Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Kelas : 5 Bestari Bil.

murid : 26 orang Tarikh/Hari : 16 Julai 2013 (Selasa) Masa : 07.45 08.45 Pagi Tema : Pertanian Tajuk : Hasil Ternakan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Fokus sampingan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3(i) mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

Objektif

Pada akhir p&p murid-murid dapat,. -membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. -mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

Sisem bahasa : Tatabahasa - Tanda baca dan huruf besar Pengisian kurikulum Ilmu : sains Nilai : berdikari Kemahiran bernilai tambah : Kecergasan pelbagai : naturalis Kemahiran berfikir : menjana idea, mengumpul maklumat, merumus Belajar cara belajar : pengurusan grafik Bahan bantu mengajar : teks Penternakan Itik Moskovy, audio itik pada telefon bimbit, teks imlak, latihan imlak murid, pengurusan grafik, pen/warna pensel untuk tanda baca dan huruf besar. Pengetahuan Sedia ada : Murid-murid pernah melihat haiwan-haiwan ternakan sebelum ini.

Langkah/Masa Isi Pelajaran Set Induksi Bunyi itik (5 minit) Soalan; 1.Pernahkah kamu melihat haiwan ini? 2.Apa beza telur ayam dengan telur itik? 3. Adakah muridmurid mempunyai haiwan ternakan di rumah?

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti murid -Guru meminta Murid-murid murid-murid meneka bunyi meneka bunyi haiwan yang haiwan dari telefon didengari. bimbit. -Guru memperkenalkan tajuk pelajaran sambil menunjukkan gambar itik Moskovy dan bersoal jawab tentang gambar yang dilihat. -Guru meminta murid-murid membaca teks secara kelas (bacaan luncuran) Murid-murid memerhatikan gambar dan menjawab soalan guru berkaitan gambar dengan pengetahuan sedia ada.

Catatan ABM: Telefon bimbit

ABM: Gambar itik moskovy,,telur masin.

Langkah 1 (15 minit)

Teks tentang penternakan itik Moskovy.

Kuiz Kumpulan (membina dan menjawab soalan dari petikan)

Murid-murid ABM: membaca teks Buku teks halaman dengan sebutan 107 dan intonasi yang sesuai. KB Menjana idea dan -Guru mengumpul Murid-murid membahagikan berada dalam 2 maklumat. murid-murid kepada kumpulan 2 kumpulan. (kumpulan A dan B) Soal jawab lisan -Guru meminta ahli kumpulan bergilirgilir bertanya dan menjawab soalan berpandukan teks. Kump.A-bertanya Kump.B-menjawab Kump.B-bertanya Kump.A-menjawab -Guru membimbing murid-murid mendapatkan maklumat dari

soalan yang diajukan dan jawapan yang diberi. Langkah 2 (20 minit) Arahan: 1.Secara berpasangan, cari dan kumpulkan maklumat tentang proses penternakan itik Moskovy. ABM: Guru akan Murid akan Teks Penternakan membimbing murid mencari Itik Moskovy dalam proses maklumat pencarian maklumat daripada teks dan menulis hasil Guru akan memilih dapatan pasangan secara dalambentuk rawak untuk carta alir. membentangkan 2. Hasil pencarian KP-mencari hasil dapatan. Perbincangan maklumat akan maklumat dan dibincang bersama Guru akan pembentangan guru melalui ABM: menunjukkan oleh pasangan pembentangan Carta alir bentuk carta alir yang dipilih murid yang dipilih Peta minda dan peta minda secara rawak secara rawak oleh yang sesuai oleh guru. guru. Murid juga akan meramalkan 3. Isi hasil dapatan kesan penjagaan dalam bentuk grafik yang tidak iaitu carta alir. sempurna secara lisan. 4. Ramal 3 kesan yang akan berlaku jika persekitaran kawasan . penternakan itik ini tidak dijaga dengan baik.

Langkah 3 (15 minit)

Guru meminta Latihan bertulis murid-murid (imlak) Penternakan Rusa membaca teks halaman 109 secara luncuran.

Murid-murid membaca teks di -mengambil imlak. halaman 109 secara senyap.

Guru meminta Murid-murid pelajar menutup mengambil imlak buku teks dan mencatat teks yang dibaca oleh guru.

Penutup (5 minit)

Penutup kognitif

Soalan 1.Apakah haiwan lain yang boleh dijadikan haiwan ternakan selain itik dan rusa? 2. Apakah keperluan asas yang diperlukan apabila menjalankan penternakan haiwan?

Murid-murid menyebut namanama haiwan ternakan dan keperluan asas untuk menternak haiwan.

KB merumus

LAMPIRAN IMLAK. Suatu ketika dahulu, rusa ialah hidupan liar. Sekarang, rusa telah menjadi haiwan ternakan yang semakin popular di Malaysia. Walaupun ternakan rusa merupakan satu fenomena baharu, projek ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penternak. Penternakan rusa memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Namun begitu, pulangannya sangat lumayan. Jenis rusa yang diternak adalah daripada baka rusa merah, rusa chital, rusa fallow dan beberapa jenis lagi. Kitaran hidup seekor rusa adalah selama sepuluh tahun. Rusa jantan mencapai tahap kematangannya dalam lingkungan usia 7 bulan hingga 14 bulan. Umur matang bagi rusa betina adalah antara 17 bulan hingga 20 bulan. Pada usia 10 bulan, rusa betina mula membiak. Walau bagaimanapun, proses pembiakan ini bergantung pada spesies rusa tersebut. Keistimewaan rusa bukan sahaja terletak pada dagingnya yang enak. Tanduk rusa juga sangat berharga dalam perubatan tradisional masyarakat Cina, manakala kulitnya pula dijadikan barang perhiasan seperti beg, tali pinggang dan kasut.