Anda di halaman 1dari 11

: MA Sunan Kalijogo Jombang

: Fiqih
: X / UMUM

Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas / Program

NOMOR
URUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA SISWA
AGUS HANIMIANSYAH
ALISKA SEPTIANI
ANGGA APRILIA
ANGGI GUMILAR
CICI SRI MULYANI
DEDE RUSLAN
DESRI NURAZIZAH
DITA VIDYA SAGITA
DODI PRAHARA
EKA SUSI KURNIASARI
ELLEGIE PETTANDA
ENDAN ASEP SOMANTRI
EVA SITI FAUZIA
HANA CUNDARI SUMIRAH
HANA HANIFAH
HERA YUNIAR
INGGIT EKA HADITA
IRA RISTANTI
KIKI ANDIKA
KITTY SUPENTI NUR
LAELA LATIFAH
NENG FITRI RISMAWATI
NOPENTI APRIYANI
NURHAYATI
OPI ASMUHARAM
RAMDAN MAULANA S
RANGGA ANDIKA NUGRAHA
RATNA JUWITA
RINA SEPTIANA
RINDI JUWITA

Jenis Tes
Tahun Pelajaran
Peserta
KKM

:
:
:
:

UTS
2010/2011
30
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
B
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
B
A
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

D
D
D
D
D
D
D
A
A
D
D
D
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
B
B
B
D
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
B
C
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
B
C
B
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

UTS
2010/2011

21 22 23 24 25
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
C
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
C
A
E
E
E
E
E
A
E
E
E
D
E
D
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

26
5

27
10
4
5
4
3
5
4
5
2
5
5
2
0
3
4
5
3
2
5
4
5
4
5
4
0
2
4
3
4
5
5

28
15
8

29
10
10

30
10
10

PENYEBARAN SKOR

14 15
D
E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
11 29
0.4 1
0.37 0.97
SEDANG

MUDAH

13
C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0.4
0.40
SEDANG

SEDANG

SEDANG

SEDANG

MUDAH

MUDAH

MUDAH

MUDAH

MUDAH

MUDAH

KRITERIA

10 11 12
E
A
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
13 29 12
0.4 1 0.4
0.43 0.97 0.40
SEDANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
A
B
C
D
AGUS HANIMIANSYAH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ALISKA SEPTIANI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANGGA APRILIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANGGI GUMILAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CICI SRI MULYANI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DEDE RUSLAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DESRI NURAZIZAH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DITA VIDYA SAGITA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DODI PRAHARA
1
0
1
1
1
1
1
1
1
EKA SUSI KURNIASARI
0
1
0
0
0
1
1
1
0
ELLEGIE PETTANDA
1
1
1
0
1
0
1
0
0
ENDAN ASEP SOMANTRI
0
1
0
0
0
1
1
1
0
EVA SITI FAUZIA
0
1
1
1
1
1
1
1
0
HANA CUNDARI SUMIRAH
1
1
1
0
1
1
0
0
1
HANA HANIFAH
0
1
1
1
1
1
1
0
1
HERA YUNIAR
1
1
1
1
1
1
0
0
0
INGGIT EKA HADITA
1
1
1
1
1
1
0
0
0
IRA RISTANTI
1
1
1
1
1
1
0
0
0
KIKI ANDIKA
1
1
1
1
1
1
0
0
0
KITTY SUPENTI NUR
1
1
1
1
1
1
0
0
0
LAELA LATIFAH
1
1
1
1
1
1
0
0
0
NENG FITRI RISMAWATI
1
1
1
1
1
1
0
0
0
NOPENTI APRIYANI
1
1
1
1
1
1
0
0
0
NURHAYATI
1
1
1
1
1
1
0
0
0
OPI ASMUHARAM
1
1
1
1
1
1
0
0
0
RAMDAN MAULANA S
1
1
1
1
1
1
0
0
0
RANGGA ANDIKA NUGRAHA 1
1
1
1
1
1
0
0
0
RATNA JUWITA
1
1
1
1
1
1
0
0
0
RINA SEPTIANA
1
1
1
1
1
1
0
0
0
RINDI JUWITA
1
1
1
1
1
1
0
0
0
JUMLAH
26 29 28 26 28 29 14 12 11
RERATA
0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 0.5 0.4 0.4
TINGKAT KESUKARAN
0.87 0.97 0.93 0.87 0.93 0.97 0.47 0.40 0.37
NAMA SISWA

MUDAH

NOMOR
URUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

: MA Sunan Kalijogo Jombang


: Fiqih
: X / UMUM

SEDANG

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Program

SISWA

25
Score
E
25
1
23
0
22
0
22
1
21
1
21
1
21
1
20
1
20
0
19
1
19
1
19
1
18
0
18
1
18
0
17
0
17
0
17
0
17
0
18
1
17
0
17
0
17
0
17
0
18
1
17
0
17
0
17
0
17
0
18
1
13 564
0.4 18.8
0.43

MUDAH

MUDAH

MUDAH

MUDAH

SEDANG

Nilai
50
46
44
44
42
42
42
40
40
38
38
38
36
36
36
34
34
34
34
36
34
34
34
34
36
34
34
34
34
36
1128
37.6

26
5
4
5
4
3
5
4
5
2
5
5
2
0
3
4
5
3
2
5
4
5
4
5
4
0
2
4
3
4
5
5
0
3.7

27
28
29
30
SCOR
10
15
10
10
50
37
8
10
10
5
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2667 0.3333 0.3333 0.1667 4.8
0.74 0.0267 0.0222 0.0333 0.0167
SUKAR

24
D
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
0.9
0.90

SUKAR

21 22 23
A
B
C
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28 29 26
0.9 1 0.9
0.93 0.97 0.87

SUKAR

20
E
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
0.9
0.87

SUKAR

19
D
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
0.9
0.90

MUDAH

18
C
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
0.7
0.73

MUDAH

17
B
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
0.9
0.93

MUDAH

16
A
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
1
0.97

MUDAH

UTS
2010/2011
30
70

MUDAH

:
:
:
:

MUDAH

Jenis Tes
Tahun Pelajaran
Peserta
KKM

Keterangan

87
51
48
47
47
46
47
42
45
43
40
38
39
40
41
37
36
39
38
41
38
39
38
34
38
38
37
38
39
41
1128
42.4

PENGAYAAN
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL
REMEDIAL

PENYEBARAN SKOR DATA SISWA (SA


4

10

11

12

13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

15

15

15

15

15

15

15

5.50 7.00

6.50 5.50 6.50 7.00

7.00 6.00 5.50 6.50 7.00

6.00 6.00

7.50 7.50

7.50 7.50 7.50 7.50

0.00 0.00 0.00 0.00 7.50

0.00 0.00

-2.00 -0.50 -1.00 -2.00 -1.00 -0.50

7.00 6.00 5.50 6.50 -0.50

6.00 6.00

BAIK

BAIK

TOLAK

BAIK

TERIMA&PERBAIKI

BAIK

BAIK

-0.13 -0.03 -0.07 -0.13 -0.07 -0.03 0.47 0.40 0.37 0.43 -0.03 0.40 0.40
TOLAK

KRITERIA

TOLAK

JA
JB
BA
BB
BA-BB
D = BAYA BEDA

TOLAK

AGUS HANIMIANSYAH
ALISKA SEPTIANI
ANGGA APRILIA
ANGGI GUMILAR
CICI SRI MULYANI
DEDE RUSLAN
DESRI NURAZIZAH
DITA VIDYA SAGITA
DODI PRAHARA
EKA SUSI KURNIASARI
ELLEGIE PETTANDA
ENDAN ASEP SOMANTRI
EVA SITI FAUZIA
HANA CUNDARI SUMIRAH
HANA HANIFAH
HERA YUNIAR
INGGIT EKA HADITA
IRA RISTANTI
KIKI ANDIKA
KITTY SUPENTI NUR
LAELA LATIFAH
NENG FITRI RISMAWATI
NOPENTI APRIYANI
NURHAYATI
OPI ASMUHARAM
RAMDAN MAULANA S
RANGGA ANDIKA NUGRAHA
RATNA JUWITA
RINA SEPTIANA
RINDI JUWITA

TOLAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NO SOAL

TOLAK

Nama

TOLAK

NO

ATA SISWA (SA DAN SB)


NO SOAL
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

JUMLAH

25

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5.50 7.00

7.00 6.50 3.50 6.00 5.50

6.50 7.00 5.50 6.00 5.00

0.00 7.50

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

7.50 7.50 7.50 7.50 1.50

5.50 -0.50 -0.50 -1.00 -4.00 -1.50 -2.00 -1.00 -0.50 -2.00 -1.50 3.50

PERBAIKI

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TOLAK

TERIMA&PERBAIKI

0.37 -0.03 -0.03 -0.07 -0.27 -0.10 -0.13 -0.07 -0.03 -0.13 -0.10 0.23

25
23
22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
18
17
17
17
17
18
17
17
17
17
18

4.05

FORMAT ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA


Lembar Perhitungan Daya Pembeda Dan Tingkat Kesukaran Soal
Nama Sekolah :
Mata Pelajaran :
Kelas / Program :

MA Sunan Kalijogo Jombang


Fiqih
X / UMUM

Jenis Tes
Tahun Pelajaran
Peserta
KKM
Daya Pembeda

No Soal

BA

BB

BA+BB

BA-BB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5.50
7.00
6.50
6.50
6.50

7.50

13
7
6.5
6.5
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-2.00
7.00
6.50
6.50
6.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Indek

Kualifikasi

-0.13
0.47
0.43
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOLAK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK
TOLAK

:
:
:

Tingkat Kesukaran(TK)
Kualifikasi
Indek
Sk
Sd
Md
0.43
*
0.23
*
0.22
*
0.22
*
0.22
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
0.00
*
Jombang, 25 Pebruari 2011
Guru Mata Pelajaran

...
NIP. .

ALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA


Daya Pembeda Dan Tingkat Kesukaran Soal
UTS
2010/2011
30
70
Kesimpulan
Kualifikasi
Pokok Uji
DIGANTI
DIPAKAI
DIPAKAI
DIPAKAI
DIPAKAI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
DIGANTI
Jombang, 25 Pebruari 2011
Guru Mata Pelajaran

...
NIP. .

FORMAT ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN

Lembar Perhitungan Daya Pembeda Dan Tingkat Kesukaran Soal

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Program

No
Soal

: SMA Negeri 1 Cikembar


: .
: .

Maks SA SB SA+SB SA-SB

n X Maks

Jenis Tes
Jumlah Sampel
Jumlah Soal

: UTS
: ... Siswa
: Butir

Daya Pembeda
Tingkat Kesukaran(TK)
Kualifikasi
Kualifikasi
Indeks
Indeks
B KB J
Sk Sd Md

1
2
3
4
5
KETERANGAN
Indek DP = SA - SB
Maks = Skor Maksimal Tiap Soal Uraian
SA = Jumlah Skor Yang Diperoleh Kelompok Atas
1/2.n X maks
SB = Jumlah Skor Yang Diperoleh Kelompok Bawah
Kategori DP
Baik
= > 0.40
n
= Jumlah Siswa Kelompok Atas dan Bawah
= Soal Dipakai
DP = Daya Pembeda
Kurang Baik = 0.21 - 0.39 = Soal Direvisi
Jelek
= < 0.20
TK = Tingkat Kesukaran Soal
= Soal Diganti
SA = 27 % X Banyaknya Sampel
SB = 27 % X Banykanya Sampel
Indek TK = SA + SB
B = Baik
KB = Kurang Baik
n X Maks
J
= Jelek
Kategori TK
Sukar = < 0.29
Sk = Sukar
Sd = Sedang
Sedang = 0.30 - 0.69
Mudah = > 0.70
Md = Mudah

Mengetahui
Kepala Sekolah

Sukabumi, ..
Guru Mata Pelajaran,

NIP. ..

AT ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN

Daya Pembeda Dan Tingkat Kesukaran Soal

: UTS
: ... Siswa
: Butir

Kesimpulan
Kualifikasi
Pokok Uji

= Soal Dipakai
= Soal Direvisi
= Soal Diganti

Sukabumi, ..
Guru Mata Pelajaran,

NIP. ..