Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA PROGRAM UNTUK PERTIMBANGAN PENGARAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

Tajuk Tarikh Tempat

: Program Bina Insan Guru (BIG) : 2 Julai 2013 : Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat, Jalan Sempadan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang
Nama/Tandatangan/Tarikh Aktiviti: Wajib Kokurikulum/ Kurikulum/ Lain-lain ( sila nyatakan )

Pengarah, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang, 11700 Gelugor, Pulau Pinang.

Melalui dan Salinan Ketua Unit Kokurikulum, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang, 11700 Gelugor, Pulau Pinang.

Melalui dan Salinan Mentor, PISMP Jan 2011 T3SN3 Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang, 11700 Gelugor, Pulau Pinang.

Catatan / Ulasan P.E.K

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG, GELUGOR, PULAU PINANG KERTAS CADANGAN PROGRAM BINA INSAN GURU ( BIG ) PELAJAR GURU PISMP JAN 2011 T3SN3

1.0 TAJUK Program Bina Insan Guru, Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, Gelugor, Pulau Pinang.

2.0 DIKEMUKAKAN OLEH Unit Kokurikulum, Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, Gelugor, Pulau Pinang. 3.0 PENDAHULUAN Program ini dijalankan bagi memenuhi kehendak sukatan pelajaran kursus Bina Insan Guru semester 6 kumpulan PISMP Jan 2011 T3SN3 seramai 20 orang pelajar
4.0 RASIONAL

Program Bina Insan Guru Fasa VI adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang perkembangan Lawatan Penandarasan. Melalui aktiviti yang terdapat dalam program ini, pelajar akan mula didedahkan dengan pengurusan, iklim sekolah, infrastruktur dan juga infostruktur kurikulum sesebuah sekolah. Aktiviti ini seterusnya bakal mendedahkan pelajar guru kepada pelbagai persekitaran komuniti dan melatih mereka menjadi lebih peka kepada realiti persekitaran sama ada dari segi budaya, taraf hidup serta keperluan pendidikan komuniti. Pelajar guru juga didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1986), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kemahiran latihan ini juga dapat meningkatkan kesedaran sosial dan kepentingan pengetahuan tentang komuniti sekolah

serta berkeupayaan menguruskan hubungan dengan komuniti pendidikan terutamanya keluarga dan masyarakat setempat. Sehubungan itu, kumpulan T3 SN3 IPGKPP ambilan Januari 2011 ingin menjadikan program Lawatan Penandarasan ke Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini sebagai satu pendedahan kepada diri kami untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang mencakupi perkara-perkara berikut. -Inovasi pedagogi Guru Cemerlang -Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang -Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang

5.0 OBJEKTIF Antara objektif bagi program Bina Insan Guru ini ialah : 5.1 Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan. 5.2 Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 5.3 Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 5.4 Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai etika dan akhlak keguruan. 5.5 Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 5.6 Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohanai dan sosial.

6.0 MATLAMAT

Matlamat program ini adalah bertujuan untuk :

6.1 Melahirkan pelajar-pelajar yang cergas, sedia bekerjasama dalam organisasi, mengamalkan nilai-nilai positif dan mempunyai keterampilan diri yang baik. 6.2 Memupuk kesedaran para pelajar tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. 6.3 Mewujudkan interaksi pelatih dengan masyarakat dengan alam persekitarannya melalui beberapa aktiviti. . 7.0 TARIKH 2 Julai 2013

8.0 TEMPAT Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat, Jalan Sempadan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang 9.0 KUMPULAN SASARAN PISMP Ambilan Januari 2011 (T3SN3) 20 Orang

10.0 SENARAI NAMA PESERTA Sila rujuk LAMPIRAN 1 11.0 AKTIVITI Sila rujuk LAMPIRAN 2 12.0 JAWATANKUASA INDUK

Pengarah Timbalan Pengarah Pensyarah Penasihat

: Tuan Haji Khalid Bin Ahmad : : Ravi a/l Supramoney : Zalmiza Binti Zakariya

Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras

: Encik Nordin Bin Sadali : Encik Abdul Jaleel Bin Abdul Hakeem

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat

: En Ravi a/l Supramoney : Zalmiza Binti Zakariya

Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari AJK Cenderahati

: Nor Ashikin Binti Abdullah : Ahmad Azman bin Ahmad Zuki : Faizon binti Abdul Sata : Mohd Azizi bin Mat Arshad @ Hashim : Muhammad Amir bin Abas : Zuraidah Bt Abdul Najib : Siti Atikah bt Abd Hamid

AJK Perhubungan Luar

: Muhammad Syafiq bin Arifin : Elaine Chung Fui San

AJK Pengangkutan

: Hasbullah bin Mohd @ Md Isa : Wee Jia Yun

AJK Media & Dokumentasi

: Syafuan bin Yusof : Anis Nurliyana bt Aminuddin

AJK Aktiviti Penandarasan

: Nur Syafiqah bt Samsuddin : Nor Hakeem bin Hashim : Muhammad Azrie bin Halili

AJK Makanan

: Nurul Asyikin bt Awang @ Shari : Nurizzati bt M. Saad

13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Sumber kewangan dan perbelanjaan adalah ditanggung guru pelatih dan pihak IPG Kampus Pulau Pinang. 13.1 Perbelanjaan

Sumber Kewangan dari IPG Kampus Pulau Pinang 1. Elaun Makan Pelatih (RM 10 seorang /sehari) RM 10 x 1 hari x 20 pelajar guru RM 200.00

Jumlah Keseluruhan

RM 200.00

1. Minum Pagi RM 4 x 20 pelajar guru 2. Makan Tengahari RM 6 x 20 pelajar guru

RM 80.00

RM 120.00

Jumlah Keseluruhan

RM 200.00

13.2 Bil 1 2 3 4

Minuman dan lain-lain ( dari stor IPGKPP) Perkara Beg Institut Cenderamata (Plat) Buku Nota Institut Pen Institut Kuantiti 2 2 2 2

14.0 PENUTUP Kami berharap agar program ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat serta objektif yang telah dirancangkan. Semoga program ini akan mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang berkaitan demi menyebarkan ilmu kepada anak bangsa. Disediakan oleh, .. (FAIZON BINTI ABDUL SATA) Setiausaha, Program Bina Insan Guru, PISMP Ambilan Jan 2011 T3SN3, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang.

Disemak oleh,

............................................. ( Mentor, PISMP Jan 2011 T3SN3, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang, )

PERATURAN DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU


Program ini adalah bersifat latihan sepenuh masa di lapangan Peraturan, Arahan Tetap dan Etika Peserta bertujuan untuk memastikan kelincinan dan keberkesanan program. Peserta yang didapati melanggar atau tidak mematuhi mana-mana bahagian dalam Peraturan dan Arahan Tetap di atas setelah diberi khidmat nasihat boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh Pihak Urusetia Program.

AM
1. Urusetia dan Pegawai Program Bina Insan Guru, terdiri daripada pensyarahpensyarah, kakitangan dan jemputan khas Jawatankuasa Pengelola Peringkat IPGM Malaysia. 2. Perkhidmatan perubatan dan pertolongan cemas disediakan. 3. Semua jenis alat komunikasi termasuk radio, televisyen, akhbar, dan telefon tidak akan dibenarkan atau disediakan. 4. Sebarang pesanan maklumat, pembelian peralatan dan keperluan yang ditafsirkan penting, senarai perbelanjaan hendaklah dibuat menerusi atau mendapatkan keizinan Penyelaras atau Pegawai Program. 5. Semua peserta dibenarkan membawa peralatan dan keperluan peribadi yang mencukupi dan bersesuaian dengan program di samping bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan peralatan dan keperluan peribadi milik masing-masing dan juga mana-mana peralatan dan kelengkapan yang di amanahkan oleh Penyelaras dan Pegawai sepanjang masa. 6. Semua peserta program adalah tertakluk kepada PERATURAN, ARAHAN TETAP, DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU. Peraturan dan arahan-arahan yang lain akan diputuskan atau dimaklumkan kepada peserta dari semasa ke semasa oleh Penyelaras dan Pegawai Program.

LAMPIRAN 1

SENARAI NAMA KUMPULAN T3SN3

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA AHMAD AZMAN BIN AHMAD ZUKI ANIS NURLIYANA BT. AMINUDDIN CHUNG FUI SAN ELAINE FAIZON BINTI ABDUL SATA HAFIZA AISHAH BINTI MOHAMAD HASBULLAH BIN MOHD @ MAT ISA MOHAMAD AMIR BIN ABAS MOHD AZIZI BIN MAT ARSHAD @ HASHIM MUHAMMAD AZRIE BIN HALILI MUHAMMAD SHUKRY BIN SUPAAT MUHAMMAD SYAFIQ BIN ARIFIN NOOR ASHIKIN BINTI ABDULLAH NOR HAKEEM BIN HASHIM NUR SYAFIQAH BINTI SAMSUDDIN NURIZZATI BINTI M. SAAD NURUL ASYIKIN BINTI AWANG @ SHARI SITI ATIKAH BINTI AB HAMID SYAFUAN BIN YUSOF WEE JIA YUN ZURAIDAH BINTI ABDUL NAJIB

NO. K/P 901023-03-5651 901118-08-6128 910504-12-5572 911213-03-5168 910919-03-6248 900428-06-5131 900131-02-5579 910919-02-5477 910131-14-5895 910903-10-5261 900905-03-5309 910105-08-5956 910512-08-5099 900129-04-5458 911014-02-5952 910612-03-5638 901007-03-6072 910125-03-5083 910621-10-5562 900413-06-5114

PROGRAM PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP PISMP

LAMPIRAN 2 TENTATIF PROGRAM 7.30 pagi 7.55 pagi 8.00 pagi 10.00 pagi 10.30 pagi Bertolak ke Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat Tiba di Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat Sesi pengenalan dan taklimat pengurusan pentadbiran sekolah Rehat Lawatan Penandarasan berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang, En Zazolnizam bin Zakaria.
Inovasi pedagogi Guru Cemerlang Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang

1.00 petang 2.00 petang 3.00 petang

Makan tengahari dan solat berjemaah bersama pihak sekolah Majlis Penutup Lawatan Penandarasan Pulang ke IPGKPP

Anda mungkin juga menyukai