MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) LAMPIRAN B BORANG SKT1 SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2004 ) NAMA : MD ZUKI BIN HASHIM

JAWATAN: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM TUGAS UTAMA Huraikan tidak lebih 5 tugas utama 1. MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA SERTA SEJARAH TINGKATAN EMPAT. 2. MENJALANKAN KOKURIKULUM. TUGAS SEBAGAI PENOLONG KANAN SEPERTI 45 % 30 % 20 % 5% NO KAD PENGENALAN: 630104025461 JABATAN: SMK TUNKU PUTERA PERATUS MASA DITUMPUKAN

3. MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN.

PENTADBIRAN

4. MEWUJUDKAN HUBUNGAN BERKUALITI DENGAN PARA PELANGGAN LUAR.

SUMBER DI BAWAH KAWALAN PYD dikehendaki menyatakan secara ringkas sumber yang ada seperti peralatan, maklumat, anggota dan peruntukan kewangan di bawah kawalannya. Sebuah buku Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran. Sebuah bilik PK Kokurikulum. 51 buah fail kelab dan persatuan. Dua buah papan kenyataan kokurikulum. 122 orang Guru Penasihat kelab dan persatuan. 20 orang pelajar mata pelajaran Pendidikan Islam 120 pelajar mata pelajaran Sejarah 561 orang AJK persatuan dan kelab. 1945 rang ahli kelab dan persatuan.

PERHATIAN

4 Menjalankan ujian/ penilaian.3 Mengurus mesyuarat Unit Kokurikulum. Mei dan Ogos. SKT bagi sesuatu tahun hendaklah ditentukan pada bulan Disember sebelum tahun penilaian atau bulan Januari tahun penilaian. 2.4. Sentiasa kemaskini dalam Januari Setiap hari Setiap hari Jadual waktu yang disediakan. 1. 2. Ada dokumen laporan. 2. Semakan buku pelajar dalam latihan Mingguan Berkala. 20 topik 4 kali/th.4.2 Menyediakan Rancangan Pengajaran harian.2 Menyediakan perancangan tahunan kegiatan kokurikulum.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan.1 Ujian topical 1. 1.2 Bengkel teknik menjawab soalan. 1.6 Mengurus Mesyuarat Agung Kelab dan PIAWAIAN Kualiti Masa Kos Senaskha h Lampiran fail khas. 2. Ada markah. Menjalan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum.1 Gerak gempur 1.3 Peperiksaan penggal/ percubaan.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Senarai tugas utama dan SKT hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP.1 Mengagihkan tugas kokurikulum kepada semua guru. Setiap minggu 2 Kali Sekali Ada dokumen & markah.3 Melaksanakan P&P bagi kelas yang ditetapkan.6.6 Mengadakan aktiviti pengayaan: 1. 1. menyemak jawapan calon dan menyediakan skor: 1. 2 kali/th.5 Menyemak buku nota dan buku latihan peljajar. 1.2 Ujian bulanan 1.4.6.4 Mengurus Kejohanan Olahraga Sekolah. 2. 1. 2. Mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan tiga serta Sejarah tingkatan empat. Ada dokumen soalan.5 Mengurus pendaftaran ahli baru tingkatan satu. SKT Kuantiti 1. 2. Ogos– Okt Oktober Ada dokumen Ada dokumen Senaskha h Surat panggilan & minit Dua kali Sekali Sekali Ada dokumen Laporan mesyuarat agung Ada dokumen Januari Januari Januari & Jun Mac Januari Januari & Februari .

1 Mencerap proses P&P guru. 3. Jan-Ogos Taqwim Tahunan Memantau kegiatan kokurikulum pasukan pakaian seragam.12 Menyediakan laporan tahunan Unit Kokurikulum. 2. 4. 4.10 Memantau aktiviti kokurikulum kelab hobi.13 Mengurus pasukan kokurikulum sukan sekolah. 4. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran seperti yang diarahkan. 2. 2. Rekod pencapaian Jan-Nov. 4. April Sekali Ada dokumen Julai .5 Mengurus kontinjen Bola Tampar MSSD 2.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Persatuan. 3.3 Memenuhi keperluan pelanggan. 3.7 2. 2. Memantau aktiviti kokurikulum sukan. 2.3 Menyemak buku latihan pelajar. 2.8 Sekali Dua kali Rekod semakan. Mewujudkan hubungan berkualiti dengan para pelanggan.2 Menyediakan laporan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak PPD dan JPN seperti diminta.2 Menjalankan tugas semasa cuti persekolah.11 Memantau aktiviti kokurikulum persatuan akademik. 4.14 Mengurus pasukan kokurikulum akademik sekolah. Menyelaras aktiviti pasukan kokurikulum akademik.4 Mengelola pertadingan sukan permainan MSSD. Sepanjang tahun Sepanjang tahun Berkala Rekod kehadiran Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sebelum tarikh akhir tamat Bantahan sifar.15 Mengurus kokurikulum lima bintang. 2. 4.9 Taqwim tahunan Taqwim tahunan Taqwim tahunan Ada dokumen Senaskha h Ada dokumen Ada dokumen Ada dokumen Lima bintang Ada dokumen Jadual bertugas 12 orang guru Ada dokumen Mac Sept – Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun November Jan-Ogos Jan-Ogos Jan-Dis. 3.1 Menghadiri mesyuarat atau taklimat di peringkat PPD dan JPN seperti diarahkan.

Tiada sebarang perubahan terhadap sasaran kerja. .MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) ke peringkat negeri. ( a ) Nyatakan perubahan sasaran kerja ( jika ada ). Tarikh: ……………………… Tariikh:……………………. Semua sasaran kerja hingga pertengahan tahun dapat dilaksanakan mengikut perancangan... ( b ) Pencapaian kerja sebenar dan ulasan ( jika ada ). ( 5 ) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERTA DAN PENCAPAIAN SEBENAR.…. Tandatangan PPP:…………………………. Sekali Tandatangan PYD: ………………………………….

Sekolah juga turut mengambil bahagian dalam kejohanan-kejohanan sukan yang dikelolakan oleh pihak luar. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD. Tiada sebarang perkara berbangkit mengenai hubungan dengan pihak luar. Mesyuarat Agung kalab/persatuan telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Penyemakan buku latihan pelajar telah dilaksanakan mengikut kelas dan bilangan pelajar yang dikehendaki. Pencapaian Sebenar Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran bagi mata pelajarn Pendidikan Islam Tingkatan 3 K6 telah dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan sedikit perubahan berasaskan perubahan taqwim induk kurikulum daerah dan negeri. kualiti. ( Sama ada dari segi kuantiti. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Daerah Baling/Sik. taqwim tahunan dan belanjawan. Sebarang aktiviti yang dikelolakan oleh pihak luar telah disertai mengikut kapasiti sedia ada di sekolah. Kesemua perancangan kokurikulum telah dapat diselesaikan dalam bulan Januari terutama aspek pengagihan tugas kepada guru.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Perhatian: Kajian pertengahan tahun sasaran kerja dan pencapaian sebenar hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Pertandingan permainan bola tamper peringkat daerah ( MSSD ) telah dapat dikelolakan dengan jayanya. Sekolah juga telah menghantar wakil untuk menyertai semua pertandingan kokurikulum yang berteraskan akademik dan telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan. 2. 3. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Pertandingan Pancaragam Sekolah-Sekolah Negeri Kedah.. Sebarang permintaan maklumat oleh pihak pelanggan luaran telah dapat disediakan mengikut tarikh yang diambilkira. Laporan tahunan kegiatan kokurikulum kelab dan persatuan telah disediakan sebagai asas perancangan aktiviti pada sesi 2004. Aktiviti-aktivi kokurikulum induk seperti Kejohanan Olahraga Sekolah. Tarikh:………………………. Begitu juga dengan pengurusan P&P mata pelajaran Sejarah ti9ngkatan 4S3. SKT Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan Sejarah. 4A1 dan 4E1 telah meliputi semua bab. Sebarang jemputan mesyuarat dan taklimat telah dihadiri tepat pada masa. ( 6 ) PENCAPAIAN KERJA SEBENAR DALAM TAHUN PENILAIAN DAN ULASAN OLEH PYD. kos atau masa ) 1. Semakan buku laporan kelab dan persatuan telah dibuat sebanyak dua kali. . Tugas Khas (Pentadbiran) Hubungan Luar Tanggungjawab mencerap proses P&P guru telah dilaksanakan mengikut kesesuaian masa peribadi. Pengurusan kontinjen bola tamper daerah telah dilaksanakan tanpa sebarang masalah berbangkit. Tandatangan PYD: …………………………………. 4. Pengurusan Kokurikulum.

. Tandatangan PYD:…………………………………. Tarikh:……………………….MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Pengelola Pertandingan Majlis Tilawah Warga Pendidikan Negeri Kedah..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful