Anda di halaman 1dari 5

Tarikh : Hari : Masa : Tahun/ Kelas: Jumlah Murid Matapelajaran : Nilai : Kumpulan Nama Murid Tajuk : Hasil Pembelajaran

16 September 2007 Selasa 9.00 hingga 10.00 pagi 4 Kasih : 6 orang Bahasa Melayu Berdisiplin, Kesungguhan, Menghargai PERDANA Hasnani Asykin bt Ramli (SL) Syamsiah bt Nordin (DS) Suku kata (KV) Pada akhir pengajaran ini murid dapat menyebut dan menulis suku kata awal (KV) dengan betul sekurang-kurangnya 6 daripada 8 gambar yang ditunjukkan di dalam lembaran kerja Murid sudah dapat mengeja dan membatang sukukata (KV) dengan betul 1. 2. 3. 4. 5. Jejak labah-labah Domino sukukata bergambar Roda sukukata Kad sukukata Lembaran kerja 1. Terapi motor kasar 2. Terapi pertuturan 3. 1. Menghubungkait 2. Menyesuaikan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

WAJA Mohd Fadzli b. Jasman Nor Azuan b. Jamnari Vokal (a, e, I, o, u) Pada akhir pengajaran ini murid dapat membunyikan dan menulis huruf vokal dengan betul sekurang-kurangnya 4 daripada 6 berpandukan gambar yang ditunjukkan di dalam lembaran kerja Murid sudah kenal huruf secara keseluruhannya 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bowling vokal Carta vokal Buku bacaan bergred Kad huruf vokal Kad gambar Lembaran kerja

WIRA Ahmad Faisal b. Salimin Marzuki b. Ramlan Huruf (a hingga g) Pada akhir pengajaran murid dapat menyebut dan membulatkan huruf yang sama dengan betul sekurangkurangnya 5 daripada 7 huruf yang disenaraikan di lembaran kerja. Murid dapat menyebut huruf secara hafalan mengikut urutan 1. 2. 3. 4. Buku lompat Kad huruf Permainan Di mana rumah saya Lembaran kerja

Pengalaman sedia ada Alat Bantu Mengajar

Unsur Terapi Kemahiran Berfikir Langkah / Jangka Masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nilai Murni BBM/Terapi

Set Induksi (3 minit)

1. 2.

Teka siapa saya? Guru menunjukkan kad huruf dan pelajar meneka huruf. Nyanyian lagu ABC .

kaedah : kelas, main nilai: Patuh BBM: Kad huruf Kaset Terapi Muzik

Perkembangan Langkah 1 (18 minit) Latihan Pengukuhan Murid membina perkataan berpandukan jejak labahlabah. Murid melukis gambar yang Permainan Bowling vokal Murid dibekalkan dengan salinan carta vokal setiap seorang Murid melontar bola kepada sasaran supaya jatuh Murid akan membulatkan perkataan pada carta vokal yang jatuh Murid yang dapat membulatkan kesemua perkataan pada carta vokal dikira pemenang. Pengajaran Nyanyian a hingga z Kenal huruf dari buku lompat Guru menunjukkan abjad, dan murid menyebut nama abjad tersebut Guru menyebut nama abjad dan murid akan menunjukkan abjad tersebut Latihan pengukuhan dengan menyebut abjad-abjad yang terdapat di dalam bilik kelas. Kaedah : -kumpulan -main -nyanyian nilai: Kesungguha n Jejak labahlabah Carta vokal Set boling vokal Kad huruf Kaset Terapi Muzik dan nyanyian (Pengajaran) -

diperolehi. Contoh:

Guru membuat penilaian permainan bowling vokal Ganjaran diberikan kepada

pemenang

Jejak labah-labah Penilaian hasil latihan pengukuhan dari jejak labah-labah Ganjaran diberikan kepada hasil kerja yang terbaik Langkah 2 (18 minit) Permainan Domino sukukata bergambar Kad domino dibahagikan sama banyak. Murid mencantum sukukata awal dengan gambar secara bergilir-gilir. Pengajaran Guru menyebut huruf vokal. Guru membimbing murid untuk mengenal huruf vokal melalui buku Bacaan Bergred Buku 1 Murid diminta membunyikan huruf vokal yang ditunjukkan Guru membimbing murid menyesuaikan huruf vokal dengan gambar di papan sisip Murid menyebut huruf vokal bagi gambar yang ditunjukkan oleh guru. Latihan Murid membulatkan huruf yang sama dengan huruf atas. Kaedah: Kumpulan main Berdisiplin Kad domino Buku Bacaan Bergred Lembaran huruf Terapi Main (permainan Domino)

Murid yang tidak ada kad domino yang bersesuaian

akan dipindahkan gilirannya kepada rakannya. Murid yang dapat menghabiskan kad domino dahulu dikira pemenang. Guru melakukan penilaian permainan kad domino Ganjaran diberikan kepada pemenang Langkah 3 (18 minit) Pengajaran Latihan Guru menyebut sukukata Murid menulis huruf awal pada yang ditunjukkan gambar di dalam lembaran kerja Murid memusing roda sukukata untuk mencantum dua sukukata dengan gambar dengan bantuan guru Guru membimbing murid mengeja dan membaca sukukata Murid menyebut sukukata awal pada gambar yang guru tunjukkan Murid menjalankan latihan menyesuaikan sukukata dengan gambar dan menulis sukukata awal pada gambar dalam lembaran kerja. Penutup Kognitif : Guru bersama murid menyanyikan lagu Bunyi huruf a itu hurufnya a itu bunyinya a, a, a, a.

Murid mewarnakan huruf-huruf yang dibulatkan.

Permainan Di mana rumah saya Murid diberi satu carta huruf tiap seorang Murid mengambil gulagula berhuruf secara bergilir-gilir dan meletakkan ke atas carta huruf Gula-gula berhuruf yang tidak mempunyai rumah dimasukkan ke dalam baling semula. Murid yang dapat mengisi kesemua rumah huruf dikira pemenang.

Menghargai Roda sukukata Lembaran kerja Permainan Di mana rumah saya terapi alternatif (Brain Gymn) Terapi aroma

Penutup (3 minit)

Penutup Sosial: Pemberian ekonomi token Catatan Guru : Catatan Pembimbing :

Tarikh : )

Tandatangan Pembimbing:. (Nama :