KURSUS - KURSUS KONTRAKTOR ANJURAN PKK CAWANGAN NEGERI BAGI TAHUN 2009 JOHOR

BIL 1. TAJUK KURSUS Kursus Pengurusan IBS (ABM Wilayah Selatan) TARIKH 16-20 Feb 09 23-26 Feb 09 5-8 Mac 09 23-26 Mac 09 6-9 April 09 20-23 April 09 11-14 Mei 09 18-21 Mei 09 15-18 Jun 09 22-25 Jun 09 13-16 Julai 09 3-6 Ogos 09 10-14 Ogos 09 26-29 Okt 09 2-5 Nov 09 BILANGAN PESERTA 30

2.

Kursus Pengairan Dan Saliran Kursus Motivasi & Peningkatan Kualiti KontraktorPentadbiran Kontrak (Zon Selatan) Kursus Jalanraya Dan Penyelenggaraan

70

3.

15

4.

50

5.

Kursus Lanskap Dan Senitaman

50

6.

Kursus Sesalur Air Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

50

7.

50

8.

Kursus Pembinaan Dan Peranggaran Harga Bangunan

50

9.

Kursus Penyaman Udara Kursus Keselamatan Dan Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Projek Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM)

50

10.

50

11.

50

12.

Kursus Penyelenggaraan & Sistem Kalis Air

50

13.

Kursus Pengurusan IBS (ABM Wilayah Selatan)

15

14.

Kursus Pengairan Dan Saliran Kursus Jalanraya Dan Penyelenggaraan

70

15.

50

KEDAH
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50

1

Kursus Pembinaan Jambatan 01/2009

Februari

2

Kursus Waterproofing 01/2009

Mac

50

3

Kursus Landskap 01/2009

April

50

4

Kursus Bekalan Air 01/2009

Mei

50

5

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM)

Mei

50

6

Kursus Binaan Bangunan 01/2009

Jun

50

7

Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

Julai

50

8

Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Kerja – kerja Hutan 01/2009 Kursus Pengairan dan Saliran 01/2009

Julai Ogos Ogos

50 50 50

9 10

11 12

Kursus Pembinaan Jalan 01/2009 Kursus Pembinaan Jambatan 02/2009 Kursus Waterproofing 02/2009 Kursus Binaan Bangunan 02/2009

Oktober Oktober November Disember

50 50 50 50

13 14

KELANTAN
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 45

1

Kursus Pengairan Saliran & Hidrokuasa

Februari

2

Kursus Retikulasi Air

Mei

45

3

Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Perhutanan

Jun

45

4

Julai

45

5 6

Kursus Pembinaan Jalan Bengkel Kerja Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak JKR (IKRAM)

Ogos Ogos

45 45

7

Kursus Penyaman Udara & Pam

Oktober

45

8

Kursus Memahami Pelan dan Anggaran Projek

November

45

9

Kursus Landskap

November

45

10

Kursus Waterproofing

Disember

45

MELAKA
BIL. TAJUK KURSUS BULAN Februari ( 23 – 26 ) Mac ( 23 – 26 ) April (6–9) April ( 20 – 23 ) Mei (4–8) Mei ( 18 – 22 ) Jun ( 8 – 11 ) BILANGAN PESERTA 45 45

1 2

Kursus Perhutanan Kursus Pengaliran Dan Pencegahan Banjir Berstruktur

3

Kursus Kalis Air

45

4

Kursus Paip Sesalur Utama

45

5

Kursus Asas Pemuliharaan Monumen & Tapak Bersejarah Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

45

6

50

7

45

8

Kursus Binaan Bangunan, Pengukuran Kuantiti & Anggaran Kursus Kemasan Lantai dan Dinding

Jun ( 22 – 25 ) Julai ( 13 – 16 ) Ogos (3–6) Oktober ( 26 – 29 )

45

9

45

10

Kursus Pembinaan Dan Penyelenggaraan Jalan

45

11

Kursus Pemasangan & Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara

45

12

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus Landskap Dan Seni Taman

November ( 16 – 19 ) Disember ( 7 – 10 )

45

13

45

NEGERI SEMBILAN
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50

1

Kursus Anggaran, Pengukuran Kuantiti & Pembinaan Bangunan Kursus Anggaran, Pengukuran Kuantiti & Pembinaan Bangunan

Januari (19 – 22) Februari (2–5)

2

50

3 4 5

Kursus Sistem Kalis Air – 11/9 Kursus Landskap & Seni Taman – VI/ 6a Kusus Pengaliran Dan Pencegahan Banjir Berstruktur 1/7a,7b

Februari Mac April

50 50 50

6

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Projek dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM)

Mei

50

7

Kursus Keselamatan Dan Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang Tidak Melebihi 4 Tingkat – 11/2A

Jun

50

8

Julai

50

9 10

Kursus Peningkatan Kualiti Kontraktor Kursus Sistem Penyaman Udara Pengalihudara dan Pemasangan – III/ 1a & 4 Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM) Kursus Memahami Pelan Dan Anggaran Kos Kerja-kerja Pertanian VI – 1. Tapak Semaian 2. Pembersihan Hutan & Penyediaan Tanah 3. Penanaman & Penyelenggaraan Pokok 4. Kerja Am Pertanian

Oktober

50 50

Oktober November

11

50

12 13

Disember

50

Disember

50

PAHANG
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 40

1

Kursus Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja

Februari

2

Kursus Bangunan Konkrit Tetulang

Mac

40

3

Kursus Pembinaan Dan Penyelenggaraan Jeti & Jambatan

April

40

4

Kursus Pengairan Dan Saliran

Mei

40

5

Kursus Pemasangan Paip Retikulasi

Mei

40

6

Kursus Pemasangan Dapur Dan Dobi

Jun

40

7

Kursus Aircond Dan Bilik Sejuk

Jun

40

8

Kursus Kerja Kalis Air ( Waterproofing)

Julai

40

9

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM)

Ogos

40

10

Kursus Pembinaan Dan Penyelenggaraan Jalan

Oktober

40

11

Kursus Pengurusan Landskap Dan Simenfero Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

November

40

12

Disember

50

13

Disember

40

PENANG
BIL. TAJUK KURSUS TARIKH BILANGAN PESERTA TEMPAT

PKK Penang
1 Kursus Waterproofing 16 – 19 / 02 / 09 30 ABM UTARA

2

Kursus Asas Kerja Seni Taman (Landskap)

16 – 19 / 02 / 09

30

ABM UTARA

3

Kursus Asas Pemasangan Sistem Penghawa Dingin

16 – 19 / 02 / 09

30

ABM UTARA

4 5 6 7

Kursus Asas Pengairan Dan Saliran Kursus Asas Jalan Kursus Water Reticulation/ Pemasangan Paip Utama Kursus Pengurusan IBS (ABM Wilayah Utara; Penang & Perlis)

16 – 19 / 03 / 09 23 – 26 / 03 / 09 23 – 26 / 03 / 09

30 30 30

Hotel Sri Malaysia. ABM UTARA ABM UTARA Peruntukkan PKK Ibu Pejabat ABM UTARA ABM UTARA ABM UTARA

13 – 16 / 04 / 09

15

8 9 10

Kursus Kemasan Lantai Kursus Plaster Siling Kursus Perancah

13 – 16 / 04 / 09 11 – 14 / 05 / 09 11 – 14 / 05 / 09

30 30 30

11

Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM) (4 hari)

15 – 18 / 06 / 09

30

Hotel Cititel. Pulau Pinang

12

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Projek Dalam Pengurusan Projek Pembinaan (IKRAM) (3 hari)

16 – 18 / 06 / 09

30

Hotel Cititel. Pulau Pinang

13

Kursus Pengurusan IBS (ABM Wilayah Utara; Penang & Perlis)

03 – 06 / 08 / 09

15

Peruntukkan PKK Ibu Pejabat

PERAK
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 40 40

1 2

Kursus Pembinaan Jalan Kursus Anggaran, Pengukuran Kuantiti dan Pembinaan Bangunan Kursus Asas Pengairan dan Saliran Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus “Critical Path Method” Kursus Kerangka Konkrit Tetulang Kursus Pemuliharaan Monumen dan Tapak Bersejarah

Februari Mac

3 4

Mac April

40 40

5 6 7

April Mei Mei

40 40 40

8 9

Kursus Asas Pemasangan Penyaman Udara

Jun

40

Kursus Pembinaan Jambatan

Jun

40

10

Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

Julai

40

11 12 13 14 15

Kursus Asas Pengairan dan Saliran Kursus Pemuliharaan Monumen dan Tapak Bersejarah Kursus Pemasangan Kemasan Timber Flooring Kursus Asas Landskap & Seni Taman Kursus Keselamatan Dan Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Pemasangan Paip Retikulasi

Ogos Ogos Oktober November November

40 40 40 40 40

16

Disember

40

PERLIS
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50

1

Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA)

Februari

2

Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

Februari

40

3

Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus Anggaran, Bacaan Pelan & Spesifikasi Bangunan Kursus Landskap Kursus Pembangunan Hutan Kursus Pengairan & Saliran

Mac

40

4

April

40

5

Mei Julai Ogos Oktober November Disember

40

6 7 8

40 40 40

Kursus Rangka Konkrit Kursus Paip Utama Kursus Pembaikan & Selenggara Bangunan

9 10

40 40

SABAH
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50 50 50

1 2 3

Kursus Pembinaan Bangunan & Anggaran Kos Kursus Pembinaan Jalanraya & Anggaran Kos Kursus Perpaipan – Bangunan & Sanitari, Retikulasi Air (teori dan praktikal) Kursus Parit dan Saliran Kursus Pembinaan Bangunan & Anggaran Kos Kursus Perpaipan – Bangunan & Sanitari, Retikulasi Air (teori & praktikal) Kursus Keselamatan dan Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Pembinaan Bangunan & Anggaran Kos Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus Penyaman Udara Kursus Kerja – Kerja Pembersihan Hutan Dan Penyediaan Tapak Pertanian Kursus Sistem Kalis Air (Waterproofing) Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM) Kursus Pembinaan Jambatan Kursus Senitaman Dan Landskap Kursus Kerja-kerja pembersihan hutan dan penyediaan tapak pertanian Kursus Pembinaan Jalanraya dan Anggaran Kos Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Perpaipan – Bangunan & Sanitari, Retikulasi Air (teori & praktikal) Kursus Sistem Kalis Air ( Waterproofing) Kursus Pembinaan Jambatan

Januari Januari Februari

4 5 6

Februari Mac Mac

50 50 50

7 8 9

April April Mei

50 50 50

10 11

Mei Jun

50 50

12 13

Jun Julai

50 50

14 15 16

Ogos Ogos Oktober

50 50 50

17 18 19

Oktober November November

50 50 50

20 21

Disember Disember

50 50

SARAWAK
BIL. KURSUS TEMPAT BULAN TARIKH PESERTA ( MAKSIMUM )

1.

PEMBINAAN BANGUNAN

KUCHING

FEBRUARI

16 – 19.2.2009

40 ORG

2.

SENI TAMAN

KUCHING

MAC

10 – 13.3.2009

40 ORG

3.

KURSUS MOTIVASI & PENINGKATAN KUALITI KONTRAKTOR – PENGURUSAN PROJEK (ZON SARAWAK)

KUCHING

MAC

19 – 22.3.2009

60 ORG

4.

PENCEGAHAN KEBAKARAN

KUCHING

APRIL

20 – 23.4.2009

40 ORG

5.

SENI TAMAN

KUCHING

MEI

4 – 7.5.2009

40 ORG

6.

PENGURUSAN IBS (ABM SARAWAK )

KUCHING

JUN

8 -12.6.2009

30 ORG

7.

BENGKEL KERJA PENGGUNAAN MICROSOFT PROJECT DALAM PENGURUSAN PROJEK BINAAN (IKRAM)

KUCHING

JULAI

40 ORG

8.

PEMBINAAN JALAN

KUCHING

OGOS

3 – 6.8.2009

40 ORG

9.

PEMBINAAN BANGUNAN

KUCHING

OGOS

10 – 14.8.2009

40 ORG

10.

PEMBINAAN JALAN

KUCHING

OKTOBER

12 – 15.10.2009

40 ORG

11.

BENGKEL PENGURUSAN PROJEK, KEWANGAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK JKR (IKRAM)

KUCHING

NOVEMBER

40 ORG

12.

PEMBINAAN BANGUNAN

KUCHING

NOVEMBER

16 – 19.11.2009

40 ORG

SELANGOR
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50 50 50 50 50 50

1 2 3 4 5 6

Kursus Landskap Jalan dan Perabut Jalan Rekabentuk Dalaman Kursus Penghawa Dingin Dan Penyejukbekuan Precast Concrete & Timber Piling Kursus Pemasangan Alat Kelengkapan Kebersihan

Februari Mac Mac April April Mei

7

Asas Pengairan,dan Penyaliran Rekabentuk Dalaman Pembinaan Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang Kursus Lanskap Jalan dan Perabut Jalan Bengkel Pengurusan Projek, Kewangan dan Pentadbiran Kontrak JKR (IKRAM) Kursus Pemasangan Sistem Mencegah Kebakaran (BOMBA) Kursus Pemeliharaan Monumen dan Bangunan Bersejarah Bengkel Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus Kalis Air ( Waterproofing )

Jun Jun Julai Julai Ogos Ogos

50

8 9 10 11 12

50 50 50 50 50

13

Oktober

50

14

November

50

15

Disember

50

16

Disember

50

TERENGGANU
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50 50 50 50 50

1 2 3 4 5

Kursus Jalan & Perabot Jalan Kursus Pengairan & Saliran Kursus Memahami Pelan & Anggaran Kos Projek Kursus Pengurusan Projek (Mekanikal & Elektrikal) Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM) Kursus Sistem Hawa Dingin Bengkel Kerja Penggunaan Microsoft Project Dalam Pengurusan Projek Binaan (IKRAM) Kursus Pengairan & Saliran Kursus Memahami Pelan & Anggaran Kos Projek Kursus Jeti & Jambatan Kursus Bekalan Air Kursus Seni Taman Kursus Seni Taman Kursus Jeti & Jambatan

Februari Februari April April Mei

6 7

Mei Jun

50 50

8 9 10

Jun Julai Julai

50 50 50 50

11 12 13 14

Julai 50 Ogos 50 Ogos 50 Oktober 50

15

Kursus Pemuliharaan Hutan Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Waterproofing

November 50 November 50

16 17

Disember

WILAYAH PERSEKUTUAN
BIL. TAJUK KURSUS BULAN BILANGAN PESERTA 50 50

1 2

Kursus Asas Kerja – kerja Saliran Dan Tebatan Banjir Kursus Landskap

Februari Mac

3

Kursus Kalis Air (Waterproofing)

April

50

4 5

Kursus Asas Kerja – kerja Saliran Dan Tebatan Banjir Kursus Keselamatan dan Pencegahan Kebakaran (BOMBA) Kursus Hiasan Dalaman Kursus Asas Binaan Bangunan Bengkel Pengurusan Projek, Pengurusan Kewangan & Pentadbiran Kontrak (IKRAM)

Jun Julai

50 50

6 7 8

Oktober November Disember

50 50 50