P. 1
Bahasa Jawa (1)

Bahasa Jawa (1)

|Views: 149|Likes:
Dipublikasikan oleh Antama Zulka Dinufa

More info:

Published by: Antama Zulka Dinufa on Aug 14, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. ing kedhaton sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Sasampun pinten wanci. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Ing patapan mrika. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. lajeng usaha nulungi Sinta. Laksmana saha Satrughna. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. satunggiling kethèk pethak. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Lajeng Rama. Anging Kaikeyi. Lajeng Rama. amargi piyambakipun laré mbarep. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Anging Rawana langkung kiyat. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. saged ngalahaken Jatayu. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. .

ing kedhaton sang Rahwana. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Paraga . sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Rama nilar Sita kalih Laksmana. lajeng pejah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Prabu Ramawijaya . Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja.paraga Wonten Crita Ramayana 1.Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. lajeng usaha nulungi Sinta. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Anging Rawana langkung kiyat. Si kidang emas gesit sanget. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. saged ngalahaken Jatayu. satunggiling kethèk pethak. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas.

salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. putriné Prabu Janaka.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. lan klakon mboyong Dèwi Sinta. Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). 2. Dewi Sinta . Ramacandra. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja. lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. lan Ramayana. Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan).

dewi keberuntungan. kethèk putih. Sītā. Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. Ratu ing karaton Alengka. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. Angada) utawa Hanggada. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda. . Sinta utawa Dèwi Sinta. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. istri Dewa Wisnu. Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana.Sita (Sanskerta: सीता . 3. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil.

Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Ing kéné. Sawisé lair.4. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. yaiku Kapi Saraba. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. Ing lakon Anoman Obong. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu.

Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ. Nalika Prabu Dasarta isih enom. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. Barata lan Satruguna. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Piyambake duwe garwa telu. Sadurunge mati. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. . Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe. Dhèwèké iku raja putra Aja. Lesmana. yaiku Ramawijaya. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. lan Kekayi. Piyambake wedi banget. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. Saka garwané kuwi.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. Dasarata iku raja ing karajan Kosala. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae. yaiku Kosalya. piyambake paling seneng berburu. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. Sumitra.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa.

setan. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. Dasawaktra. jin. buta. lan Wibisana (wujud satriya bagus). yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). Nalika lairé. Dasagriwa (दशगीव. abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. arai sepuluh). peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. Dasanana. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. putriné Prabu Sumali. yaiku Dasamuka (दशमुख. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). Sasasira. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. cahyané Bagaswara katon surem kucem. ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. kayata: udan getih. siyungé mingis-mingis. nuli disusul perangan awak liyané. nata ing Alengka. . Déning Resi Wisrawa. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. siluman. Dasasya. Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh. uga sinebut Dasawardana. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. Dasamuka duwé adhi cacah telu. Pakulitané biru. netrané abang angatirah. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana.6.

peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. bisa waluya jati manèh. Dewantumut. uli . yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. Trinetra. saengga kalorone mati bareng.wujudé klewang cilik (cendhak). putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. Amarga darbé aji Pancasunya. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. kayata negara Lokapala. Narantaka. Sagsadewa. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka.Karo Prabu Danaraja (Danapati). Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. Mantili. Guhya tegesé gaib. Ing perang Giriantara. Trikaya.déné wijaya tegesé kemenangan. Karo garwa liyané. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Ayodya. Triweneh. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Kuwi salah kaprah. jemparing Kalabardhani. Dewantaka. Trimuka. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Akèh para ratu. Maespati. lan sapituruté. Dayané aji Pancasunya. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. lan pedhang Menthawa. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen. lan Pratalamaryam iya Bukbis. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges.

Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. lan Gunawan Wibisana. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. Sapurnané perang brubuh iku. lan aji Petak Gelap Sakethi. aji Gedhongsanga. agawé kekesing atiné para mungsuhé. 7. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). Dayaning aji Gedhongmenga. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. bebisiké Dèwi Kiswani. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro.ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. mulané sinung aran Kimbakarna. . yaiku Dasamuka (Rawana). Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. Kumbakarna. Sarpakenaka. Sasedulur ana papat. lan banjur peputra loro. Garwané widodari.

lan malah wis peputra barang. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. nanging bisa tatajalma (omong). Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. Kocap mangkono. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Nata ing Kerajaan Kiskendha. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Wiwit kuwi. Wujudé Subali iku kethèk. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Bocah telu mau banjur rebutan. déné Anjani mung wani raup rai. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Sawijining dina. Mranggulangi kahanan mau. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi.8. Resi Gotama. . Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa.

'. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé . Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Mranggulangi kahanan mau. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. yakuwi Dewi Anjani. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. déné Anjani mung wani raup rai. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga.9. Sawijining dina. Bocah telu mau banjur rebutan. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Kocap mangkono. lan malah wis peputra barang. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. lan Guwarsi iya Sugriwa. Guwarsa iya Subali. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. Resi Gotama. temahan wujude malih dadi kethek. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé.

Nanging Barata dudu adhi saibu. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana.buntut kaya déné kethèk. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. 11. 10. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil. Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. . Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. namung sabapa. Wiwit kuwi.

Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Sadurunge mati. Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. 12. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Sawise Jatayu kalah. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang .

Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. nduwé suwiwi abang. basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha. arupa putih. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . Garudha digambaraké nduwé awak emas. anging awaké kaya manungsa. 13. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni.

déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. tutuké nyrengèngès. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. Kasektèné dumunung ing kukuné. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. 15. 14. meksa isih kurang marem. Padunungané ing Guthaka. Senadyan wis duwé bojo loro. bupati nayaka Alengka. Ing padhalangan. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini. jenengé Śurpanakha. mripaté tlelengan. Ing vèrsi Indhia. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. Gunawan Wibisono . Sarpakenaka iku wujudé buta wadon.

Wibisana kaduk tresna. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama.awan Wibisana. Wibisana satriya luhur ing budi. adoh saka laku dur angkara.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. wataké suci lair batin. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. Satrugna . Panggalihé jujur lan adil. yakuwi: 1. Awit saking tresnané marang kadang. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. 16. Marang para kadang. lan Wibisana. jenengé Vibishana. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. sarana manjalma ana ragané pandhita. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Kumbakarna. 2. Wataké utama. satriya bagus. Garwané Wibisana. Peputra loro. Dèwi Sarpakenaka. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. Wujudé wayang. Ing gagrag asliné.

IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. Dewi Kosalya . Deeke gadhah tiga saudara. dewekipun ugi putera ragil. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. 17. lahir saking permaisuri Sumitra. Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya.Satrugna (Dewanagari: शतुघन.

Saking asmanipun. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. 18. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता.Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. 19. Kauśalyā). Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. Anila .

Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. Prahasta lajeng pejah sanalika. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त . Wonten perang ing Alengka. Nalika masa madosi Dewi Sinta. 20. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. 21. Anila gadhah peran ingkang penting. Sumali .Nila (Sanskerta: ितल. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila.

Sumalī). Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana. kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka.Sumali (Sanskerta: सुम ली . . Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan. Akhire. Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. tokoh antagonis.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->