Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN Nama Guru Sekolah Tarikh Mata pelajaran Kumpulan Nama : Farahhanis binti Mohammad

Badrudin : Sekolah Kebangsaan Sg. Lui : 15 Februari 2013 : Bahasa Melayu Arif Kelas: Tahun 2 Ceria Hari : Jumaat Bijak Masa : 9.15 pagi 10.15 pagi Cerdik

Rabecca a/p Jamal

Norizah a/p Asol Mari mengenal dan menulis abjad

Azrul a/l Nazri

Tajuk

Kemahiran

KVK

Menulis huruf a,b, c,d

Huruf vokal a,o

Hasil

Pada akhir pembelajaran murid dapat :-

Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Menulis 3 daripada 4 huruf yang diperkenalkan guru

Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Menulis 1 daripada 2 huruf vokal yang diperkenalkan guru.

Pembelajaran: 1. Menulis 2 daripada 3 perkataan yang diperkenalkan guru

Pengetahuan sedia ada

Murid sudah mahir kemahiran KVKV

Murid boleh menyebut a-z tetapi tidak kenal huruf tersebut.

Murid boleh menyebut a-z tetapi tidak kenal huruf tersebut.

Bahan Bantu Belajar Nilai Persembahan multimedia,batang berwarna. Majalah, suratkhabar, lego, lembaran kerja.

1. Kesihatan 2. Rajin bersenam

KBKK/KBT

1. Kemahiran kontekstual

Set Induksi (5 minit)

Tarian Ayam 1. Murid ditunjukkan dengan tarian ayam oleh guru diiringi oleh muzik. 2. Murid menari bersama-sama dengan guru 3. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan ejaan ayam . 4. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini. 5. Murid diminta untuk membentuk kumpulan.

Langkah 1 (15 minit )

Pembelajaran dan pengajaran 1. Murid ditunjukkan dengan persembahan multimedia oleh guru berkaitan dengan perkataan KVK kek bas dan gam. 2. Murid menyebut perkataan selepas guru.

Lembaran kerja 1. Murid diberi latihan garis putus abjad a,b,c,d. 2. Murid perlu menyambung garis putus sehingga menjadi abjad yang sempurna.

Lembaran kerja 1. Murid diberi latihan garis putus abjad a,o 2. Murid perlu menyambung garis putus sehingga menjadi abjad yang sempurna.

3. Murid ditunjukkan dengan gambar kek bas dan gam di persembahan multimedia. 4. Murid perlu menulis ejaan bagi gambar tersebut di persembahan multimedia.

3. Murid diberi batang berwarna dan perlu melekatkan batang tersebut di abjad mengikut penulisan yang betul. 4. Murid akan dipantau dan dibimbing oleh guru.

3. Murid diberi batang berwarna dan perlu melekatkan batang tersebut di abjad mengikut penulisan yang betul. 4. Murid akan dipantau dan dibimbing oleh guru. .

Lembaran kerja 1. Murid diberikan lembaran kerja mengisi tempat kosong ejaan kek bas dan gam. 2. Murid diberikan satu sampul yang berisi abjad. 3. Murid dikehendaki mencantum

Pembelajaran dan pengajaran

Pembelajaran dan pengajaran

Langkah 2 ( 15 minit )

1. Murid ditunjukkan dengan 1. Murid ditunjukkan dengan persembahan multimedia abjad persembahan multimedia abjad a,o a,b,c,d. 2. Murid menyebut abjad selepas 2. Murid menyebut abjad selepas guru. guru. 3. Murid diberi petikan (helaian 3. Murid diberi petikan (helaian kertas) dari majalah.

abjad-abjad tersebut bagi membentuk perkataan kek bas dan gam.

kertas) dari majalah.

4. Murid perlu membulatkan abjad dalam petikan mengikut arahan 4. Murid perlu membulatkan abjad guru. dalam petikan mengikut arahan guru.

. Permainan 1. Murid diberikan surat khabar lama. Langkah 3 (15 minit) 2. Murid perlu mencari abjad dan menggunting abjad mengikut ejaan kek bas dan gam. Permainan Cari kumpulan 1. Murid diberi lego. 2. Murid perlu mencantumkan lego yang mempunai abjad yang sama (abjad a,b,c,d). 3. Murid dikehendaki menyebut abjad tersebut. Permainan Cari kumpulan 1. Murid diberi lego. 2. Murid perlu mencantumkan lego yang mempunai abjad yang sama (abjad a,o). 3. Murid dikehendaki menyebut abjad tersebut.

3. Murid melekatkan abjad tersebut sehingga membentuk perkataan yang sempurna di kad yang disediakan.

4. Murid perlu menulis abjad tersebut di papan magnet,

4. Murid perlu menulis abjad tersebut di papan magnet,

Penutup (5 minit)

Penutup Kognitif 1. Murid dipilih secara rawak. 2. Murid bersoal jawab dengan guru.

Catatan :

Refleksi :