Aspek   

KBSR

KSSR  Komunikasi  Kerohanian, Sikap dan Nilai  Kemanusiaan  Keterampilan Diri  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan

Bentuk

Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Perkembangan Diri Individu

Organisasi

Berasaskan mata pelajaran

Kandungan

         

Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran

Pedagogi

 Penegasan dan penekanan kepada Kemahiran Berfikir dalam P&P pendekatan berikut: Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Kemahiran Berfikir dalam P&P Penggunaan TMK  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Penggunaan TMK Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Akses Kendiri Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik  Dokumen Kurikulum  Standard Kandungan  Standard Pembelajaran  Buku Teks

Peruntukan Masa

Kaedah Pentaksiran

Bahan

 Sukatan Pelajaran  Huraian Sukatan Pelajaran  Kandungan  Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks 

Pengurusan Kurikulum

Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Fokus: 3M (Membaca. 5 dan 6) • Mata pelajaraan Teras dan Elektif Elemen Kreativiti dan inovasi. Modul Teras tema dan modul Elektif. 5 dan 6) • Mata pelajaran Teras. sikap dan nilai • Kemanusiaan. Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4. • Perkembangan fizikal dan estetika • Sains dan teknologi • Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: • Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: • Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1.PERBEZAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: • Komunikasi • Manusia dan alam sekeliling • Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: • Sukatan pelajaran Reka bentuk kurikulum: • Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1. keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi . Tahap II (tahun 4. menulis dan mengira) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: • Komunikasi • Kerohanian.2 dan 3) • Modul Teras Asas.2 dan 3) • Mata pelajaran Teras.

Fokus: 4M (Membaca.(ICT) secara explicit. menulis dan menaakul) .