Anda di halaman 1dari 2

Banding Beza Jenis Pentaksiran.

Ujian diagnostik Mengesan kawasan kekuatan kawasankelemahan yang dan Aspek Tujuan Ujian saringan Ujian yang dijalankan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang mengalami risiko

dihadapi

oleh seorang murid secara khusus

masalah pembelajaran

Kadang kadang sahaja dijalankan oleh guru Memerlukan set soalan

Kekerapan

Dijalankan setahun sekali

Kelemahan

Mengikut

arahan

dan

yang sesuai dengan tahap murid sebelum menjalankan ujian diagnostik

spesifikasi serta peraturan

Selepas

ujian

diagnostik

Kekuatan

Mampu

mengenalpasti

dijalankan, jenis dan ciri masalah yang dihadapi oleh pelajar dapat diketahui oleh guru.

murid murid yang tidak menguasai masalah 3M

Hanya

murid

pemulihan

Golongan sasaran

Ditadbir murid normal

kepada termasuk

semua murid

sahaja menduduki ujian ini.

Kekuatan dan Kelemahan Ujian Diagnostik dan Saringan


Jenis Pentaksiran

Ujian Diagnostik

Ujian Saringan

Kekuatan

Kelemahan

Kekuatan

Kelemahan

Selepas ujian diagnostik dijalankan, jenis dan ciri masalah yang dihadapi oleh pelajar dapat diketahui oleh guru.

Memerlukan set soalan yang sesuai dengan tahap murid sebelum menjalankan ujian diagnostik.

Mampu mengenalpasti murid murid yang tidak menguasai masalah 3M. Faktor untuk memulihkan murid yang mengalami masalah 3M.

Mengikut arahan dan spesifikasi serta peraturan. Semua pelajar termasuk pelajar normal juga perlu menduduki ujian saringan jika perlu.