Anda di halaman 1dari 4

Bahasa

Malaysia

Nama: ……………………………………….....................
Tarikh : ………………………………………………….......

Tuliskan huruf yang tertinggal dan warnakan gambar.

a, e, i,
o, u

___ b a
n g

___ d i
k

___ i s

___ i r

___ k a
r

___ p i

... u ___ t a p ___ r a h ___ r a n g ___ s a m ___ s a p ___ s i d . i. Tuliskan huruf yang tertinggal dan warnakan gambar..Bahasa Malaysia Nama: ………………………………………............... e. Tarikh : …………………………………………………... a..... o...

........Bahasa Malaysia Nama: ……………………………………….. i....... Tuliskan huruf yang tertinggal dan warnakan gambar.. e. u ___ t u k ___ t a s ___ y a m ___ y a h ___ w a n ___ i s k r i m .... a....... o.. Tarikh : ………………………………………………….