Anda di halaman 1dari 3

BAB 1 : BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK PENGERTIAN DAN KONSEP BUDAYA Keseluruhan pemikiran dan hasil karya manusia

a yang berasaskan proses pembelajaran dalam semua aspek kehidupan. 7 unsur budaya Agama dan upacara keagamaan Sistem dan organisasi kemasyarakatan Sistem pengetahuan Bahasa Kesenian Sistem ekonomi Sistem teknologi dan peralatan Ciri penting budaya Perlu dipelajari Dikongsi Bersifat sejagat Boleh diwarisi Berubah-ubah Mempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semester

PENGERTIAN DAN KONSEP KEPELBAGAIAN KELOMPOK ETNIK - sekumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri mereka berlandaskan keturunan dan warisan budaya yang sama.

ETNIKSITI rasa kekitaan suatu kumpulan etnik. Nilai, sikap, sejarah dan tingkah laku sama

ETNOSENTRISME sikap atau kepercayaan yang budaya sendiri lebih baik dan lebih tinggi nilai daripada budaya lain. Tolak dan enggan terima budaya lain.

DISKRIMINASI pandangan dan pemikirna negatif sekelompok etnik terhadap etnik lain. Wujudkan prejudis dan stereotaip.

RAS - kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi fizikal. Faktor biologi - Warna kulit. Rasisme individu (kepercayaan ada ras tertentu yang berstatus tinggi dan rendah) - institusi (dasar dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi)

KOMPONEN BUDAYA Material (konkrit-pakaian,rumah, peralatan) bukan material (adat,cerita rakyat,kepercayaan) 5 unsur utama budaya Simbol / lambing Bahasa Nilai dan kepercayaan Norma Teknologi -

MINORITI kumpulan penduduk yang rendah status. Ras dan etnik. MASYARAKAT kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dan jalankan aktiviti yang sama. Ciri utama berkelompok, berbudaya, ada perubahan, berinteraksi. KELOMPOK sekumpulan yang memiliki kesedaran yang sama tentang ahli, berinteraksi dan dibentuk masyarakat. 2 jenis kelompok

KELOMPOK ASAS Interaksi bersemuka berterusan Identifikasi peribadi dengan kelompok kuat Hubungan mesra erat Hubungan pelbagai bentuk Hubungan berkekalan

KELOMPOK SEKUNDER Interaksi bersemuka terhad Identifikasi peribadi dengan kelompok lemah Hubungan lemah Hubungan renggang dan terhad Hubungan tidak berkekalan

KEPENTINGAN MEMAHAMI KONSEP BUDAYA KEPADA GURU Dapat terap unsur budaya kepada murid Murid kenal budaya masyarakat Menghormati budaya lain Guru bersedia dengan murid yang pelbagai budaya Elak prejudis kepada murid

JENIS DAN DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA Bumiputera (melayu,Orang asli, iban, kadazan, dusun) Bukan Bumiputera (Cina, India)

Status sosial kedudukan seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

ADAT RESAM Adat kebiasaan Resam lembaga, peraturan, hukum, norma Adat resam - peratuan yang diamalkan turun temurun, cara yang menjadi kebiasaan yang diwarisi. Kepentingan adat resam Menggambarkan corak budaya masyarakat Masyarakat mematuhi peraturan Ciri adat resam Diwarisi Diubah mengikut kesesuaian -

BAB 2 : KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA BANGSA sekelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama, mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, agama dan budaya. Integrasi proses menyatupadukan pelbagai kelompok Asimilasi proses penyerapan identiti kumpulan dominan oleh kumpulan minority. Asimilasi budaya Belajar budaya masyarakat setempat. Asimilasi struktur Berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial masyarakat setempat. Akulturasi guna bahasa yang sama supaya interaksi sosial tidka terganggu oleh perbezaan. Amalgamasi penyatuan pelbagai etnik dari segi biologi ) kahwin campur. BAHASA alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berhubung atau berkomunikasi. Sesuaikan diri dengan adat, tingkah laku dan peraturan masyarakat. Fungsi umum alat untuk berkomunikais Fungsi khusus untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari dan menambah ilmu dan teknologi. STRUKTUR MASYARAKAT ATAU KELAS SOSIAL Struktur sosial unsur dalam masyarakat (kelompok, kelas sosial,nilai dan norma sosial, lembaga sosial). Cara bertindak, berfikir. Kelas sosial ada identiti dengan cara hidup tertentu. Kategori struktur sosial : Keturunan dan kasta. Suku bangsa, ras, kelompok, agama, jenis.

JANTINA Lelaki dan perempuan dibezakan berdasarkan budaya yang diamalkan mesyarakat. KEPERCAYAAN Akuan akan benarnya sesuatu perkara. Keadaan jiwa yang berkait dengan sikap kedudukan (psikologi) Akidah atau iman (agama) HINDU karma dan kasta BUDDHA 4 kebenaran yang mulia dan jalan 8 lapis. KONFUCIANISME fahaman yang menekankan perasaan kemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri.

BAB 3 : IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA