Anda di halaman 1dari 51

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN

Nordin Tahir

REFLEKSI P&P YG LALU

Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ Situasi

Tinjauan Awal /
Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal

GELUNGAN KEDUA

1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

(5)

MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN

(2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P&P

(4) MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA


Nordin Tahir

(3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN PEMANTAUAN TINDAKAN

REFLEKSI P&P YG LALU


-Kepuasan habis sukatan -Mengarang nota dan latihan di rumah -Nota lengkap /tiada masalah -Tapi dalam ujian bulanan tak dapat jawab

Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ Situasi 1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN
KAJIAN TINDAKAN Jadual formula berwarna: Kaedah untuk menerangkan fakta Siti Zainab Hj Md Saman SMK PADANG SIDING

Tinjauan Awal / Mengutip dan menganalisis data tinjauan awal


- Soal selidik masa p&p -Dapatan lemah dalam beberapa aspek -Tidak guna bbm/ tidak terang -Tingkatkan kemahiran menerang

-Adakah bbm/ nota bermasalah?

(5) MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN -Refleksi Tindakan -Refleksi terhadap dapatan kajian -Cadangan utk tindakan seterusnya

(2) MERANCANG TINDAKAN / INTERVENSI P&P


-Teknik Jadual Formula Berwarna -Tujuh aktiviti

(4) MENGUMPUL DAN


MENGANALISIS DATA -Ujian Pra/ pasca - Soal selidik - Temu Bual Nordin Tahir

(3) BERTINDAK / MELAKSANAKAN TINDAKAN PEMANTAUAN TINDAKAN

REFLEKSI P&P YG LALU


Muhasabah diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan amalan kendiri Tema / masalah / isu / keprihatinan dikenal pasti Melihat perkara-perkara berikut: Diri sendiri Murid Kemahiran Persekitaran Isi kandungan Bahan pengajaran Komunikasi Disiplin P&P
Nordin Tahir

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU


Ceritakan perasaan anda secara umum berkaitan topik / perkara P&P Nyatakan permasalahan yg anda ingin baiki atau ubah Nyatakan tindakan pelajar yang membawa permasalahan Refleks ttg cara pengurusan anda dalam konteks ini Cuba nyatakan pandangan pelajar berkaitan dgn permasalahan ini Nyatakan latar belakang dan pengalaman pengurusan anda berkaitan dgn perkara ini
Nordin Tahir

BILA BUAT REFLEKSI?


Refleksi peringkat awal Analisis isu, fenomena atau masalah yang hendak dikaji Analisis kefahaman diri terhadap isu Tentukan bidang / fokus keprihatinan Kenal pasti jenis tindakan yg sesuai

Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI
Apakah sedang saya buat? Kenapakah saya berbuat demikian? Bagaimanakah hendak saya buat dengan cara lain? Bolehkah dilaksanakan dengan cara lain? Apakah pengajaran (LESSONS) yg saya dapat? Apakah perubahan yg saya akan lakukan jika berpeluang untuk buat semula? Apakah perasaan saya? Apakah kelemahan dan kekuatan saya?

Nordin Tahir

MENGENAL PASTI MASALAH / KEPRIHATINAN (CONCERN)


Adakah terdapat sebarang situasi yang menimbulkan kesukaran dan anda ingin menghadapinya dengan lebih berkesan? Biarkan fikiran anda menjelajah dengan bebas, dan tuliskan segala perkaitanperkaitan yang timbul secara spontan.
Nordin Tahir

MENGENAL PASTI NILAI /KEPERCAYAAN YG ANDA PEGANG


Tidak mendiskriminasi Kesamaan peluang Tindakan tegas Hormati kepelbagaian Kejayaan bagi semua sekolah adalah komuniti penyayang Penyertaan aktif Pembelajaran bukan sahaja terdiri drp akademik tetapi sosial dan emosi Kerjasama dan kolaborasi ditegaskan drp persaingan Nilai spt keadilan, saling hormat dan kejujuran dibudayakan dalam amalan sehari-hari Penguasaan disiplin perlu berasaskan penyelesaian masalah drp hukuman atau ganjaran

Nordin Tahir

Tinjauan Awal
Pengumpulan data awal Bertujuan untuk memahami masalah dgn mendalam Menggunakan beberapa kaedah
Soal selidik Temu bual Pemerhatian Analisis dokumen Ujian
Nordin Tahir

Menganalisis Data Tinjauan Awal


Analisis data Huraikan dan persembahkan data Tujuan Mendapat maklumat sebenar berkaitan dgn permasalahan yg dihadapi

Nordin Tahir

ISU KEPERIHATAN/ FOKUS KAJIAN

Fokus mudah merancang tindakan


Fokus tidak jelas menyebabkan tindakan tidak tepat
Nordin Tahir

MEMBINA HIPOTESIS
3. Setelah idea-idea atau perkaitan yang timbul difikiran anda dicatatkan, anda mungkin boleh melahirkan ideaidea lanjutan dengan menggunakan ayat-ayat seperti;

Saya ingin memperbaiki.. atau,


Saya lemas dengan keadaan .. atau, Selalu sahaja saya rasa geram dengan .. atau, Saya ingin mencubakan .. atau,
Nordin Tahir

MENGANALISIS MASALAH / KEPRIHATINAN (CONCERN)


2. Cuba perluaskan apa yang anda telah tuliskan setakat ini berkenaan idea-idea anda itu dengan menggunakan soalansoalan seperti yang berikut;

Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut?


Apakah yang ANDA lakukan? Apakah pula yang MURID lakukan? Apakah faktor-faktor yang pada pendapat ANDA penting bagi memahami situasi tersebut?

Nordin Tahir

Contoh peta minda sumbangsaran kumpulan


tidak memahami konsep asas tidak kuasai sifir malas tidak bimbing

pelajar
ponteng Pelajar Lemah Math

ibubapa

miskin

tidak minat

tidak buat kerja rumah/latihan

Tidak ambil berat pelajaran anak

persekitaran Penerangan tidak jelas

guru
Pengajaran tidak menarik cepat untuk habiskan sukatan garang
Nordin Tahir

gejala negatif
Tidak kondusif tidak dapat kawal kelas

ANALISIS TULANG IKAN


GURU

PELAJAR

LEMAH MATH

CEMERLANG MATH

PERSEKITARAN
Nordin Tahir

IBUBAPA

PERNYATAAN FOKUS
Saya ingin MENAMBAHBAIK KEGUNAAN ICT YANG BERKESAN DALAM PENTADBIRAN SEKOLAH

Saya ingin MENGUBAH CARA MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN MELIBATKAN GURU DALAM PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN
Nordin Tahir

Kriteria Menentukan Fokus Kajian


Penentuan fokus berdasarkan perkara berikut: Skop kajian Dalam kawalan guru Tindakan segera Penting kepada sekolah Dalam ruang lingkup kuasa guru Data boleh dikutip dgn mudah Kerelevanan Berminat? Relevan pada konteks masa kini atau masa depan Kebolehurusan Kekangan Persiapan Keserasian Laksana semasa bertugas Serasi dgn kerja penyelidik
Nordin Tahir

MERANCANG INTERVENSI / TINDAKAN


Menentukan objektif kajian
Tujuan yg ingin dicapai Objektif umum dan khusus

Merancang tindakan / intervensi


Tentukan jenis intervensi Selaraskan intervensi dgn objektif kajian Tentukan tempoh intervensi Kenal pasti bahan untuk intervensi Tetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian intervensi Tetapkan penanda aras pencapaian minimum utk keberkesanan intervensi

Nordin Tahir

INSTRUMEN KAJIAN

TEMU BUAL PEMERHATIAN NOTA LAPANGAN JURNAL REFLEKSI MENULIS DIARI


Nordin Tahir

BERTINDAK
Melaksanakan aktiviti-aktiviti intervensi / tindakan Mengikut ketetapan rancangan intervensi jika perlu ubah suai Rakan utk memantau dan mengkritik intervensi
Nordin Tahir

MEMERHATI
Mengumpul dan menganalisis data Perkara-perkara yg dilakukan Perhati dan catat reaksi dan perubahan tingkah laku Catatkan maklumat di luar jangkaan, kekangan atau halangan Mengumpul dan menganalisis data
Nordin Tahir

SUMBER PENGUMPULAN DATA


Sumber data yang dikumpul boleh dikategorikan kepada:
data yang dijana sendiri oleh penyelidik, contohnya, data pemerhatian (termasuk pemerhatian turut serta participant observation), penulisan jurnal/ log/diari/catatan lapangan
data yang dijana oleh orang lain tetapi dikumpul oleh penyelidik, contohnya, data dari temu bual, soal selidik, artifak orang lain seperti filem, kaset, video, dokumen, surat pekeliling, minit mesyuarat, sukatan pelajaran dan lain-lain.
Nordin Tahir

PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN

PENGUMPULAN DATA PEMERHATIAN Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut (Altrichter et al., 1993:83; KPM, 1995:22)
Siapa dan apakah yang anda akan perhatikan? Mengapakah anda membuat pemerhatian itu? Di manakah pemerhatian akan dilaksanakan? Bilakah anda akan membuat pemerhatian itu dan untuk berapa lama? Bagaimanakah pemerhatian itu akan dicatatkan atau dirakamkan?
Nordin Tahir

APAKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN?


Persekitaran fizikal menerangkan tempat berlakunya situasi yang diperhatikan dan benda-benda fizikal yang ada sekeliling; suasana persekitaran tempat itu; masa berlaku.

Persekitaran sosial menerangkan konteks sosial di mana situasi itu berlaku; peranan orang-orang yang terlibat; siapa lakukan apa kepada siapa dan bila; interaksi sosial yang berlaku; bahasa yang digunakan (native language); komunikasi bukan verbal yang ditunjukkan. Aktiviti yang berlaku menerangkan apa yang berlaku ; apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat; bagaimana aktiviti yang dirancang dan yang tidak dirancang berlaku.
Perkara yang nampaknya remeh-temeh tetapi mungkin penting untuk memahami situasi yang diperhatikan seperti masa; keadaan cahaya; keadaan suhu dalam bilik; sudut-sudut dalam bilik; kedudukan perabot; aras kebisingan di dalam dan di luar bilik darjah dan lain-lain.

a.

Nordin Tahir

PROSEDUR PEMERHATIAN
Catatkan masa anda menulis nota Gunakan singkatan untuk perkataan yang sering kali digunakan (contohnya, G untuk Guru, P untuk Pelajar, PT untuk Papan Tulis, KK untuk Kerja Kumpulan, dll.

Adalah berguna untuk melukis satu gambarajah pelan bilik darjah berkenaan, ditambah dengan catatan seperti di mana guru dan pelajar berada, ruang yang digunakan dan yang tidak digunakan, pergerakan guru, objek-objek yang penting, dll.

Nordin Tahir

PROSEDUR PEMERHATIAN
Semak nota yang dicatat selepas pemerhatian untuk membuat pembetulan, menulis komen, atau menulis nota tambahan untuk tujuan menjelaskan sesuatu perkara. Nota tambahan boleh terdiri daripada catatan perasaan, refleksi, atau sesuatu idea baru. Fikirkan tentang;
Apakah semua ini bermakna? Apakah yang penting di sini? Kenapakah ia berlaku seperti yang diperhatikan? Apakah yang seharusnya saya siasat selanjutnya? Apakah yang seharusnya saya beri fokus jika saya balik semula ke setting situasi ini?

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN
BORANG PEMERHATIAN
Borang pemerhatian adalah satu dokumen yang disediakan untuk merekod apa yang diperhatikan secara sistematik dan teratur. Dalam borang pemerhatian itu, aspek-aspek yang tertentu untuk direkodkan semasa pemerhatian dijalankan.

SENARAI SEMAK
Senarai semak adalah satu dokumen yang telah disenaraikan aspek-aspek pemerhatian dan penyelidik hanya diperlukan membuat tanda untuk merekod aspekaspek pemerhatian ini.

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN
RAKAMAN AUDIO
Rakaman audio dapat merekodkan segala perbualan dan bunyi dalam sesuatu situasi untuk dimainkan semula dan dijadikan bukti kajian.
Bahan rakaman ini dapat membantu penyelidik menganalisis semula apa yang berlaku dan membuat interpretasi serta refleksi supaya situasi itu dapat difahami dengan lebih mendalam.

Nordin Tahir

INSTRUMEN PEMERHATIAN
RAKAMAN VIDEO Rakaman video bukan hanya dapat merekodkan sebala perbualan dan bunyi tetapi segala pergerakan juga dapat ditangkap melalui kamera video itu. Bahan rakaman ini adalah sangat berguna untuk melihat dan mengkaji semuala sesuatu situasi yang telah dirakamkan dengan cara yang lebih berkesan dibandingkan rakaman audio. Konteks situasi lebih jelas dilihat dan pola tingkahlaku boleh dikesan di samping mengkaji komunikasi secara verbal dan bukan verbal.

Nordin Tahir

PENGUMPULAN DATA TEMU BUAL

TEMU BUAL
Temu bual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana ia membantu pengkaji meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam. Seringkali dalam kajian, ada banyak maklumat yang tidak dapat diperolehi melalui kaedah pemerhatian, dokumentasi ataupun catatan diari seseorang Pengkaji perlu berhubung melakukan hubungan face-tofaceatau bersua muka secara terus menerus dengan peserta untuk mendapat maklumat secara langsung.

Nordin Tahir

JENIS-JENIS TEMU BUAL


Jenis-jenis teknik temu bual:
TEMU BUAL berstruktur dan TEMU BUUAL tidak berstruktur

TEKNIK TEMU BUAL BERSTRUKTUR:


aktiviti perbualan dan soal jawab di mana bentuk dan kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang tertentu sahaja.

CONTOH
Adakah anda membetulkan semua kesilapan ejaan pelajar? Adakah anda pernah mendenda pelajar yang membuat kesilapan ejaan? Jika ada, apakah denda yang anda gunakan? Siapakah pelajar yang selalu didenda?
Nordin Tahir

JENIS-JENIS TEMU BUAL


Teknik temu bual tidak berstruktur:
merupakan aktiviti perbualan dan soal jawab yang mementingkan penerokaan idea atau perasaan lebih daripada mendapat fakta-fakta tertentu. Soalan-soalan terbuka (open-ended questions) dikemukakan dan pelbagai jawapan boleh diperolehi dari peserta atau responden.

CONTOH
Adakah apa-apa yang anda hendak beritahu kepada kami? Apakah perasaan anda pada masa itu? Mengapa anda rasa begitu? Apakah pandangan atau pendapat anda?

Nordin Tahir

MEREKOD DATA TEMU BUAL


Cara merekod temu bual:
semasa mengadakan temu bual, adalah penting pengkaji mengambil tindakan merekod dialog atau perbualan melalui cara-cara tertentu. boleh menggunakan rakaman audio kalau pita rakaman itu tidak mengganggu aktiviti atau situasi temu bual.
Nordin Tahir

Cara analisis data temu bual secara kualitatif

Analisis pola Analisis kandungan Analisis isu Analisis dilema Analisis perkara yang tidak diduga
Nordin Tahir

ANALISIS DOKUMEN

TUJUAN ANALISIS DOKUMEN


untuk mengutip data atau maklumat berguna dari dokumendokumen yang dikaji. Dokumen boleh membekalkan maklumat berkaitan dengan isu atau masalah yang diselidiki.

Ia merupakan bahan penting untuk memahami tujuan, rasional dan sejarah sesuatu program atau dasar.
Dalam pelaksanaan analisis, kita dapat tahu tentang data yang sudah ada dan data yang mesti dikutip.

Nordin Tahir

CONTOH BAHAN ANALISIS DOKUMEN


Gambar/foto cara-cara pelajar menjalankan sesuatu tugasan dalam bilik darjah; apa yang berlaku di bilik darjah tanpa pengetahuan atau mendapat perhatian dari guru Susunan meja kerusi di bilik darjah Corak organisasi sosial dalam bilik darjah, contohnya: adakah pelajar-pelajar bekerja dalam kumpulan atau berseorangan? Kedudukan guru dan sikapnya semasa bercakap atau bekerja dengan pelajar-pelajar.

(Sesetengah daripada bukti bergambar hanya boleh dikutip dengan bantuan seorang pemerhati tetapi sesetengah daripadanya hanya boleh dikutip oleh guru sendiri.)
Nordin Tahir

CATATAN DIARI

MEMBUAT CATATAN DIARI


Catatan mengenai pemerhatian, perasaan, tindakan, hipotesis dan penyelesaian sesuatu situasi boleh dibuat. Boleh menggunakan cara tersendiri untuk catatan diari. Terdapat dua (2) jenis catatan diari:
diari guru dan diari murid.
Nordin Tahir

PANDUAN MENCATAT DIARI


Catatan diari harus sentiasa dilakukan. Contohnya, selepas sesuatu pengajaran yang mana satu strategi khas telah digunakan atau selepas bermesyuarat dengan kelas yang bermasalah Dalam amalan catatan diari, tinggalkan margin yang luas untuk merekodkan segala perubahan, tambahan nota atau rujukan kepada bahagian lain di diari

Nordin Tahir

ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN

BILA BUAT REFLEKSI?


Refleksi peringkat awal Analisis isu, fenomena atau masalah yang hendak dikaji Analisis kefahaman diri terhadap isu Tentukan bidang / fokus keprihatinan Kenal pasti jenis tindakan yg sesuai

Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI
Adakah saya setuju dengan tindakan yang diambil? Apakah pandangan saya terhadap tindakan ini? Apakah kekangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan? Apakah rumusan terhadap tindakan ini?
Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI
Apakah sedang saya buat? Kenapakah saya berbuat demikian? Bagaimanakah hendak saya buat dengan cara lain? Bolehkah dilaksanakan dengan cara lain? Apakah pengajaran (LESSONS) yg saya dapat? Apakah perubahan yg saya akan lakukan jika berpeluang untuk buat semula? Apakah perasaan saya? Apakah kelemahan dan kekuatan saya?

Nordin Tahir

BILA BUAT REFLEKSI?


Refleksi selepas kajian Mencadangkan perubahan dan peningkatan diri Menilai kembali kesan tindakan Menganalisis kefahaman baru Merancang tindakan susulan
Nordin Tahir

MEREFLEKS KEBERKESANAN INTERVENSI


Merefleks keberkesanan intervensi Merefleks perkara-perkara berkaitan Kelemahan & kekuatan Isu-isu penting Kekangan & halangan kajian Pengajaran / celik akal Mencadangkan tindakan susulan
Nordin Tahir

SOALAN REFLEKSI
Apakah perubahan yang berlaku selepas tindakan diambil? Apakah perasaan saya terhadap tindakan yang diambil? Apakah kesimpulan daripada tindakan ini? Apakah pengajaran drp pelaksanaan tindakan ini? Apakah tindakan susulannya?
Nordin Tahir

HASIL REFLEKSI
Kefahaman Baru
Kenapa berjaya atau tidak berjaya? Kelemahan atau kekuatan?

Kesedaran
Mengetahui dan memahami persekitaran kerja Bantu membuat environmental scanning

Nordin Tahir