di mana bentuk dan kandungan

soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk

atau bidang yang tertentu sahaja.

CONTOH

Adakah anda membetulkan semua kesilapan ejaan pelajar?

Adakah anda pernah mendenda pelajar yang membuat kesilapan

ejaan?

Jika ada, apakah denda yang anda gunakan?

Siapakah pelajar yang selalu didenda?

Nordin Tahir

JENIS-JENIS TEMU BUAL

Teknik temu bual tidak berstruktur:

merupakan aktiviti perbualan dan soal jawab yang mementingkan penerokaan idea atau perasaan lebih daripada mendapat fakta-fakta tertentu.

Soalan-soalan terbuka (‘open-ended questions’) dikemukakan dan pelbagai jawapan boleh diperolehi dari peserta atau responden.

CONTOH

Adakah apa-apa yang anda hendak beritahu kepada kami?

Apakah perasaan anda pada masa itu?

Mengapa anda rasa begitu?

Apakah pandangan atau pendapat anda?

Nordin Tahir

MEREKOD DATA TEMU BUAL

Cara merekod temu bual:

semasa mengadakan temu bual, adalah penting pengkaji mengambil tindakan merekod dialog atau

perbualan melalui cara-cara tertentu.

boleh menggunakan rakaman audio kalau pita

rakaman itu tidak mengganggu aktiviti atau situasi

temu bual.

Nordin Tahir

Cara analisis data temu bual secara

kualitatif

Analisis pola

Analisis kandungan

Analisis isu

Analisis dilema

Analisis perkara yang tidak diduga

pola • Analisis kandungan • Analisis isu • Analisis dilema • Analisis perkara yang tidak diduga

Nordin Tahir

ANALISIS DOKUMEN

TUJUAN ANALISIS DOKUMEN

untuk mengutip data atau maklumat berguna dari dokumen-

dokumen yang dikaji.

Dokumen boleh membekalkan maklumat berkaitan dengan isu atau masalah yang diselidiki.

Ia merupakan bahan penting untuk memahami tujuan,

rasional dan sejarah sesuatu program atau dasar.

Dalam pelaksanaan analisis, kita dapat tahu tentang data yang

sudah ada dan data yang mesti dikutip.

Nordin Tahir

CONTOH BAHAN ANALISIS DOKUMEN

Gambar/foto cara-cara pelajar menjalankan sesuatu tugasan dalam bilik darjah; apa yang berlaku di bilik darjah tanpa pengetahuan atau mendapat perhatian dari guru

Susunan meja kerusi di bilik darjah

Corak organisasi sosial dalam bilik darjah, contohnya:

adakah pelajar-pelajar bekerja dalam kumpulan atau berseorangan? Kedudukan guru dan sikapnya semasa bercakap atau bekerja dengan pelajar-pelajar.

(Sesetengah daripada bukti bergambar hanya boleh dikutip

dengan bantuan seorang pemerhati tetapi sesetengah daripadanya hanya boleh dikutip oleh guru sendiri.)

Nordin Tahir

CATATAN DIARI

MEMBUAT CATATAN DIARI

Catatan mengenai pemerhatian, perasaan, tindakan, hipotesis dan penyelesaian sesuatu situasi boleh dibuat.

Boleh menggunakan cara tersendiri untuk catatan diari.

Terdapat dua (2) jenis catatan diari:

diari guru dan

diari murid.

Nordin Tahir

PANDUAN MENCATAT DIARI

Catatan diari harus sentiasa dilakukan. Contohnya,

selepas sesuatu pengajaran yang mana satu strategi

khas telah digunakan atau selepas bermesyuarat dengan kelas yang bermasalah

Dalam amalan catatan diari, tinggalkan ‘margin’ yang luas untuk merekodkan segala perubahan, tambahan nota atau rujukan kepada bahagian lain di diari

Nordin Tahir

ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN

BILA BUAT REFLEKSI?

Refleksi peringkat awal Analisis isu, fenomena atau masalah yang hendak dikaji Analisis kefahaman diri terhadap isu

Tentukan bidang / fokus keprihatinan

Kenal pasti jenis tindakan yg sesuai

Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI

Adakah saya setuju dengan tindakan yang diambil?

Apakah pandangan saya terhadap

tindakan ini?

Apakah kekangan yang dihadapi

semasa menjalankan tindakan?

Apakah rumusan terhadap tindakan ini?

Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI

Apakah sedang saya buat?

Kenapakah saya berbuat demikian?

Bagaimanakah hendak saya buat dengan cara lain?

Bolehkah dilaksanakan dengan cara lain?

Apakah pengajaran (LESSONS) yg saya dapat?

Apakah perubahan yg saya akan lakukan jika berpeluang untuk buat semula?

Apakah perasaan saya?

Apakah kelemahan dan kekuatan saya?

Nordin Tahir

BILA BUAT REFLEKSI?

Refleksi selepas kajian Mencadangkan perubahan dan peningkatan diri

Menilai kembali kesan tindakan

Menganalisis kefahaman baru

Merancang tindakan susulan

Nordin Tahir

MEREFLEKS KEBERKESANAN INTERVENSI

Merefleks keberkesanan intervensi

Merefleks perkara-perkara berkaitan Kelemahan & kekuatan

Isu-isu penting

Kekangan & halangan kajian Pengajaran / celik akal

Mencadangkan tindakan susulan

Nordin Tahir

penting – Kekangan & halangan kajian – Pengajaran / celik akal • Mencadangkan tindakan susulan Nordin

SOALAN REFLEKSI

Apakah perubahan yang berlaku selepas

tindakan diambil?

Apakah perasaan saya terhadap tindakan yang diambil?

Apakah kesimpulan daripada tindakan ini?

Apakah pengajaran drp pelaksanaan tindakan ini?

Apakah tindakan susulannya?

Nordin Tahir

HASIL REFLEKSI

Kefahaman Baru

Kenapa berjaya atau tidak berjaya?

Kelemahan atau kekuatan?

Kesedaran

Mengetahui dan memahami persekitaran kerja

Bantu membuat “environmental scanning”

Nordin Tahir