SKTKO2004

MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) LAMPIRAN B BORANG SKT1 SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2004 ) NAMA : MD ZUKI BIN HASHIM

JAWATAN: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM TUGAS UTAMA Huraikan tidak lebih 5 tugas utama 1. MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA SERTA SEJARAH TINGKATAN EMPAT. 2. MENJALANKAN KOKURIKULUM. TUGAS SEBAGAI PENOLONG KANAN SEPERTI 45 % 30 % 20 % 5% NO KAD PENGENALAN: 630104025461 JABATAN: SMK TUNKU PUTERA PERATUS MASA DITUMPUKAN

3. MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN.

PENTADBIRAN

4. MEWUJUDKAN HUBUNGAN BERKUALITI DENGAN PARA PELANGGAN LUAR.

SUMBER DI BAWAH KAWALAN PYD dikehendaki menyatakan secara ringkas sumber yang ada seperti peralatan, maklumat, anggota dan peruntukan kewangan di bawah kawalannya. Sebuah buku Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran. Sebuah bilik PK Kokurikulum. 51 buah fail kelab dan persatuan. Dua buah papan kenyataan kokurikulum. 122 orang Guru Penasihat kelab dan persatuan. 20 orang pelajar mata pelajaran Pendidikan Islam 120 pelajar mata pelajaran Sejarah 561 orang AJK persatuan dan kelab. 1945 rang ahli kelab dan persatuan.

PERHATIAN

Setiap minggu 2 Kali Sekali Ada dokumen & markah. Sentiasa kemaskini dalam Januari Setiap hari Setiap hari Jadual waktu yang disediakan.2 Menyediakan Rancangan Pengajaran harian.4. 2. 1.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan. 2 kali/th.6 Mengurus Mesyuarat Agung Kelab dan PIAWAIAN Kualiti Masa Kos Senaskha h Lampiran fail khas. SKT Kuantiti 1.4 Menjalankan ujian/ penilaian. 1. 2. Ogos– Okt Oktober Ada dokumen Ada dokumen Senaskha h Surat panggilan & minit Dua kali Sekali Sekali Ada dokumen Laporan mesyuarat agung Ada dokumen Januari Januari Januari & Jun Mac Januari Januari & Februari .2 Ujian bulanan 1.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Senarai tugas utama dan SKT hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Ada dokumen laporan.4 Mengurus Kejohanan Olahraga Sekolah.1 Ujian topical 1. Menjalan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum.4.3 Melaksanakan P&P bagi kelas yang ditetapkan.6 Mengadakan aktiviti pengayaan: 1. SKT bagi sesuatu tahun hendaklah ditentukan pada bulan Disember sebelum tahun penilaian atau bulan Januari tahun penilaian. 20 topik 4 kali/th.6. 2.1 Mengagihkan tugas kokurikulum kepada semua guru.5 Mengurus pendaftaran ahli baru tingkatan satu. 2. Ada dokumen soalan.3 Mengurus mesyuarat Unit Kokurikulum. Semakan buku pelajar dalam latihan Mingguan Berkala. Mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan tiga serta Sejarah tingkatan empat.1 Gerak gempur 1.2 Menyediakan perancangan tahunan kegiatan kokurikulum. menyemak jawapan calon dan menyediakan skor: 1. 2. 1.2 Bengkel teknik menjawab soalan.5 Menyemak buku nota dan buku latihan peljajar. 1.6. Ada markah.3 Peperiksaan penggal/ percubaan.4. Mei dan Ogos. 2. 2. 1. 1.

2. Menyelaras aktiviti pasukan kokurikulum akademik. 4. 2. 2. Jan-Ogos Taqwim Tahunan Memantau kegiatan kokurikulum pasukan pakaian seragam.10 Memantau aktiviti kokurikulum kelab hobi. 3. 4. April Sekali Ada dokumen Julai . Mewujudkan hubungan berkualiti dengan para pelanggan.12 Menyediakan laporan tahunan Unit Kokurikulum.1 Menghadiri mesyuarat atau taklimat di peringkat PPD dan JPN seperti diarahkan.5 Mengurus kontinjen Bola Tampar MSSD 2. 3.1 Mencerap proses P&P guru. 2.8 Sekali Dua kali Rekod semakan.7 2.14 Mengurus pasukan kokurikulum akademik sekolah. Rekod pencapaian Jan-Nov. 2.9 Taqwim tahunan Taqwim tahunan Taqwim tahunan Ada dokumen Senaskha h Ada dokumen Ada dokumen Ada dokumen Lima bintang Ada dokumen Jadual bertugas 12 orang guru Ada dokumen Mac Sept – Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun November Jan-Ogos Jan-Ogos Jan-Dis. 4.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Persatuan.2 Menjalankan tugas semasa cuti persekolah. 2. 4. 2.2 Menyediakan laporan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak PPD dan JPN seperti diminta.3 Memenuhi keperluan pelanggan.15 Mengurus kokurikulum lima bintang.13 Mengurus pasukan kokurikulum sukan sekolah.11 Memantau aktiviti kokurikulum persatuan akademik. Sepanjang tahun Sepanjang tahun Berkala Rekod kehadiran Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sebelum tarikh akhir tamat Bantahan sifar. 4. Memantau aktiviti kokurikulum sukan. 4. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran seperti yang diarahkan. 3. 3.4 Mengelola pertadingan sukan permainan MSSD.3 Menyemak buku latihan pelajar.

MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) ke peringkat negeri. ( b ) Pencapaian kerja sebenar dan ulasan ( jika ada ).. Sekali Tandatangan PYD: …………………………………. ( a ) Nyatakan perubahan sasaran kerja ( jika ada ). ( 5 ) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERTA DAN PENCAPAIAN SEBENAR.. Tandatangan PPP:…………………………. Semua sasaran kerja hingga pertengahan tahun dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Tarikh: ……………………… Tariikh:…………………….…. . Tiada sebarang perubahan terhadap sasaran kerja.

4. Sebarang jemputan mesyuarat dan taklimat telah dihadiri tepat pada masa. 3. ( 6 ) PENCAPAIAN KERJA SEBENAR DALAM TAHUN PENILAIAN DAN ULASAN OLEH PYD. . 4A1 dan 4E1 telah meliputi semua bab. taqwim tahunan dan belanjawan. Semakan buku laporan kelab dan persatuan telah dibuat sebanyak dua kali. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Pertandingan Pancaragam Sekolah-Sekolah Negeri Kedah. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD. Pengurusan Kokurikulum. Tandatangan PYD: …………………………………. Begitu juga dengan pengurusan P&P mata pelajaran Sejarah ti9ngkatan 4S3. kualiti. Sekolah juga telah menghantar wakil untuk menyertai semua pertandingan kokurikulum yang berteraskan akademik dan telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan. Tugas Khas (Pentadbiran) Hubungan Luar Tanggungjawab mencerap proses P&P guru telah dilaksanakan mengikut kesesuaian masa peribadi. 2. Sekolah juga turut mengambil bahagian dalam kejohanan-kejohanan sukan yang dikelolakan oleh pihak luar. Aktiviti-aktivi kokurikulum induk seperti Kejohanan Olahraga Sekolah..MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Perhatian: Kajian pertengahan tahun sasaran kerja dan pencapaian sebenar hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Sebarang aktiviti yang dikelolakan oleh pihak luar telah disertai mengikut kapasiti sedia ada di sekolah. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Daerah Baling/Sik. Penyemakan buku latihan pelajar telah dilaksanakan mengikut kelas dan bilangan pelajar yang dikehendaki. Tiada sebarang perkara berbangkit mengenai hubungan dengan pihak luar. Pencapaian Sebenar Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran bagi mata pelajarn Pendidikan Islam Tingkatan 3 K6 telah dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan sedikit perubahan berasaskan perubahan taqwim induk kurikulum daerah dan negeri. ( Sama ada dari segi kuantiti. Laporan tahunan kegiatan kokurikulum kelab dan persatuan telah disediakan sebagai asas perancangan aktiviti pada sesi 2004. Pengurusan kontinjen bola tamper daerah telah dilaksanakan tanpa sebarang masalah berbangkit. kos atau masa ) 1. Kesemua perancangan kokurikulum telah dapat diselesaikan dalam bulan Januari terutama aspek pengagihan tugas kepada guru. Mesyuarat Agung kalab/persatuan telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Sebarang permintaan maklumat oleh pihak pelanggan luaran telah dapat disediakan mengikut tarikh yang diambilkira. Pertandingan permainan bola tamper peringkat daerah ( MSSD ) telah dapat dikelolakan dengan jayanya. SKT Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan Sejarah. Tarikh:……………………….

Tarikh:……………………….. . Tandatangan PYD:………………………………….MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Pengelola Pertandingan Majlis Tilawah Warga Pendidikan Negeri Kedah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful