Anda di halaman 1dari 23

BELANJAWAN TUNAI DAN VARIAN

BELANJAWAN TUNAI
1) Belanjawan tunai merupakan suatu penyata yang merekodkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan secara sistematik bagi suatu tempoh tertentu seperti sebulan, suku tahun, setengah tahun atau setahun.

2) Belanjawan tunai dapat membantu perniagaan dalam perancangan.

KEPENTINGAN BELANJAWAN TUNAI


1) Menentukan keupayaan tunai bagi menjalankan operasi perniagaan akan datang. 2) Merancang dan mengawal pembayaran dan penerimaan tunai. 3) Menganggarkan penerimaan tunai agar strategi jualan dan polisi pemberian kredit yang tepat dapat dilaksanakan.

4) Merancang pembelian aset bukan semasa dan merancang pelaburan jika terdapat lebihan tunai.
5) Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai. 6) Membolehkan pihak bank mendapat panduan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman 7) Menunjukkan jangkaan punca penerimaan dan jenis pembayaran tunai

TUJUAN BELANJAWAN TUNAI


1) Membantu pihak pengurusan mencari sumber tunai sekiranya berlaku kekurangan tunai perniagaan.

2) Membolehkan pihak pengurusan merancang penggunaan tunai jika berlaku lebihan tunai perniagaan.
3) Membuat perbandingan amaun sebenar dengan amaun belanjawan

LANGKAH PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI


1) Mulakan dengan baki awal tunai. 2) Ditambah dengan penerimaan tunai (seperti hasil jualan, penerimaan daripada penghutang dan pinjaman) 3) Ditolak dengan pembayaran tunai (seperti kadar bayaran,gaji pekerja,belian barang niaga dan belian aset bukan semasa.)

4) Menentukan baki akhir tunai.


5) Baki akhir tunai setiap bulan akan menjadi baki awal tunai pada bulan berikutnya.

NOTA: Butir-butir yang tidak perlu direkodkan dalam belanjawan tunai Hutang lapuk Diskaun diterima Hutang lapuk terpulih Peruntukan hutang ragu Diskaun diberi Susut nilai aset bukan semasa

KAEDAH PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI

MANUAL

BERKOMPUTER Lembaran Hamparan Elektronik - perisian-perisian perakaunan

FORMAT BELANJAWAN TUNAI


PROJEK BELANJAWAN TUNAI BAGI 3 BULAN BERAKHIR 31 MAC 2010
Butir Baki b/b Baki awal Jan a Feb b Mac c

PENERIMAAN:
Modal Jualan JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN Belian Gaji JUMLAH PEMBAYARAN Baki h/b Baki akhir b c d

FORMAT BELANJAWAN TUNAI


PROJEK BELANJAWAN TUNAI BAGI 3 BULAN BERAKHIR 31 MAC 2010
Butir Baki b/b Baki awal PENERIMAAN: Modal Jualan Jan a Feb b Mac c

JUMLAH PENERIMAAN
PEMBAYARAN Belian Gaji JUMLAH PEMBAYARAN Lebihan /(Kurangan)

y x-y

y x-y

y x-y

Baki h/b Baki akhir

CONTOH

SOALAN

JAWAPAN 1

JAWAPAN

LATIHAN

SOALAN 2

JAWAPAN 2

SOALAN 3

JAWAPAN 3

SOALAN TAMBAHAN

JAWAPAN SOALAN TAMBAHAN

VARIAN
Perbezaan antara belanjawan dengan urus niaga sebenar yang telah berlaku

MENGHITUNG VARIAN
1) Ditunjuk dalam bentuk amaun dan peratus. 2) Rumus ( amaun ) : Varian = Penerimaan dan Pembayaran sebenar penerimaan dan pembayaran dalam belanjawan

MENGHITUNG VARIAN
3) Rumus (peratus) : Varian = Angka varian X 100 Angka belanjawan

MENGHITUNG VARIAN
4) Jika hasil penerimaan sebenar lebih tinggi daripada penerimaan dalam belanjawan, simbol positif (+) bermaksud memuaskan akan diletak. 5) Jika hasil penerimaan sebenar lebih rendah daripada penerimaan dalam belanjawan, simbol negatif (-) bermaksud tidakmemuaskan akan diletak.
6) Rumus ( amaun ) : Varian = Penerimaan dan Pembayaran sebenar penerimaan dan pembayaran dalam belanjawan

KESAN VARIAN
ITEM POSITIF (+) atau MEMUASKAN