Anda di halaman 1dari 16

HC1 UPSR

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PASAR (1)

Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran

Tahun 2013 TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA [Head Count Pencapaian Keseluhuran Mata Pelajaran] Mata Pelajaran : SAINS Tahun : 6 Bestari
A BIL 1 % 4.76 BIL 4 B % 19.05 BIL 13 C % 61.90 LULUS BIL % 18 85.71 D BIL 3 % 14.29 BIL 0 E % 0.00 GRED PURATA 2.86

JUMLAH TIDAK CALON HADIR 1


Peperiksaan UPSR/PEP. (Tahun 2008Terbaik) Peperiksaan Akhir Tahun TOV Peperiksaan Akhir Tahun OTI1 = TOV + (ETR-TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR-TOV) 2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan

21

11

9.09

27.27

45.45

81.82

9.09

9.09

2.82

11

9.09

27.27

45.45

81.82

9.09

9.09

2.82

4 5 6 7 8

11 11 11

0 0 0

1 2 3

9.09 18.18 27.27

3 4 5

27.27 36.36 45.45

5 3 2

45.45 27.27 18.18

9 9 10

81.82 81.82 90.91

1 1 0

6.06 9.09 0.00

1 0.33 0

6.06 3.03 0.00

2.55 2.24 1.73

RUMUSAN BIL 1 2 4 5 7 8 UJIAN PEPERIKSAAN TOV Ujian Bulanan 1 OTI 1


PKSR 1

Ujian Bulanan 2 OTI 2


PKSR 2

SASARAN (ETR)

BIL MURID 11 11 11 11 11 11 11 0

A BIL 1 1 1 % 9.09 9.09 9.09 BIL 3 6 3

B % 27.27 60.00 27.27 BIL 5 3 5

C % 45.45 45.45 45.45 BIL 1 0 0.67

D % 9.09 0.00 6.06 BIL 1 1 0.67

E % 9.09 9.09 6.06

GP 2.82 2.20 2.55

2 0

18.18 0.00

4 0

36.36 0.00

3 0

27.27 0.00

1 0

9.09 0.00

0.33 0

3.03 0.00

2.24 0.00

HC2 UPSR

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PASAR (1)

Tindakan : Ketua Panitia Mata Perlajaran

TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURID MATA PELAJARAN TAHUN BIL.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

: SAINS : 6 BESTARI NAMA KELAS


6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B

TOV M
85

ETR G
A B B B C C C C C D E

M
90 80 80 80 60 60 60 60 60 40 40

G
A A A A B B B B B C C

SITI NORLAILA NISA FADILAH NUR AIN MAISARAH SHAHRUL AIMAN ASYRAF MUQRI B. SABERI DANISH IMRAN LEOW KAR LING ABDUL RAHMAN B. VARUSAI SITTI KHATIZAH BT. OMAR MUHAMMAD DANIAL RAJA ISKANDAR ALIF

75 62 62 58 58 58 54 50 33 17

SK JALAN PASAR 1 Tahun 2013

HC3 UPSR
Tindakan : Guru Mata Perlajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - [Keseluruhan Pencapaian setiap murid]
Mata Pelajaran: SAINS Nama Guru: Ujian Bulanan 1 G
A B B B C C C C C D E

BIL

NAMA

TOV M

PKSR 1 M G

Ujian Bulanan 2 M G

PKSR 2 M G

ETR/ Sasaran UPSR M G


90 88 80 80 60 60 60 60 60 40 40 A A A A B B B B B C C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SITI NORLAILA NISA FADILAH NUR AIN MAISARAH SHAHRUL AIMAN ASYRAF MUQRI B. SABERI DANISH IMRAN LEOW KAR LING ABDUL RAHMAN B. VARUSAI SITTI KHATIZAH BT. OMAR MUHD DANIAL RAJA ISKANDAR ALIF

85

75 62 62 58 58 58 54 50 33
17

SK JALAN PASAR (1), PKSR 2 (26-30 OKTOBER 2009)


Nama Guru : EN. DZULKARNAIN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Murid
ARLYNNA BATRISYAH BINTI YUSOP FAIZAL BIN NORDIN IRFAN SUFYAN BIN YUSRI JOHAN BIN HASIM JYERICCO ARNOLD MUHAMMAD ALIF AFIYULLAH BIN ALI NAFIAH MUHAMMAD FAIQ BIN SIHAR MUHAMMAD FIRDAUS BIN JAAFAR NORSYAHFIQA BINTI TEBRIT NUR IZZATI AMNI BINTI ABDUL HALIM NURUL NAJWA BINTI AHMAD SAFA NORHALILA HANANI BINTI ABDUL HALIM SITI NURBAINI BINTI MOHD SHAFEI VEENAY JIT SINGH A/L JAGVINDER SINGH WAN NURUL AZLIN BINTI WAN NORDIN

5BESTARI
KL S

B. Melayu B. Inggeris Pen Pem Pem M G M G M G 42 C 55 C 45 C 48 C 53 C 41 C 53 C 55 C 63 B 15 E 48 C 38 D 77 B 80 A 61 B 30 D 60 B 41 C 70 B 63 B 50 C 68 B 53 C 54 C 47 C 60 B 41 C 55 C 65 B 50 C 73 B 65 B 40 C 78 B 70 B 60 B 75 B 70 B 48 C 77 B 83 A 85 A 75 B 80 A 61 B . . 3. 20. 8. 53.3 7. 46.7 5. 33.3 5. 33.3 1. 6.7 . . 1. 6.7 . . 1. 4. 9. 1. . 6.7 26.7 60. 6.7 .

K.

M 30 20 65 24 55 26 33 31 17 35 20 49 66 82 56

G D D B D C D D D E D D C B A C

M 30 34 72 22 44 28 46 40 36 42 30 54 44 62 48

G D D B D C D C C D C D C C B C

M 48 41 61 36 70 53 62 51 52 59 58 57 63 61 77

G C C B D B C B C C C C C B B B

M 32 22 30 26 36 74 32 59 78 44 82 64 69 1. 4. 2. 6. .

G D D D D 0 D B D C B C A B 0 B 7.7 30.8 15.4 46.2 . 0 13 53.8

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . 0 0

93

95

G 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0

M 87 90 92 40 94 88 91 91 81 94 88 90 96 90 85

G A A A C A A A A A A A A A A A

M 58 50 55 43 74 69 58 54 64 60 58 73 64 64 70 . 8. 7. . .

G C C C C B B C C B B C B B B B

G A B A A A B A A A A A A A A A

G B C B C A C B B B A A A C A B

G 80 74 87 67 90 81 89 82 80 84 74 86 93 87 92 . . . . . 0 0 .

202 196 308 147 317 185 262 246 201 247 228 311 303 388 320

40.3 39.2 61.7 29.3 63.3 37. 52.3 49.2 40.1 49.4 45.7 62.3 60.6 77.6 64. . 40. 40. 20. .

C D B D B D C C C C C B B B B . 6. 6. 3. .

11 13 5 15 3 14 7 9 12 8 10 4 6 1 2 13 2 0 0 0

Analisa Keputusan A 80% - 100% B 60% - 79% C 40% - 59% D 20% - 39% E 0% - 19% M BM Tidak Hadir (TH) Hadir Jumlah/ % Lulus 1. 6.7 . . . . 2. 13.3 2. 13.3 6. 40. 3. 20. 7. 46.7 8. 53.3 8. 53.3 6. 40. 1. 6.7 1. 6.7 . . . . 0 0 15 15 60. 14. 93.3 . . . . . 2. 100. 14. 93.3 . . . . . . 1. 6.7 . . . . . . . . . 12. 80. 53.3 2. 13.3 46.7 1. 6.7 . . . . . . 9. 2. 2. . 2. 60. 86.7 ### 13.3 13.3 40. 13.3 . ### . . . 13.3 . . 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### #### ####

0 0 0 0 15 15 15 15 13. 86.7 15. 100. 14. 93.3 6. 40.

9.

7.

0 0 0 0 0 0 0 2 15 15 15 15 15 15 2. 100. 15. 100. 15. 100. 15. 100. 13. 86.7 100. ###

15 80. 12.

Tandatangan Guru

Tandatangan Gurubesar

K.

11 13 5 15 3 14 7 9 12 8 10 4 6 1 2

Sa

hs ia

JUM

DR

Maths

Sains

KT

P. Islam

JAWI

P. Moral

KH

SIVIK

BM EJAAN M G 72 B 88 A 84 A 44 C 100 A 64 B 96 A 100 A 84 A 100 A 92 A 96 A 96 A 96 A 100 A

BI SPELLIN M G 64 B 68 B 100 A 4 E 100 A 0 E 100 A 96 A 56 C 96 A 56 C 100 A 80 A 100 A 100 A

PS

MZ PJK

SK JALAN PASAR (1), PKSR 2 (26-30 OKTOBER 2009)


Nama Guru : EN. DZULKARNAIN Bil Nama Murid B. Melayu B. Inggeris Maths Pen Pem Pem M G M G M G M G Sains M G M KT G P. Islam M G JAWI M G P. Moral M G M KH G SIVIK M G BM EJAAN M G 5BESTARI BI SPELLIN M G
KL S

K.

K.

Sa

hs ia

JUM

DR

PS

MZ PJK

Keputusan Gred 2A 2A 4A 1A 7A 1A 4A 4A 3A 5A 4A 6A 4A 9A 5A 3B 2B 5B 0B 4B 4B 5B 2B 3B 3B 2B 4B 6B 4B 6B 5C 6C 3C 5C 2C 3C 3C 5C 5C 4C 5C 3C 3C 0C 2C 3D 3D 1D 5D 0D 4D 1D 2D 1D 1D 2D 0D 0D 0D 0D 0E 0E 0E 2E 0E 1E 0E 0E 1E 0E 0E 0E 0E 0E 0E

Keputusan Gred

PAGE 2

DATA

SORT

ARLYNNA BATRISYAH BINTI YUSOP FAIZAL BIN NORDIN IRFAN SUFYAN BIN YUSRI JOHAN BIN HASIM JYERICO ARNOLD MUHAMMAD ALIF AFIYULLAH BIN ALI NAFIAH MUHAMMAD FAIQ BIN SIHAR MUHAMMAD FIRDAUS BIN JAAFAR NORSYAHFIQA BINTI TEBRIT NUR IZZATI AMNI BINTI ABDUL HALIM NURUL NAJWA BINTI AHMAD SAFA NORHALILA HANANI BINTI ABDUL HALIM SITI NURBAINI BINTI MOHD SHAFEI VEENAY JIT SINGH A/L JAGVINDER SINGH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14

42 13 11 10 9

76.66667

78 77 77 75 73 70 68 55 53 48 47 42 15 30

SYED AHMAD FARKHAN BIN SYED FADZIL MUHAMMAD NAZIRUL SAQIF BIN NAHAR MUHAMMAD DHAN DHAN BIN FARSAUDI SHAMIMI BINTI KHAIRUL ANOR FAKHRUL ANWAR BIN BAKRI FAQIHAH BINTI AHMAD JAMLI NURIZZATUL YATIMAH BINTI TEBRIT

MIOR MUHAMMAD SYUKRI BIN MIOR MUHAMMAD Z LEOW KAR SENG MUHAMMAD FIRDAUS BIN YUSOFF MUHAMMAD AD-DEEN BIN ZAHALAN MUHAMMAD HAZIQ BIN MUZAINI MUHAMMAD AMIRUL BIN BAHARI NURUL WAHIDA BINTI ALI WARDANA SHARUL RAMADHAN BIN AIDILFITRI KUGAPRIYA A/P MURUGAN ELYANA SYAHIRA BT JAMALUDDIN KHAIRUL AMIRA BT KHAIRUL AFIFI NAIMAH BT SURURI

D FARKHAN BIN SYED FADZIL

NAZIRUL SAQIF BIN NAHAR

DHAN DHAN BIN FARSAUDI

TI KHAIRUL ANOR

NWAR BIN BAKRI

NTI AHMAD JAMLI YATIMAH BINTI TEBRIT

MMAD SYUKRI BIN MIOR MUHAMMAD ZIN

ENG

FIRDAUS BIN YUSOFF

AD-DEEN BIN ZAHALAN

HAZIQ BIN MUZAINI

AMIRUL BIN BAHARI

IDA BINTI ALI WARDANA

MADHAN BIN AIDILFITRI

A/P MURUGAN

HIRA BT JAMALUDDIN

IRA BT KHAIRUL AFIFI

SURURI

80 A ARLYNNA BATRISYAH1BINTI YUSOP FAIZAL BIN NORDIN 2 IRFAN SUFYAN BIN YUSRI 3 JOHAN BIN HASIM 4 JYERICO ARNOLD 5 MUHAMMAD ALIF AFIYULLAH 6 BIN ALI NAFIAH MUHAMMAD FAIQ BIN 7 SIHAR MUHAMMAD FIRDAUS 8 BIN JAAFAR NORSYAHFIQA BINTI 9 TEBRIT NUR IZZATI AMNI BINTI 10 ABDUL HALIM NURUL NAJWA BINTI 11 AHMAD SAFA NORHALILA HANANI 1 BINTI ABDUL HALIM SITI NURBAINI BINTI13 MOHD SHAFEI VEENAY JIT SINGH A/L 14 JAGVINDER SINGH 0 0

12 8 9 5 16 14 10 19 6 4 3 15 2 3 7 17 11 18 1

83 83 80 80 78 78 75 73 70 65 63 63 63 63 63 58 53 53 53