Anda di halaman 1dari 27

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1


MINGGU TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN DUNIA INDAH SAYA STANDARD KANDUNGAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaanalam di STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

YANG 1.Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai kawasan tempat tinggal pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan 1.1.2 Menceritakan kepelbagaian agama masing-masing selaras dengan ciptaan Tuhan prinsip Rukun Negara 1.1.3 1.1 Mengetahui keunikan alam Tuhan 1.1.4 Melibatkan diri dalam Menghargai alam ciptaan

menjaga keindahan alam 1.1.5 Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaan Tuhan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN DUNIA INDAH SAYA

STANDARD KANDUNGAN 1.1.5

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

YANG 1.Kepercayaan kepada Tuhan

Mengamalkan sikap

menghargai alam ciptaan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan 1.1.3 Menghargai alam ciptaan agama masing-masing selaras dengan Tuhan prinsip Rukun Negara 1.1 Mengetahui keunikan alam 1.1.4 Melibatkan diri dalam

menjaga keindahan alam

SAYA BAIK HATI

2. Baik hati

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan terhadap perasaan dan 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan yang ada pada diri moral secara tulus ikhlas

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2.1.2 2.1 Membantu keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Menyenaraikan cara

membantu keluarga 2.1.4 Menghulurkan bantuan

kepada ahli keluarga

SAYA BAIK HATI

2. Baik hati

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan terhadap perasaan dan 2.1.2 Menyenaraikan cara kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan membantu keluarga moral secara tulus ikhlas 2.1.3 Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan 2.1 Membantu keluarga bantuan 2.1.4 Menghulurkan bantuan

kepada ahli keluarga

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN SAYA BAIK HATI 2. Baik hati

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang

Kepekaan terhadap perasaan dan ada pada diri kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan 2.1.2 Menyenaraikan cara membantu moral secara tulus ikhlas keluarga 2.1.4 2.1 Membantu keluarga Menghulurkan bantuan kepada ahli

keluarga 2.1.5 Menunjukkan cara membantu

keluarga

SAYA BERTANGGUNGJAWAB

3. Bertanggungjawab

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan untuk memikul dan 3.1.1 melaksanakan tugas serta kewajipan

Menyenaraikan tanggungjawab diri

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dengan sempurna 3.1.2

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Menyatakan kepentingan

melaksanakan tanggungjawab diri 3.1 Melaksanakan tanggungjawab diri 3.1.3 Melaksanakan tanggungjawab diri

SAYA BERTANGGUNGJAWAB

3. Bertanggungjawab

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan untuk memikul dan 3.1.1 melaksanakan tugas serta kewajipan 3.1.2 dengan sempurna

Menyenaraikan tanggungjawab diri Menyatakan kepentingan

melaksanakan tanggungjawab diri 3.1 Melaksanakan tanggungjawab diri 3.1.3 Melaksanakan tanggungjawab diri

SAYA BERTERIMA KASIH

4. Berterima kasih

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Perasaan dan perlakuan untuk 4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, pelbagai bahasa sumbangan atau pemberian 4.1.4 Memberi penghargaan melalui pelbagai cara 4.1 kasih Mengamalkan sikap berterima

SAYA BERTERIMA KASIH

4. Berterima kasih

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, 4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam sumbangan atau pemberian pelbagai bahasa 4.1.2 4.1 Mengamalkan sikap berterima Mengenali pelbagai cara memberi

penghargaan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN kasih

STANDARD KANDUNGAN 4.1.3

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Menyatakan perasaan

penghargaan atas pemberian yang diterima

10

SAYA BERTERIMA KASIH

4. Berterima kasih

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, 4.1.4 Memberi penghargaan melalui sumbangan atau pemberian pelbagai cara 4.1 Mengamalkan sikap berterima 4.1.5 Menunjukkan cara memberi kasih penghargaan

11

SAYA BERSOPAN

SENTIASA 5. Hemah tinggi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia 5.1.1

Mengenal pasti tutur kata dan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dalam pergaulan seharian

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

tingkah laku yang bersopan 5.1.2 Menyedari kesan tutur kata dan

5.1

Menunjukkan adab dalam tutur

tingkah laku yang bersopan 5.1.4 Menunjukkan cara berkomunikasi

kata dan tingkah laku

dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku

12

SAYA BERSOPAN

SENTIASA 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

5.1.2

Menyedari kesan tutur kata dan

tingkah laku yang bersopan 5.1 Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku 5.1.3 Mengamalkan tutur kata dan

tingkah laku yang bersopan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN SAYA BERSOPAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

13

SENTIASA 5. Hemah tinggi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia 5.1.2 Menyedari kesan tutur kata dan dalam pergaulan seharian tingkah laku yang bersopan 5.1.1 5.1 Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku Mengenal pasti tutur kata dan

tingkah laku yang bersopan

14

HORMAT DIRI KITA

6. Hormat

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Menghargai dan memuliakan seseorang 6.1.1 Menyatakan cara menjaga serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang kehormatan diri bersopan 6.1.2 Menghormati diri sendiri 6.1 Menghormati diri

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN HORMAT DIRI KITA 6. Hormat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

15

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 6.1.1 Menyatakan cara menjaga

Menghargai dan memuliakan seseorang kehormatan diri serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang 6.1.2 Menghormati diri sendiri bersopan 6.1.3 Menghormati setiap individu seperti 6.1 Menghormati diri menghormati diri sendiri 6.1.4 Menghormati peraturan dalam

aktiviti seharian

16

HORMAT DIRI KITA

6. Hormat

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Menghargai dan memuliakan seseorang 6.1.3 Menghormati setiap individu seperti serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang menghormati diri sendiri bersopan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

10

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN 6.1

STANDARD KANDUNGAN Menghormati diri

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

17

SAYA SAYA

SAYANG

DIRI 7. Kasih Sayang

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan dan perasaan cinta yang 7.1.1 Menyatakan cara menjaga mendalam serta berkekalan yang lahir kebersihan diri daripada hati yang ikhlas 7.1.2 7.1 Menyayangi diri Menyatakan cara menjaga

keselamatan diri

18

SAYA SAYA

SAYANG

DIRI 7. Kasih Sayang

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir 7.1.1 daripada hati yang ikhlas

Menyatakan cara menjaga

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

11

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

kebersihan diri 7.1 Menyayangi diri 7.1.2 Menyatakan cara menjaga

keselamatan diri

19

SAYA SAYA

SAYANG

DIRI 7. Kasih Sayang

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan dan perasaan cinta yang 7.1.3 Menghargai diri dengan menjaga mendalam serta berkekalan yang lahir kebersihan diri daripada hati yang ikhlas 7.1.2 7.1 Menyayangi diri Menyatakan cara menjaga

keselamatan diri 7.1.4 Menghargai diri dengan menjaga

keselamatan diri 20 SAYA SAYA SAYANG DIRI 7. Kasih Sayang Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Menyatakan cara menjaga

Kepekaan dan perasaan cinta yang 7.1.1 mendalam serta berkekalan yang lahir

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

12

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN daripada hati yang ikhlas

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

kebersihan diri 7.1.5 Menjaga kebersihan diri Menghargai diri dengan menjaga

7.1

Menyayangi diri

7.1.4

keselamatan diri 7.1.6 Menjaga keselamatan diri

21

SAYA BERSIKAP ADIL

8. Keadilan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Tindakan dan keputusan yang tidak berat 8.1.1 Menyatakan contoh keadilan dalam sebelah perlakuan seharian 8.1.3 8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian Menyedari kesan ketidakadilan

dalam perlakuan seharian 8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan

seharian

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

13

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

22

SAYA BERSIKAP ADIL

8. Keadilan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Tindakan dan keputusan yang tidak berat 8.1.1 sebelah 8.1.3

Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian Menyedari kesan ketidakadilan

8.1

Mengamalkan sikap adil dalam

dalam perlakuan seharian 8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan

perlakuan seharian

seharian

23

SAYA SEORANG YANG 9. Keberanian BERANI

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan untuk menghadapi cabaran 9.1.3


ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

Mengamalkan

sikap

berani
14

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dengan yakin dan tabah

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

dalamaktiviti seharian

9.1

Mengamalkan sikap berani

9.1.1

Menceritakan perlakuan berani

mempertahankan maruah diri

mempertahankan maruah diri

25

SAYA SEORANG YANG 9. Keberanian BERANI

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan untuk menghadapi cabaran 9.1.3 Mengamalkan sikap berani dalam dengan yakin dan tabah aktiviti seharian 9.1 Mengamalkan sikap berani

mempertahankan maruah diri 26 SAYA YANG JUJUR 10. Kejujuran Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

15

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur Bercakap benar, bersikap amanah dan 10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap ikhlas dalam setiap perlakuan benar kepada diri dan orang lain 10.1 Mengamalkan dalamdiri sikap jujur 10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

27

SAYA YANG JUJUR

10. Kejujuran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Bercakap benar, bersikap amanah dan 10.1.2 Menyatakan sebab perlunya ikhlas dalam setiap perlakuan bercakap benar 10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap 10.1 diri Mengamalkan sikap jujur dalam benar kepada diri dan orang lain 10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

16

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

benar dalam perlakuan hari

28

SAYA YANG JUJUR

10. Kejujuran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 diri Mengamalkan sikap jujur dalam

10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

29

RAJIN MEMBAWA JAYA

11. Kerajinan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Usaha yang berterusan, bersungguh- 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan sungguh dan bersemangat dalam dalam diri melakukan sesuatu perkara 11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

17

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN 11.1

STANDARD KANDUNGAN Mengamalkan sikap rajindalam

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

kerajinan 11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian

perlakuan harian

30

RAJIN MEMBAWA JAYA

11. Kerajinan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Usaha yang berterusan, bersungguh- 11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan sungguh dan bersemangat dalam kerajinan melakukan sesuatu perkara 11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam 11.1 Mengamalkan sikap rajindalam aktiviti seharian

perlakuan harian 31 RAJIN MEMBAWA JAYA 11. Kerajinan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

18

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Usaha yang berterusan, bersungguh- 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan sungguh dan bersemangat dalam dalam diri melakukan sesuatu perkara

11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan 11.1 Mengamalkan sikap rajindalam kerajinan

perlakuan harian

32

AYUH BEKERJASAMA

12. Kerjasama

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesediaan melakukan sesuatu untuk 12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama kepentingan bersama 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama 12.1 Bersedia memberi kerjasama

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

19

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kepada individu yang memerlukan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

12.1.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama-sama

33

AYUH BEKERJASAMA

12. Kerjasama

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh

Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama

dilakukan bersama-sama

12.1.3 Menceritakan perasaan setelah 12.1 Bersedia memberi kerjasama melaksanakan aktiviti bersama-sama 12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama kepada individu yang memerlukan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

20

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN AYUH BEKERJASAMA

STANDARD KANDUNGAN 12. Kerjasama

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

34

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesediaan melakukan sesuatu untuk 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh kepentingan bersama dilakukan bersama-sama 12.1.3 Menceritakan perasaan setelah 12.1 Bersedia memberi kerjasama melaksanakan aktiviti bersama-sama 12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama kepada individu yang memerlukan

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

21

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN AYUH BEKERJASAMA

STANDARD KANDUNGAN 12. Kerjasama

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

35

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesediaan melakukan sesuatu untuk 12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama kepentingan bersama 12.1.3 Menceritakan perasaan setelah 12.1 Bersedia memberi kerjasama melaksanakan aktiviti bersama-sama 12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama kepada individu yang memerlukan

36

SAYA BERSIKAP 13. Kesederhanaan SEDERHANA

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Bersikap tidak keterlaluan dalam 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan dalam diri orang lain

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

22

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 13.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam diri

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

13.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap sederhana 13.1.3 Mengamalkan perlakuan sederhana dalam aktiviti seharian

37

SAYA BERSIKAP 13. Kesederhanaan SEDERHANA

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Bersikap tidak keterlaluan dalam 13.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan sederhana orang lain 13.1.3 Mengamalkan perlakuan 13.1 Mengamalkan sikap sederhana sederhana dalam aktiviti seharian dalam diri

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

23

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

38

SAYA BERSIKAP 13. Kesederhanaan SEDERHANA

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Bersikap tidak keterlaluan dalam 13.1.3 Mengamalkan perlakuan membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan sederhana dalam aktiviti seharian orang lain

13.1

Mengamalkan sikap sederhana

dalam diri

39

SAYA BERTOLAK-ANSUR

14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap

14.1

Bersedia memberi kerjasama

toleransi

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

24

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kepada individu yang memerlukan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

40

SAYA BERTOLAK-ANSUR

14. Toleransi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan 14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap toleransi 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

14.1

Bersedia memberi kerjasama

kepada individu yang memerlukan

41

SAYA BERTOLAK-ANSUR

14. Toleransi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan


ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI 25

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN mengawal diri demi kesejahteraan hidup

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap

14.1

Bersedia memberi kerjasama

toleransi 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

kepada individu yang memerlukan

42

SAYA BERTOLAK-ANSUR

14. Toleransi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap mengawal diri demi kesejahteraan hidup toleransi 14.1 Bersedia memberi kerjasama 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransidalam kepada individu yang memerlukan aktiviti seharian

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

26

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

27