P. 1
Bahasa Jawa (1)

Bahasa Jawa (1)

|Views: 171|Likes:
Dipublikasikan oleh Antama Zulka Dinufa

More info:

Published by: Antama Zulka Dinufa on Aug 14, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

KLIPING RAMAYANA

DISUSUN DENING : NUR CLEVELIN D. X.4 21

SMA N 1 SEMARANG Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Crita Ramayana

Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan yaiku Rama, Bharata, Laksmana saha Satrughna. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Ing pratapan punika, Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu, amargi piyambakipun putra pammbajeng. Ananging Kaikeyi, salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Senadyan kanthi awrat ing penggaih, raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Lajeng Rama, Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci, prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Lajeng Rama, Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu, malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica, satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. Rama nilar Sita kalih Laksmana, tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas gesit sanget, mboten saged dipuntangkep. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa, lajeng pejah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana.

Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Laksmana saha Satrughna. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. amargi piyambakipun laré mbarep. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Anging Rawana langkung kiyat. satunggiling kethèk pethak. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. Ing patapan mrika. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun.Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Lajeng Rama. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. . saged ngalahaken Jatayu. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. lajeng usaha nulungi Sinta. ing kedhaton sang Rahwana. Lajeng Rama. Anging Kaikeyi. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Sasampun pinten wanci. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya.

Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Anging Rawana langkung kiyat.paraga Wonten Crita Ramayana 1. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. ing kedhaton sang Rahwana. Si kidang emas gesit sanget. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. satunggiling kethèk pethak. Prabu Ramawijaya . Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Paraga .Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. lajeng pejah. saged ngalahaken Jatayu. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. lajeng usaha nulungi Sinta. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. mboten saged dipuntangkep.

Ramacandra. Dèwi Reghu peputra Raden Rama Reghawa. Prabu Ramawijaya ngono putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu iya Sukasalya. Prabu Ramawijaya (tansah jaya/unggul ing payudhan). salah siji wiracarita saka tanah Indhia sing uga misuwur ing tanah Jawa. 2. putriné Prabu Janaka. Prabu Ramawijaya iku tokoh utamané Ramayana. Sawijining dina Rama ngleboni sayembara ing negara Matilidirja.Rama uga bisa sebut Prabu Ramawijaya iku ratu ing Pancawati. Rama Reghawa (putrané Dèwi Reghu/Sukasalya). lan Dèwi Sumitra peputra Raden Laksmana lan Raden Satrugna (Tugena). Ramabadra (sumunar lir purnamasidhi). Dèwi Kekayi lan Dèwi Sumitra. Dasanamané (jeneng liya) : Prabu Sri Bathara Rama (titah titising Bathara Wisnu). lan klakon mboyong Dèwi Sinta. lan Ramayana. Prabu Dasarata kuwi garwané ana telu: Dèwi Reghu. Dèwi Kekayi peputra Raden Barata. Dewi Sinta .

Anggada kuwi putra ontang-antingé Resi Subali. kethèk putih. Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. dewi keberuntungan. Rama krama karo Sita sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. Anggada Anggada (Sanskerta: अंगद. Wanara muda sing sanget tangkes lan gesit. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh déning pitulungé Anoman. Dewi Sinta menika putri saking Raden Janaka. .Sita (Sanskerta: सीता . déné ibuné kuwi widodari kang asma Déwi Tara. Bisa nglompat adhohe sanga ngatus mil. Sītā. kang dieja Shinta) yaiku tokoh protagonis. Mula ora anèh yèn Anggada sinebut Subaliputra utawa Subalisuta. 3. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana. Sita merupakan inkarnasi dari Laksmi. iku garwané Sri Rama lan bagéyan saka wiracarita Ramayana. Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda. Ratu ing karaton Alengka. Angada) utawa Hanggada. istri Dewa Wisnu. Sinta utawa Dèwi Sinta.

Ing lakon Anoman Obong. Sawisé lair. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong kraton.4. Ing kéné. yaiku Kapi Saraba. Bojoné Anoman yaiku Dèwi Urangrayung kang isih mbakayuné Dèwi Urangayu. Anoman banjur mbéla Rama nglawan Rahwana ngrebut Dèwi Sinta. Sawisé cukup umur banjur dipasrahaké marang Sugriwa ing Guwa Kiskendha. Anoman Anoman iku putra Dèwi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Anoman digawa menyang kahyangan Panglawungan déning Bathara Bayu. dhèwèké dikanthèni déning wanara kang nduwé swara éndah. Dasanamanipun Anoman :          Maruti = angin Anjaniputra = putrané Anjani Hanuman (versi India) Bayusiwi = putrané Bathara Bayu Bayudara = putrané Bathara Bayu Handayapati = nduwé daya/kakuwatan kang gedhé banget Yudawisama = sénopati perang Kapiwara = raja wanara Mayangkara = asmané nalika wis dadi pandhita/begawan . Seka jejodhoan iki lair uga wanara putih Trihangga.

Prabu Dasarata banjur ngarahake panah marang swara mau. Lesmana. kanthi pusat pamaréntahan ing kutha Ayodya. lan Kekayi. katurunan Ikswaku lan kagolong Raghuwangsa utawa dinasti Surya. Barata lan Satruguna. yaiku Ramawijaya. Prabu Dasarata kagungan putra sing cacahé papat. yaiku Kosalya. . Dasarata iku raja ing karajan Kosala. Cah nom mau katon jengkel lan ngomong nek wong tuwane isih ngenteni dheweke. Angkatan perang kerajaan Kosala ora pernah kalah ing perang. Dhèwèké iku raja putra Aja. cah nom mau ngongkon Dasarata supaya ngeterake banyu marang wong tuwane sing wus tuwa lan wuta. Piyambake wedi banget. piyambake paling seneng berburu. Ing sawijining dina Prabu Dasarata lagi "berburu" piyambake krungu swara kaya swarane gajah lagi ngombe. Saka garwané kuwi. Nalika Prabu Dasarta isih enom. Prabu Dasarata kaget ora karuab nalika weruh ana nom-noman sing kena panahe mau. Piyambake duwe garwa telu.   Palwagaseta = wanara putih Prabancana = angin Senggana 5. Sumitra. Daśaratha) iku salah siji paraga ing wiracarita Ramayana. nanging Prabu Dasarata kaget barang krungu swara manungsa. Sadurunge mati.awake ndredeg karo nyedhaki asale swara mau. Piyambake bisa manah kanthi titis mung liwat swarane wae. Dasarata Prabu Dasarata (Sanskerta: दशरथ.

Dasagriwa (दशगीव. Sasasira. jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh. . ing jagad ana ngalamat ala warna-warna. siluman. Déning Resi Wisrawa. kadhangkala dialihaksara dadi Raavana lan Ravan utawa Revana. agulu sepuluh) lan Wingsatibahu. yaiku Dasamuka (दशमुख. uga sinebut Dasawardana. netrané abang angatirah. yakuwi Kumbakarna (wujud buta sagunung anakan). nuli disusul perangan awak liyané. lan Wibisana (wujud satriya bagus). buta. Sepisanan Sang Dèwi Sukesi nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Dasasya. IAST Rāvaṇa utawa Rāvaṇa. Rahwana Rahwana (Dewanagari: रावण. abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané. putriné Prabu Sumali.6. Dasamuka duwé adhi cacah telu. Dasanana. Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala. cahyané Bagaswara katon surem kucem. Pakulitané biru. Dèwi Sarpakenaka (wujud raseksi). setan. arai sepuluh). jin. peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan. jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Prabu Dasamuka) iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi. Nalika lairé. nata ing Alengka. kayata: udan getih. siyungé mingis-mingis. Dasawaktra. Sabanjuré Dèwi Sukesi nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh.

kayata negara Lokapala. putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala. Trikaya. Dewantaka. lan Pratalamaryam iya Bukbis. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. Dayané aji Pancasunya. Prabu Dasamuka apeputra Trisirah. Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Pungkasané Dasamuka iya Rahwana bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Ing perang Giriantara. bisa waluya jati manèh. Triweneh. dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib"). yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen.Karo Prabu Danaraja (Danapati).wujudé klewang cilik (cendhak). Karo garwa liyané.déné wijaya tegesé kemenangan. watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi Subali. peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe. Trinetra. saengga kalorone mati bareng. Mantili. Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna. Kuwi salah kaprah. para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda. lan pedhang Menthawa. lan sapituruté. Guhya tegesé gaib. Dewantumut. uli . Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati. jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges. Amarga darbé aji Pancasunya. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh. Narantaka. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. yaiku perang antarané negara Alengka (utawa Lanka. jemparing Kalabardhani. Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka kuwi sejatiné mung kinarya lantaran tumrap Bathara Wisnu anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka. garwané Prabu Rama ing Pancawati. Sagsadewa. Trimuka. Ayodya. Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. Maespati. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta Dèwi Sinta. Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari. vèrsi Indhia) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa. Akèh para ratu.

Dayaning aji Gedhongmenga. mulané sinung aran Kimbakarna. Kasatriyané ing Pangleburgangsa. Kumbakarna kuwawa mangan lan ngombé kang akèhé kagila-gila. Sasedulur ana papat. yaiku Kumba-Kumba lan Aswani Kumba Wujudé Kumbakarna iku buta gedhé nganggo makutha.ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. Gedhé dhuwur ora ana kang madhani lan katon nggegirisi. . Kumbakarna. lan Gunawan Wibisana. agawé kekesing atiné para mungsuhé. Saben mentas mangan lan ngombé kang akèhé nganti ngundhungundhung kaya gunung. Kumbakarna kaparingan aji Cirakalasupta. njalari Kumbakarna bisa turu kepati atusan taun tanpa nglilir. yaiku Dasamuka (Rawana). Kumbakarna Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi ingkang angka loro. Sarpakenaka. lan banjur peputra loro. Sapurnané perang brubuh iku. Garwané widodari. Dayaning aji Cirakalasupta yèn wus kawateg. Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana. Dayaning aji Petak Gelap Sakethi njalari Kumbakarna yèn petak swarané kaya gelap ngampar. yaiku kang mahanani teguhsantosané salirar. aji Gedhongsanga. Wujuding kupingé kaya kumba (kwali utawa kendhi). lan aji Petak Gelap Sakethi. lumrahé Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawasé. bebisiké Dèwi Kiswani. 7.

. Kocap mangkono. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Sawijining dina. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé buntut kaya déné kethèk. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. Nata ing Kerajaan Kiskendha. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. déné Anjani mung wani raup rai. Wujudé Subali iku kethèk. Subali Subali iku putrané Resi Gotama ing Pertapan Grastina (ing padhalangan asring kasebut pertapan Pancuranmanik) klawan Dèwi Indradi utawa Windradi. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. nanging bisa tatajalma (omong). Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama.8. Mranggulangi kahanan mau. Wiwit kuwi. Bocah telu mau banjur rebutan. Resi Gotama. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. lan malah wis peputra barang.

Sawijining dina. Resi Gotama sepata yèn kelakuwan bocah telu mau kaya réwanda. Kocap mangkono. banjur nggebyur ing telenge tlaga Madhirda (ing padhalangan karan tlaga Sumala) saperlu ngupadhi cupu mau. dene Sugriwa uga sok karan Anjaningrat. Bocah telu mau banjur rebutan. déné Anjani mung wani raup rai. luwih-luwih kapriksan Sang Resi Gotama. Resi Gotama banjur mbuwang cupu mau lan tumiba ing tlaga Sumala. kanthi sesidheman sapatemon karo Bathara Surya. Merga kepingin ndarbeni Cupu Manik Asthagina. Dewi Windradi utawa Dewi Indradi kang wektu kuwi wis kawengku ing priya. Guwarsa iya Subali.9.'. Sugriwa Narpati Sugriwa iku salah sawijining paraga wayang ing wiracarita Ramayana. temahan wujude malih dadi kethek. Guwarsa lan Guwarsi nekad nyemplung tlaga. Guwarsa dalah Guwarsi dadi kebak wulu lan nduwé . lan Guwarsi iya Sugriwa. Nalika isih anom Subali uga karan Anjana utawaAnjanarka. Nanging sawijine dhina Guwarsa lan Guwarsi weruh cupu kang digawa aAnjani lan kepéngin nduwèni. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahe ana telu. Bathara Surya rumangsa marem marang Windradi anggone caos leladhi. Sugriwa iku maune wujud satriya bagus. mula banjur kaparingan pusaka wujud cupu jenengé Cupu Manik Astagina. yakuwi Dewi Anjani. Cupu mau uga banjur diparingake Dewi Indradi marang Anjani lan diwanti-wanti aja nganti kapriksan sapa waé. lan malah wis peputra barang. Mranggulangi kahanan mau. Resi Gotama.

Nanging Barata dudu adhi saibu. 11. Dhèwèké diadegaké dadi ratu ing Ngayodya kamangka dudu ragil. Barata Barata (basa Sangskerta: भरत. Guwarsa banjur ganti jeneng Subali lan Guwarsi ngalih jeneng dadi Sugriwa. Wiwit kuwi. Déné Anjani mung rainé sing arupa kethèk. Jatayu Jatayu iku salah sawijining paraga saka crita Ramayana. namung sabapa. Barata putrané Prabu Dasarata lan Dèwi Kekayi. Banjur dhèwèké diparingi sandhal utawa pādukané Rama supaya ora kuwatir maréntah dadi ratu. putra saka Aruna lan keponakan Garuda. Bharata) iku adhiné Rama ing wiracarita Ramayana.buntut kaya déné kethèk. Jatayu kuwi awujud manuk sing bisa ngomong kayadene manungsa. . 10.

Lesmana Lesmana utawa Laksmana (basa Sangskerta: लकमण. Sadurunge mati. Sawise Jatayu kalah. Jatayu banjur ketemu Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki Dewi Sinta ing satengahing alas. Papaning para jim sétan lan dununging para raseksa. Sang Dewi kapilu marang kaéndahané kidang Kencana nganti lali purwa duksina manawa teteluné lagi ana madyaning alas kang gawat kaliwat. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Jatayu tarung anglawan Rahwana arep mbebasake Sewi Sinta. Radèn Lesmana percaya marang kasektèné ingkang . Rama lan Laksmana nganakake upacara pemakaman kanggo Jatayu. Awit saka kuwatiré Dèwi Sinta paring dhawuh énggal-énggal budhal saperlu asung pitulung marang ingkang garwa mangka ing satemené swara iku mung apus krama saka swarané Kala Marica. Kidang musna lan Sang Dèwi aminta ingkang raka Prabu Rama supaya arsa ambujung nganti kacandhak arsa kanggo klangenan. 12. Akhire Jatayu kalah lan ora isa mabur maneh. Lakṣmana) iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Sauwisa sawatara wektu sanalika ana swara sambat-sambat ngarih-arih njaluk pitulung kang amadhani swarané Prabu Rama.Nalika Dewi Sinta diculik dening Rahwana dheweke weruh lan mbiyantu nulung Dewi Sinta. Jatayu isih bisa nuduhake ali-ali saka Dewi Sinta. nanging sadurunge tiba Dewi Sinta nitipake ali-ali marang Jatayu supaya Rama bisa nggoleki Dewi Sinta. Sadurungé tindak Prabu Rama dhawuh ingkang rayi Radèn Lesmana anjaga kasugengané ingkamg mbakyu Rakyan Sinta. Ya ing wana Dandhaka iki Dèwi Sinta garwané Prabu Rama cinidra déning Prabu Dasamuka awit krenahing abdiné Prabu Dasamuka kang aran Kala Marica kang malih maujud dadi kidang kencana saperlu nggora godha Dèwi Sinta.

basa Pāli: Garuḷa) iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buddha. Cucuk lan suwiwiné mèmper manuk elang. arupa putih. Garuda Garudha (pasang aksara basa Sangskreta: Garuḍa. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu. anging awaké kaya manungsa. Ukurané gedhé dadi bisa ngalangngalangi srengéngé.Raka mula nduwa kersané Dèwi Sinta nanging tinampa cubriya manawa ingkang rayi kagungan rasa milik ngrusak pager ayu marang dhèwèké. salah siji Trimurti utawa manifestasi Gusti Allah ing agama Hindhu. Banjuring carita para maos kaaturan mriksanana kitab wiracarita Ramayana. Jeneng-jeneng liya Garudha :        Kaśyapi Wainateya Suparna Garutmān Dakṣāya Śālmalin Tārkṣya . Rumangsa gerah panggalih awit dinakwa kang kaya mangkono mula tanpa saraba ngunus pusaka kanggo nugel planangané dhéwé lan sanalika planangan kang tugel mau musna lan ing kono ana wujud curiga kang aran pulanggeni. 13. nduwé suwiwi abang. Garudha digambaraké nduwé awak emas.

Wināyaka Sarpakanaka Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon jroning crita Ramayana. Kasektèné dumunung ing kukuné. tutuké nyrengèngès. Sarpakenaka duwé garwa arané Ditya Karadusana lan Ditya Kala Nopati. mripaté tlelengan. Ing padhalangan. 14. Padunungané ing Guthaka. jenengé Śurpanakha. Sing sapa kagarit kukuné mesthi tumekaning pati. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka yaiku Prabu Dasamuka (Rahwana) lan Kumbakarna. abdi kinasihé Prabu Dasamuka. bupati nayaka Alengka. Sarpakenaka iku wujudé buta wadon. Ing vèrsi Indhia. déné adhiné kekasih Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisono . meksa isih kurang marem. Senadyan wis duwé bojo loro. Sarpakanaka (Sarpakenaka) iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. 15. Dèwi Sarpakenaka isih sok dhemenan karo Kala Mrica. Kukuné mawa wisa kang ampuh kaya wisané ula weling. peputra siji yakuwi Dèwi Jarini.

yakuwi: 1. Panggalihé jujur lan adil. Wataké utama. Déné urutané : Rahwana (Dasamuka). Kumbakarna. Peputra loro. Wibisana satriya luhur ing budi. satriya bagus. Garwané Wibisana. Awit saking tresnané marang kadang. Kasatriyané ana ing Singgelapura iya Kunthara. Wibisana ora wigih-wigih ngèlingaké. Dèwi Sarpakenaka. murih bisa widada jumeneng nata ing Alengka. widodari kahyangan kang sesilih Dèwi Triwati.Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. jenengé Vibishana. 2. 16. Dèwi Trijatha kang ing tembé dadi garwané Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana lan banjur peputra Dèwi Jembawati. Wujudé wayang. Mula sing sapa kapanjalman Wisnu Anjali. yaiku kerabaté Bathara Wisnu kang nyangkul jejibahan rumeksa katentremaning jagad. Satrugna . Marang para kadang. adoh saka laku dur angkara. Wibisana tansah rumeksa marang Dasamuka. awit panjanmana (panjalmané) Wisnu Anjali utawa Wisnu Kawicaksanan. sarana manjalma ana ragané pandhita. Wibisana kaduk tresna. luwih-luwih yèn kadangé wreda nganti ninggal kautaman lan keadilan. garwané Prabu Kresna Radèn Denthawilukrama. Ing gagrag asliné.awan Wibisana. Mula saben ana klèruné tumindak Dasamuka. lan Wibisana. wataké suci lair batin.

Satrugna putera saking Raja dasarata saking Kerajaan Kosala ingkang ibukotanipun wonten Ayodhya. Satrugna gadhah saudara kembar asmanipun Laksmana. dewekipun ugi putera ragil. Dewi Kosalya . kaliyan Laksmana ingkang saudara kembaripun. tiga saudara asmanipun Rama ingkang lair saking permaisuri Dewi Kosalya. Satrugna lair saking permaisuri Raja dasarata ingkang asmanipun Dewi Sumitra. IAST: ṣatrughna) menika tokoh wonten crita ramayana. Bharata ingkang lair saking permaisuri Kekayi. lahir saking permaisuri Sumitra. 17.Satrugna (Dewanagari: शतुघन. Deeke gadhah tiga saudara.

Sumitrā) menika salah satunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. utawi ugi saged dipuneja Dewi Kosalya menika salah setunggalipun tokoh wonten wiracrita Ramayang. Anila . Piyambakipun garwa kasetunggal Raja Dasarata ingkang nglairaken Sri Rama. 19. Dewi Kausalya menika putri saking Kerajaan Kosalya. 18. Kauśalyā). Piyambakipun menika salah satunggaling garwa saking Prabu Dasarata. Saking asmanipun.Kausalya (Sanskerta: कौशलया . Piyambakipun ugi ibu saking Laksmana kaliyan Satrugna. Dewi Sumitra Sumitra (bahasa Sanskerta: सुिमता.

Anila saged ngalahaken Prahasta kalih cara ngangkat watu ingkang gedhe. 20. Prahastha) menika salah satunggaling tokoh wonten waracrita Ramayana ingkang dipunngertosi menawa piyambakipun menika Paman Rahwan ugi Pembesar Kerajaan Alengka. Anila menika awujud wanara werna peteng ingkang wonten kubu Sri Rama wonten perang nglawan Rahwana. Anīla) menika salah setunggaling tokoh wonten wiracrita Ramayana. terutama wonten pembangunan jembatan Situbanda. Piyambakipun tokoh ingkang wicaksana kaliyan asring menehi wejangan-wejangan dhateng Rahwana. Prahasta pejah nalika mbela negerine nglawan Anila saking bangsa wanara. kaliyan nibakaken watu kasebut ing ndhuwuripun Prahasta. Sumali . Anila gadhah peran ingkang penting. Nīla) alias Anila (Sanskerta: अितल. Perang menika kalangsung sengit amarga Prahasta kaliyan Anila sami-sami gadhah kekuatan ingkang sekti. Nalika masa madosi Dewi Sinta. Wonten perang ing Alengka. Prahasta lajeng pejah sanalika. Anila piyambak kahadapan kaliyan Prahasta ingkang ngginakaken senjata gada wesi. 21. Anila kaliyan wanara liya perang ngalahaken para raseksa. amargi struktur jembatan kasebut dirancang dening Anila.Nila (Sanskerta: ितल. Patih Prahasta Prahasta (bahasa Sanskerta: पहस्‍त .

kaliyan mau dikalahke karo Dewa Wisnu lan terusir saka Kerajaan Alengka. Nanging kesaktian kasebut disalahgunake kanggo naklukke kahyangan. . Akhire. Sumali dhuweni mas asmanipun Mali lan adek asmanipun Maliyawan. tokoh antagonis.Sumali (Sanskerta: सुम ली . Sumalī). Katigane enthuk anugerah Dewa Brahma yaiku kesaktian sing luar biasa. Kang dikenal dadi eyang kakung Rahwana.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->