Anda di halaman 1dari 34

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN A

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN B

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN C

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN D

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BIODATA

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

JADUAL WAKTU MENGAJAR

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SUKATAN PELAJARAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

RANCANGAN TAHUNAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM/ AMALAN PROFESIONAL

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BORANG TAKWIM SEKOLAH

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM 2

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

BORANG MAKLUM BALAS PENGAJARAN BERPASANGAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

VISI DAN MISI SEKOLAH

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

PETA LOKASI DAN PELAN SEKOLAH

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SENARAI NAMA STAF AKADEMIK DAN SOKONGAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

PERATURANPERATURAN SEKOLAH

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

LAPORAN PROJEK/ PERANAN LAIN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SENARAI NAMA DAN MAKLUMAT MURID

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

REKOD PRESTASI/ MARKAH

UJIAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

KERTAS SOALAN UJIAN/ LATIHAN/ LEMBARAN KERJA

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

MINGGU 5

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

MINGGU 6

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

MINGGU 7

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

MINGGU 8

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

HASIL TEORI SENDIRI SEMASA PRAKTIKUM

Anda mungkin juga menyukai