Anda di halaman 1dari 12

Pelarasan Buku Tunai

oleh Khairuddin bin Jai Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor
1

Tujuan
Mengemaskini

Buku Tunai Merekodkan urusniaga Kredit dan Debit dalam Penyata Bank yang belum diambil kira dalam Buku tunai

Jenis Urusniaga Yang Perlu Diselaraskan


Urusniaga

Urusniaga

Dividen yang diterima Faedah yang diterima Simpan terus atau pemindahan kredit
Caj bank Bayaran buku cek Cek tak laku Faedah atas overdraf Bayaran atas arahan (standing order)

Kredit

Debit

Bila Pelarasan Dilakukan


Dilakukan

Sebelum Penyata Penyesuaian disediakan. Dilakukan sebelum Buku Tunai ditutup pada akhir bulan atau Selepas Buku Tunai ditutup.

Langkah

Tandakan amaun debit yang terdapat di buku tunai sama dengan amaun kredit di penyata bank Tandakan amaun kredit yang terdapat di buku tunai sama dengan amaun debit di penyata bank Sediakan baucar jernal bagi melaraskan mana-mana amaun debit dan kredit di penyata bank yang yang tidak ditanda.

Contoh Pelarasan
Buku Tunai 2007 Jan 01 10 28 RM 2007 1,500.00Jan 2 300.00 13 200.00 19 31 2,000.00 RM 1,300.00 No. Cek 123 154 162 RM 100.00 200.00 400.00 1,300.00 2,000.00 Baki b/b Jualan Junaidah Dollah Ahmad Yeow Baki c/d

2007 Feb 1

Baki b/b

Penyata Bank Tarikh 2007 Jan 1 5 16 20 23 29 30 Butir Baki b/b Cek 123 Simpanan Cek 154 Dividen Simpanan Caj Bank Debit RM 100.00 200.00 10.00 Kredit RM Baki RM 1,500.00 1,400.00 1,700.00 1,500.00 1,530.00 1,780.00 1,770.00

300.00 30.00 250.00

Kutipan Akaun Belum Terima Merekod Kutipan Nota Kredit oleh Jurnal Pelarasan bank
Tarikh 31 Jan Tunai Akaun Belum Terima Perihal Debit 30.00 30.00 Kredit

Catatan Pelarasan 1

Cek Yang Ditolak Oleh Bank Membatalkan cek yang ditolak oleh Jurnal Pelarasan bank
Tarikh 30 Apr Tunai Perihal Akaun Belian Debit 200.00 200.00 Kredit

Catatan Pelarasan 2

Catatan Pelarasan 3
Caj Perkhidmatan Bank
Jurnal Pelarasan Tarikh 30 Apr Tunai Perihal Perbelanjaan Pelbagai Debit 30.00 30.00 Kredit

Merekod Caj Perkhidmatan Bank

Pelarasan Buku Tunai


DEBIT 2007
Jan 31 Baki b/d Dividen Simpanan terus

KREDIT RM
30.00 250.00 1,580.00 Baki c/d 1,570.00 1,580.00

2007
Caj bank

RM
10.00

1,300.00 Jan 31

2007

Feb 1

Baki b/d

1,570.00

11

Sekian

terima kasih

12