JPM PEJABAT Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian AM Pengurusan Sumber Manusia Kewangan Dan Pembangunan Khidmat Pengurusan

Akaun Audit Dalam

SURUHANJAYA Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman & Perundangan (SPKP) Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) AGENSI PUSAT Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) Unit Perancang Ekonomi (UPE) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) JABATAN DAN AGENSI Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM) Bahagian Istiadat Dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA) Bahagian Kabinet, Perlembagaan & Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP) Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) Bahagian Penyelidikan Biro Bantuan Guaman (BBG) Biro Pengaduan Awam (BPA) Biro Tatanegara (BTN) Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan Malaysia (ILKAP) Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Jabatan Audit Negara Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Jabatan Parlimen Malaysia Jabatan Perangkaan Malaysia Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)

Jabatan Peguam Negara Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR) Lembaga Penasihat Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Majlis Keselamatan Negara (MKN) Pejabat Y.A.B Perdana Menteri Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (KPKK) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Pentadbiran Istana Negara Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pejabat Urusetia Bekas Perdana Menteri Y .A.BHG Tun Dr.Mahathir Mohamad Pejabat Urusetia Bekas Perdana Menteri Y .A.BHG Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi Pejabat Seranta Felda Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak Sekretariat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Unit Kawal Selia Felda (UKSF) Unit Penswastaan dan PFI (Private Finance Initiative) BADAN BERKANUN Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Tabung Haji (LTH) Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) Institut Integriti Malaysia (IIM)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA BAHAGIAN/JABATAN Bahagian Analisa Cukai Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari Bahagian Pengurusan Belanjawan Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa Bahagian Pengurusan Pinjaman Perumahan Bahagian Perolehan Kerajaan Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Bahagian Pelaburan, MKD dan Penswastaan Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik Bahagian Kawalan dan Pemantauan Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan Tribunal Rayuan Kastam Unit Kerajaan Elektronik (eProcurement) Bahagian Undang-Undang Bahagian Perancangan Korporat Perbendaharaan Malaysia (Sarawak) Perbendaharaan Malaysia (Sabah) Unit Audit Dalam BADAN BERKANUN Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Khazanah Nasional Lembaga Pembangunan Langkawi Kumpulan Wang Persaraan Jabatan Akauntan Negara Kastam Diraja Malaysia Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Lembaga Hasil Dalam Negeri Bank Negara Malaysia Suruhanjaya Sekuriti Bursa Malaysia Bank Simpanan Nasional(BSN) LOFSA ProKhas Sdn. Bhd.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN/JABATAN Bahagian Akaun Bahagian Audit Dalam Bahagian Audit Sekolah Bahagian Buku Teks Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Bahagian Hal Ehwal Korporat Bahagian Kewangan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Matrikulasi Bahagian Pelajaran Swasta Bahagian Pembangunan Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Bahagian Psikologi dan Kaunseling Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Aminuddin Baki Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Malaysia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia BADAN BERKANUN Dewan Bahasa dan Pustaka Institut Terjemahan Negara Malaysia Majlis Peperiksaan Malaysia JABATAN NEGERI BA BAD BAS BBT BDHA BHEK BKEW BKP BM BPS BP BPPK BPK BPG BPI BPKhas BPTV BPSBP BPSH BPSM BPPDP BPPA BPSI BSSK BT BPM BTP IAB JNJK LPM MBKM DBP ITNM MPM

Jabatan Pelajaran Perlis Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jabatan Pelajaran Perak Jabatan Pelajaran Selangor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jabatan Pelajaran Melaka Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Terengganu Jabatan Pelajaran Kelantan Jabatan Pelajaran Sabah Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Labuan Jabatan Pelajaran Putrajaya

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN Pejabat Menteri Pejabat Timbalan Menteri Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Kewangan Dan Pembangunan Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Pembangunan Kemahiran Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik Pejabat Undang-Undang Jabatan Belia Dan Sukan Negara - Bahagian Pembangunan Belia - Bahagian Pembangunan Sukan - Bahagian Pembangunan Rakan Muda Unit Audit dalam Dan Siasatan Awam Unit Komunikasi Korporat Jabatan Dan Agensi Unit Penasihat Undang-undang Unit Audit Dalam 1489

KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN/JABATAN Pejabat Menteri Pejabat Timbalan Menteri Pejabat Setiausaha Politik Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Bahagian Pembangunan & Penswastaan Bahagian Perancang Jalan Bahagian KawalSelia Penyenggaraan Bahagian Pembangunan Bumiputera Bahagian Pemantauan Agensi dan Kemahiran Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Kewangan Bahagian Akaun Bahagian Perancangan Dasar dan Pengurusan Korporat Bahagian Pentadbiran Bahagian Hubungan Antarabangsa dan Pembangunan Profesional Pejabat Penasihat Undang-Undang Bahagian Audit Dalam Bahagian Pengurusan Maklumat BADAN BERKANUN Jabatan Kerja Raya(JKR) Lembaga Lebuhraya Malaysia(LLM) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) Professional Services Development Corporation Sendirian Berhad(PSDC) Lembaga Jurutera Malaysia(LJM) Lembaga Arkitek Malaysia(LAM) Lembaga Juruukur Bahan Malaysia(LJBM)

KEMENTERIAN KESIHATAN Pengurusan
• • • • •

Sumber Manusia Pengurusan Latihan Pembangunan Kompetensi Pengurusan Maklumat Khidmat Pengurusan

Kewangan
• • •

Kewangan Perolehan & Penswastaan Akaun

Kesihatan Awam
• • • •

Pembangunan Kesihatan Keluarga Kawalan Penyakit Keselamatan & Kualiti Makanan Pendidikan Kesihatan

Kesihatan Pergigian
• •

Perkembangan Dan Dasar Pergigian Penggalakkan, Kawalan Dan Amalan Pergigian

Perubatan
• • • • •

Perkembangan Perubatan Amalan Perubatan Telekesihatan Sains Kesihatan Bersekutu Kejururawatan

Penyelidikan & Sokongan Teknikal
• • • • •

Perancangan & Pembangunan Kejuruteraan Kawalan Peralatan Perubatan Perubatan Tradisional & Komplementari Urusetia National Institute of Health (NIH)

Perkhidmatan Farmasi

• • •

Penguatkuasaan Farmasi Perkembangan dan Amalan Farmasi Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (Kawalan Regulatori)

Penasihat Undang-Undang Audit Dalam Dasar dan Hubungan Antarabangsa Unit Komunikasi Korporat JABATAN KESIHATAN NEGERI HOSPITAL PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOLEJ KLINIK KESIHATAN/PERGIGIAN KERAJAAN MAKMAL KESIHATAN AWAM Institut Kesihatan Umum Institut Penyelidikan Perubatan Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan Institut Pengurusan Kesihatan Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) Insititut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan Institut Kebangsaan Produk Asli Dan Vaksinologi (IKPAV) Pusat Darah Negara Institut Kanser Negara

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN BAHAGIAN/JABATAN Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Khidmat Pengurusan Udara Maritim Darat Pembangunan Pengurusan Maklumat Perancangan & Penyelidikan Akaun Kabinet, Parlimen & Antarabangsa Kewangan

Jabatan Laut Semenanjung Jabatan Laut Sarawak Jabatan Laut Sabah Jabatan Penerbangan Awam Jabatan Keselamatan Jalan Raya Jabatan Pengangkutan Jalan Jabatan Keretapi

BADAN BERKANUN Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Lembaga Pelabuhan Johor Lembaga Pelabuhan Kelang Lembaga Pelabuhan Bintulu Lembaga Pelabuhan Kemaman Institut Maritim Malaysia Lembaga Pelabuhan Kuantan Perbadanan Aset Keretapi Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya

SYARIKAT PENGENDALI Pelabuhan Tanjung Pelepas

Pelabuhan Kuantan Northport Berhad Penang PortBerhad Bintulu Port Sdn. Bhd. Johor Port Berhad Wesports Berhad Malaysia Airports Holdings Berhad Malaysia Airlines Systems Keretapi Tanah Melayu Berhad Puspakom

KEMENTERIAN LUAR •JABATAN HUBUNGAN DUA HALA Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Eropah Amerika Afrika - Selatan Sahara Asia Tenggara Asia CLMV dan Ocenia Asia Timur Asia Selatan dan Asia Tengah Timur Tengah dan Afrika Utara

•JABATAN HAL EHWAL PELBAGAI HALA Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Political dan Keselamatan Pelbagai Hala Perlucutan Senjata Ehwal Islam (OIC) Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar Kerjasama Serantau, Sosial dan Budaya

•JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN Bahagian Pentadbiran dan Keselamatan Bahagian Konsular Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahagian Kewangan dan Akaun Bahagian Pembangunan Hartanah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Inspektorat Bahagian Parlimen dan Hal Ehwal Korporat Ketua Audit Dalam

•JABATAN KERJASAMA ASEAN / ASEAN-MALAYSIA •JABATAN PROTOKOL •JABATAN PERANCANGAN DASAR DAN STRATEGIK - Bahagian Perancangan Dasar dan Strategi - Bahagian Hal Ehwal Wilayah dan Maritim •JABATAN PENERANGAN DAN DIPLOMASI AWAM •INSTITUSI DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR (IDHL)

• •

PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT) PIHAK BERKUAASA KEBANGSAAN KONVENSYEN SENJATA KIMIA

•BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Bahagian/Jabatan Pejabat Menteri Pejabat Timbalan Menteri Pejabat Ketua Setiausaha Unit Audit Dalam Unit Penasihat Undang-Undang Unit Komunikasi Korporat Urusetia Lembaga Kaunselor Bahagian Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Bahagian Hubungan Antarabangsa Bahagian Pelaksanaan Dasar Sosial Negara Bahaian Kewangan Bahagian Pembangunan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Unit Pusat Sumber Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Jabatan Pembangunan Wanita Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Institut Sosial Malaysia Institut Pengupayaan Wanita bagi Anggota Pergerakkan Negara-negara Berkecuali

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH Pejabat Menteri Sektor Sosial Sektor Khidmat Pengurusan Unit Audit Dalam Pejabat Ketua Setiausaha Sektor Ekonomi Unit Perundangan

KEMENTERIAN SUMBER ASLI Bahagian Pejabat Menteri Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Menteri Unit Undang-Undang Pejabat Timb Ketua Setiausaha I Pejabat Timb Ketua Setiausaha II Unit Audit Dalam Unit Perhubungan Awam Bahagian Perancangan Korporat Perpustakaan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Pembangunan Bahagian Pasukan Projek E-Tanah Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) Mineral dan Geosains Bahagian Tanah, Ukur dan Pemetaan Pembangunan Perhutanan Bahagian Pengairan dan Saliran Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Pasukan Teras Biokeselamatan Jabatan Jabatan Alam Sekitar Jabatan Taman Laut Malaysia Jabatan Taman Laut Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Institut Tanah dan Ukur Negara(INSTUN Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) Jabatan Mineral dan Geosains(JMG) Jabatan Alam Sekitar (JAS) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) nstitut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BADAN BERKANUN

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) YAYASAN TUANKU ABDUL RAHMAN MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI BAHAGIAN Pejabat YBM Pejabat YBTM Pejabat KSU Pejabat TKSU BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI KAYU KAYAN, TEMBAKAU DAN KENAF (KTK) BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI MINYAK SAYURAN, LELEMAK & SAGO (MSLS) BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI KOKO & LADA (IKL) BAHAGIAN PENYELIDIKAN INOVASI DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN (PIMI) BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI GETAH (GET) BAHAGIAN PERHUBUNGAN ANTARABANGSA (PAB) BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN KORPORAT (PSK) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PSM) BAHAGIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN KEWANGAN (PPK) BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) BAHAGIAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG (PUU) UNIT KOMUNIKASI KORPORAT (UKK) BAHAGIAN AUDIT DALAMAN PERPUSTAKAAN

BADAN BERKANUN Malaysian Rubber Board (MRB) Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Malaysian Timber Industry Board (MTIB) National Tobacco Board (NTB) Malaysian Cocoa Board (MCB) Malaysian Pepper Board (MPB)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI BAHAGIAN Bahagian Perdagangan Antarabangsa Bahagian Pembangunan Industri Bahagian Perancangan Strategik Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Audit Dalam Bahagian Pejabat Perundangan CAWANGAN Dalam Negeri PULAU PINANG JOHOR KELANTAN PERAK PAHANG SABAH SARAWAK Luar Negeri INDONESIA FILIFINA SWITZERLAND THAILAND AMERIKA SYARIKAT INDIA CHINA BELGIUM JEPUN SINGAPURA BADAN BERKANUN Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN BAHAGIAN Pejabat Menteri Pejabat Timbalan Menteri Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Pembangunan) Bahagian Undang-Undang Bahagian Inspektorat Bahagian Korporat Unit Audit Dalam Bahagian Kewangan Dan Perolehan Bahagian Sumber Manusia Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek Bahagian Dasar Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pemegang Pajak Gadai Bahagian Kemiskinan Bandar Unit Komunikasi Korporat BADAN BERKANUN KPKT : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PPSPN : PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA DAN PEMBERSIHAN AWAM JPBD : JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA JBPM : JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, MALAYSIA JKT : JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JLN : JABATAN LANDSKAP NEGARA JPN : JABATAN PERUMAHAN NEGARA TTPR : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH JPSPN : JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA ILKPKT : INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDSUTRI ASAS TANI Bahagian • Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian • Bahagian Industri Asas Tani • Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan • Bahagian Pemantauan dan Penilaian Projek • Bahagian Teknologi Maklumat • Bahagian Penggalakan, Pelaburan, Pembangunan Perniagaan dan Penswastaan • Bahagian Undang-Undang • Bahagian Industri Padi dan Beras • Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa • Bahagian Khidmat Sokongan dan Pembangunan Industri Cawangan • Cawangan • Cawangan • Cawangan • Cawangan Akaun Pengurusan Sumber Manusia Kewangan Pentadbiran

Unit • Taman Pertanian • Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan • Unit Perhubungan Awam • Unit Perpustakaan • Unit Penerbitan • Unit Audit Dalam BADAN BERKANUN Jabatan Pertanian Jabatan Perikanan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) Lembaga Pemasaran Pemasaran Persekutuan (FAMA) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Lembaga Pertubuhan Peladang Agrobank Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Lembaga Kemajuan Nanas Malaysia Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN BAHAGIAN/JABATAN PEJABAT MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN PEJABAT TIMBALAN MENTERI PEJABAT KETUA SETIAUSAHA PEJABAT TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA ( PEMBANGUNAN & PERANCANGAN ) PEJABAT TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA ( PENGURUSAN ) BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN KLANG BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN BAHAGIAN DASAR DAN PROGRAM KESEJAHTERAAN BANDAR PENGURUSAN PEMBANGUNAN PERANCANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN LEMBAH PERKHIDMATAN TEKNIKAL & GEOSPARTIAL KHIDMAT PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN MAKLUMAT PENGURUSAN KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN BADAN BERKANUN Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Perbadanan Putrajaya Perbadanan Labuan

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Bahagian
• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

Pejabat Menteri Pejabat Timbalan Menteri Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Penasihat Sains Bahagian Direktorat Oseanografi Kebangsaan (NOD) Penasihat Undang-undang (PUU) Unit Audit Dalam (UAD) Unit Komunikasi Korporat (UKK) Bahagian Perancangan (P) o Seksyen Perancangan Strategik  Unit Strategik  Unit HRD  Unit RSE o Seksyen Pemantauan dan Penilaian o Seksyen Dana Bahagian Inovasi dan Pengkomersilan (I&P) Bahagian Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) Bahagian Antarabangsa Bahagian Dasar ICT (DICT) Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) Bahagian Angkasa, Laut dan Atmosfera (S2S) Bahagian Teras Sains dan Teknologi (S&T Core) Bahagian Industri Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (PTM) Bahagian Pembangunan Bahagian Kewangan Bahagian Pentadbiran

Jabatan/Agensi
• • • • • • • •

Agensi Angkasa Kebangsaan (ANGKASA) Jabatan Kimia Malaysia (JKM) Agensi Nuklear Malaysia (NUCLEAR MALAYSIA) Jabatan Meteorologi Malaysia (MMS) Standard Malaysia Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) Agensi Remote Sensing Malaysia (Remote Sensing Malaysia) Pusat Sains Negara (PSN)

Syarikat Milik Kerajaan
• • • • • • • • • • • •

MIMOS Bhd (MIMOS) Multimedia Development Corporation (MDeC) SIRIM Bhd (SIRIM) Malaysia Design Council (MRM) Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd . (TPM) Malaysia Biotechnology Corporation (MBC) Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd . (ATSB) Cyber Security Malaysia Malaysian Network Information Centre (.my DOMAIN REGISTRY) Malaysia Venture Capital (MAVCAP) Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd

Anak Syarikat Khazanah

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)

Badan Berkanun

Malaysia Science Academy (ASM)

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA Jabatan: Jabatan Tenaga Manusia Jabatan Pembangunan Kemahiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Tenaga Kerja (Semenanjung Malaysia) Jabatan Tenaga Kerja (Sabah) Jabatan Tenaga Kerja (Sarawak) Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Jabatan Perhubungan Perusahaan Mahkamah Perusahaan Institut Sumber Manusia Kebangsaan Badan berkanun dan Syarikat: Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCSO) Pembangunan Sumber Manusia Berhad Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) PerbadananTabung Pembangunan Kemahiran Institut Latihan: Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) :::: ADTEC Alor Gajah :::: ADTEC Batu Pahat :::: ADTEC Kulim :::: ADTEC Shah Alam Institut Latihan Perindustrian (ILP) :::: Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur :::: Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat :::: Institut Latihan Perindustrian Ipoh :::: Institut Latihan Perindustrian Selandar :::: Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil :::: Institut Latihan Perindustrian Pedas :::: Institut Latihan Perindustrian Mersing :::: Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang :::: Institut Latihan Perindustrian Muar :::: Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas :::: Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal :::: Institut Latihan Perindustrian Kangar :::: Institut Latihan Perindustrian Jitra :::: Institut Latihan Perindustrian Kuantan :::: Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu :::: Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu

:::: :::: :::: :::: ::::

Institut Institut Institut Institut Institut

Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan

Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian

Labuan Kota Kinabalu Sandakan Miri Kota Samarahan

Majlis Penasihat: Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan Majlis Keselamatandan Kesihatan Pekerjaan Majlis Penetapan Gaji

KEMENTERIAN PERTAHANAN Pejabat Menteri Pertahanan Pejabat Timbalan Menteri Pertahanan Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) STRIDE Jabatan Hal Ehwal Veteran Jabatan Latihan Khidmat Negara Depot Simpanan Pertahanan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Kewangan Bahagian Pembangunan Bahagian Perolehan Bahagian Pentadbiran Bahagian Industri Pertahanan Bahagian Dasar Bahagian Audit Dalam & Siasatan Am Bahagian Akaun Jabatan Ketua Hakim Peguam Bahagian Undang-Undang Unit Komunikasi Korporat

Kementah Sarawak Kementah Sabah Sekretariat Majlis Angkatan Tentera (SMAT)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAHAGIAN Pejabat Menteri Y Bhg Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein . Pejabat Timbalan Menteri Y Bhg Datuk Wira Abu Seman Yusop . Pejabat Timbalan Menteri Y Tuan Jelaing Anak Mersat .B Pejabat Ketua Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Kanan) Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan) Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Ikatan Relawan Rakyat Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan Bahagian Pembangunan Bahagian Kewangan Bahagian Perolehan Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Bahagian Akaun Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset Bahagian Audit Dalam Bahagian Perancangan Korporat Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan Bahagian Hal Ehwal Imigresen Pejabat Penasihat Undang-Undang Sekretariat Majlis Antipemerdagangan Orang Bahagian Kepolisan dan Keselamatan Sempadan Bahagian Kepenjaraan, Antidadah dan Pertahanan Awam Urusetia Jawatankuasa Kerja Perlaksanaan Penambahbaikan Polis Diraja Malaysia Bahagian Hal Ehwal Bekas Anggota Polis dan Penjara Urusetia Lembaga Parol Suruhanjaya Pasukan Polis JABATAN Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Penjara Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Jabatan Imigresen Malaysia Polis Diraja Malaysia Agensi Antidadah Kebangsaan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Percetakan Nasional Malaysia Berhad RELA

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN BAHAGIAN

Jabatan Penyiaran Malaysia Jabatan Penerangan Malaysia Jabatan Filem Negara Jabatan Hal Ehwal Khas Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Arkib Negara Malaysia Jabatan Perpustakaan Negara Jabatan Muzium Malaysia Jabatan Warisan Negara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan(ASWARA) Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Balai Seni Lukis Negara (BSLN)