Anda di halaman 1dari 1

Perbezaan yang terdapat antara sukatan Pelajaran KBSR dan KSSR

dari segi Pembelajaran Tunjang Pendidikan Jasmani.


l.Modul
2.Matlama
3.

Organisasi Kandungan

4.Objektif
S.Asas

Pembetukan

6.Fokus

7. Modul Kemahiran

KBSR Ada tiga tunjang:

l.Kecergasan 2. Kemahiran 3. Kesukanan

KSSR Ada dua modul: l.Kemahiran 2. Kecergasan