MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) LAMPIRAN B BORANG SKT1 SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2004 ) NAMA : MD ZUKI BIN HASHIM JAWATAN: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM TUGAS UTAMA Huraikan tidak lebih 5 tugas utama 1. MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA SERTA SEJARAH TINGKATAN EMPAT. 2. MENJALANKAN KOKURIKULUM. TUGAS SEBAGAI PENOLONG KANAN SEPERTI 45 % 30 % 20 % 5% NO KAD PENGENALAN: 630104025461 JABATAN: SMK TUNKU PUTERA PERATUS MASA DITUMPUKAN 3. MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN. PENTADBIRAN 4. MEWUJUDKAN HUBUNGAN BERKUALITI DENGAN PARA PELANGGAN LUAR. SUMBER DI BAWAH KAWALAN PYD dikehendaki menyatakan secara ringkas sumber yang ada seperti peralatan, maklumat, anggota dan peruntukan kewangan di bawah kawalannya. Sebuah buku Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran. Sebuah bilik PK Kokurikulum. 51 buah fail kelab dan persatuan. Dua buah papan kenyataan kokurikulum. 122 orang Guru Penasihat kelab dan persatuan. 20 orang pelajar mata pelajaran Pendidikan Islam 120 pelajar mata pelajaran Sejarah 561 orang AJK persatuan dan kelab. 1945 rang ahli kelab dan persatuan. PERHATIAN MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Senarai tugas utama dan SKT hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. SKT bagi sesuatu tahun hendaklah ditentukan pada bulan Disember sebelum tahun penilaian atau bulan Januari tahun penilaian. SKT Kuantiti 1. Mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan tiga serta Sejarah tingkatan empat. 1.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan. 1.2 Menyediakan Rancangan Pengajaran harian. 1.3 Melaksanakan P&P bagi kelas yang ditetapkan. 1.4 Menjalankan ujian/ penilaian, menyemak jawapan calon dan menyediakan skor: 1.4.1 Ujian topical 1.4.2 Ujian bulanan 1.4.3 Peperiksaan penggal/ percubaan. 1.5 Menyemak buku nota dan buku latihan peljajar. 1.6 Mengadakan aktiviti pengayaan: 1.6.1 Gerak gempur 1.6.2 Bengkel teknik menjawab soalan. 2. Menjalan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum. 2.1 Mengagihkan tugas kokurikulum kepada semua guru. 2.2 Menyediakan perancangan tahunan kegiatan kokurikulum. 2.3 Mengurus mesyuarat Unit Kokurikulum. 2.4 Mengurus Kejohanan Olahraga Sekolah. 2.5 Mengurus pendaftaran ahli baru tingkatan satu. 2.6 Mengurus Mesyuarat Agung Kelab dan PIAWAIAN Kualiti Masa Kos Senaskha h Lampiran fail khas. Sentiasa kemaskini dalam Januari Setiap hari Setiap hari Jadual waktu yang disediakan. 20 topik 4 kali/th. 2 kali/th. Ada dokumen soalan. Ada markah. Semakan buku pelajar dalam latihan Mingguan Berkala. Mei dan Ogos. Setiap minggu 2 Kali Sekali Ada dokumen & markah. Ada dokumen laporan. Ogos– Okt Oktober Ada dokumen Ada dokumen Senaskha h Surat panggilan & minit Dua kali Sekali Sekali Ada dokumen Laporan mesyuarat agung Ada dokumen Januari Januari Januari & Jun Mac Januari Januari & Februari MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Persatuan. Memantau aktiviti kokurikulum sukan. Menyelaras aktiviti pasukan kokurikulum akademik. 2.7 2.8 Sekali Dua kali Rekod semakan. Rekod pencapaian Jan-Nov. Jan-Ogos Taqwim Tahunan Memantau kegiatan kokurikulum pasukan pakaian seragam. 2.10 Memantau aktiviti kokurikulum kelab hobi. 2.11 Memantau aktiviti kokurikulum persatuan akademik. 2.12 Menyediakan laporan tahunan Unit Kokurikulum. 2.13 Mengurus pasukan kokurikulum sukan sekolah. 2.14 Mengurus pasukan kokurikulum akademik sekolah. 2.15 Mengurus kokurikulum lima bintang. 3. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran seperti yang diarahkan. 3.1 Mencerap proses P&P guru. 3.2 Menjalankan tugas semasa cuti persekolah. 3.3 Menyemak buku latihan pelajar. 4. Mewujudkan hubungan berkualiti dengan para pelanggan. 4.1 Menghadiri mesyuarat atau taklimat di peringkat PPD dan JPN seperti diarahkan. 4.2 Menyediakan laporan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak PPD dan JPN seperti diminta. 4.3 Memenuhi keperluan pelanggan. 4.4 Mengelola pertadingan sukan permainan MSSD. 4.5 Mengurus kontinjen Bola Tampar MSSD 2.9 Taqwim tahunan Taqwim tahunan Taqwim tahunan Ada dokumen Senaskha h Ada dokumen Ada dokumen Ada dokumen Lima bintang Ada dokumen Jadual bertugas 12 orang guru Ada dokumen Mac Sept – Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun November Jan-Ogos Jan-Ogos Jan-Dis. Sepanjang tahun Sepanjang tahun Berkala Rekod kehadiran Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sebelum tarikh akhir tamat Bantahan sifar. April Sekali Ada dokumen Julai MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) ke peringkat negeri. Sekali Tandatangan PYD: …………………………………. Tandatangan PPP:…………………………..….. Tarikh: ……………………… Tariikh:……………………. ( 5 ) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERTA DAN PENCAPAIAN SEBENAR. ( a ) Nyatakan perubahan sasaran kerja ( jika ada ). Tiada sebarang perubahan terhadap sasaran kerja. ( b ) Pencapaian kerja sebenar dan ulasan ( jika ada ). Semua sasaran kerja hingga pertengahan tahun dapat dilaksanakan mengikut perancangan. MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Perhatian: Kajian pertengahan tahun sasaran kerja dan pencapaian sebenar hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Tandatangan PYD: ………………………………….. Tarikh:………………………. ( 6 ) PENCAPAIAN KERJA SEBENAR DALAM TAHUN PENILAIAN DAN ULASAN OLEH PYD. ( Sama ada dari segi kuantiti, kualiti, kos atau masa ) 1. SKT Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan Sejarah. Pengurusan Kokurikulum. Pencapaian Sebenar Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran bagi mata pelajarn Pendidikan Islam Tingkatan 3 K6 telah dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan sedikit perubahan berasaskan perubahan taqwim induk kurikulum daerah dan negeri. Begitu juga dengan pengurusan P&P mata pelajaran Sejarah ti9ngkatan 4S3, 4A1 dan 4E1 telah meliputi semua bab. Kesemua perancangan kokurikulum telah dapat diselesaikan dalam bulan Januari terutama aspek pengagihan tugas kepada guru, taqwim tahunan dan belanjawan. Aktiviti-aktivi kokurikulum induk seperti Kejohanan Olahraga Sekolah, Mesyuarat Agung kalab/persatuan telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Sekolah juga turut mengambil bahagian dalam kejohanan-kejohanan sukan yang dikelolakan oleh pihak luar. Sekolah juga telah menghantar wakil untuk menyertai semua pertandingan kokurikulum yang berteraskan akademik dan telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan. Semakan buku laporan kelab dan persatuan telah dibuat sebanyak dua kali. Laporan tahunan kegiatan kokurikulum kelab dan persatuan telah disediakan sebagai asas perancangan aktiviti pada sesi 2004. 2. 3. Tugas Khas (Pentadbiran) Hubungan Luar Tanggungjawab mencerap proses P&P guru telah dilaksanakan mengikut kesesuaian masa peribadi. Penyemakan buku latihan pelajar telah dilaksanakan mengikut kelas dan bilangan pelajar yang dikehendaki. Tiada sebarang perkara berbangkit mengenai hubungan dengan pihak luar. Sebarang jemputan mesyuarat dan taklimat telah dihadiri tepat pada masa. Sebarang permintaan maklumat oleh pihak pelanggan luaran telah dapat disediakan mengikut tarikh yang diambilkira. Sebarang aktiviti yang dikelolakan oleh pihak luar telah disertai mengikut kapasiti sedia ada di sekolah. Pertandingan permainan bola tamper peringkat daerah ( MSSD ) telah dapat dikelolakan dengan jayanya. Pengurusan kontinjen bola tamper daerah telah dilaksanakan tanpa sebarang masalah berbangkit. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Pertandingan Pancaragam Sekolah-Sekolah Negeri Kedah. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Daerah Baling/Sik. 4. MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Pengelola Pertandingan Majlis Tilawah Warga Pendidikan Negeri Kedah. Tandatangan PYD:…………………………………. Tarikh:………………………..
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful