Anda di halaman 1dari 1

Kemahiran Manipulatif Sains

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: 1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. 2. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 3.Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 4. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 5. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 6. Menyimpan peralatan Sains di tempat yg betul.