Anda di halaman 1dari 20

KEMAHIRAN MEMBACA

KONSEP, TUJUAN DAN PROSES MEMBACA

DEFINISI KONSEP MEMBACA


KM satu proses yang dinamik dan kompleks. Kemahiran ini melibatkan keupayaan membaca dengan pantas,memahami dan mengingati fakta,kebolehan membuat interpretasi secara bijak dan analitis.

Zulkifley Hamid, 1994


Seseorang yang dapat menguasai membaca dengan baik,bermakna dia berjaya merobohkan tembok pemisah yang besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang telah sedia wujud dalam pelbagai bentuk.

Apabila seseorang membaca,sebenarnya dia sedang berkomunikasi secara langsung dengan bahan bacaannya dan cuba menyelami pemikiran yang cuba disampaikan oleh pengarang.

Dechan (1977) Kejayaan bagi seseorang itu bergantung pada kejayaannya dalam pembacaan.

Deboer dan Dallman Berpendapat bahawa membaca melibatkan dua faktor penting iaitu pemahaman dan pentafsiran.

Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap akan memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja.Ia juga akan memberi tumpuan sepenuhnya pada memproses perkataan bagi mendapatkan makna-makna tertentu.

DEFINISI:
Menurut Danald J.Leu dan Charles K. Kinzer(1955:11) Membaca melibatkan proses menginterpretasi dan memahami simbol-simbol tulisan. Menurut Godman,(1976) Membaca ialah proses seseorang itu membina semula mesej yang dienkod oleh penulis dalam bahasa yang bertulis. Ia merupakan satu proses bahasa yang aktif dan amat bergantung kepada ramalan

DEFINISI:
Smith (1973) Pemahaman membaca sebagai memahami apa yang dibaca dengan menggunakan apa yang diketahui. Oleh itu faktor pengetahuan sedia ada turut sama memainkan peranan dalam pemahaman membaca seseorang.

RUMUSAN DEFINISI:
Membaca ialah menyuarakan tulisan,mengambil isi dan fikiran bertulis dan memahamkan kandungannya. Mengajar membaca bererti mengajar murid-murid memindahkan tulisan kepada suara serta melatih mereka memahami apa yang terkandung dalam bacaan itu.

KENAPA MEMBACA? (TUJUAN UMUM


1. Membaca dengan cara yang berlainan untuk tujuan yang berlainan Contoh: Membaca buku panduan telefon untuk mencari sesuatu perkataan sangat berbeza dengan membaca sesuatu dokumen perlu cermat dan teliti.

2. Membaca kerana sebab-sebab autentik. Contoh: buku panduan telefon label pada botol ubat peta perjalanan jadual waktu kenyataan-kenyataan statistik buku catatan harian kertas-kertas panduan dan arahan. borang permohonan. Membaca untuk mendapatkan sesuatu Daripada tulisan yang dibaca.

3.Membaca sebagai satu proses komunikasi . Membaca adalah satu proses komunikasi secara tidak langsung dengan penulisnya.

TUJUAN MEMBACA (KHUSUS)


TUJUAN SERTA MERTA TUJUAN LANJUT

A. TUJUAN SERTA MERTA


Mempunyai tujuan untuk membolehkan pelajar membaca dan memaham. Boleh membaca bermaksud boleh membaca dengan cepat, tidak teragak-agak,serta merta dan tidak mengambil masa yang panjang.

Tujuan serta merta juga mempunyai tujuan lain.


Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan membunyikan sebutan dan rentak irama(intonasi) yang betul. Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap tanpa merasa sebarang gangguan. Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca terus menerus dan mencari pengertian daripada yang dibaca. Untuk menimbulkan minat mahu membaca sebagai alat hiburan atau alat pengisi masa lapang dan menambahkan pengetahuan.

B. TUJUAN LANJUT
Setelah murid keluar daripada bangku sekolah untuk mengutip pengetahuan dan pelbagai fikiran daripada buku. Dapat membetulkan fahaman-fahaman yang salah, membandingkan fikiran dan pengalaman orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sendiri.

Tujuan lanjut bermatlamatkan:


Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. Satu daripada cara untuk menyambung pelajaran ialah dengan banyak membaca. Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup iaitu dengan meneladani perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan alam dan manusia.

Proses membaca boleh dilakukan melalui proses pengajaran dan pembelajaran (formal)

PROSES MEMBACA
Mengecam perkataan. Memilih makna yang sesuai. Menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Menyusun idea. Membuat generalisasi. Membuat penilaian.