MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) LAMPIRAN B BORANG SKT1 SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2004 ) NAMA : MD ZUKI BIN HASHIM

JAWATAN: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM TUGAS UTAMA Huraikan tidak lebih 5 tugas utama 1. MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA SERTA SEJARAH TINGKATAN EMPAT. 2. MENJALANKAN KOKURIKULUM. TUGAS SEBAGAI PENOLONG KANAN SEPERTI 45 % 30 % 20 % 5% NO KAD PENGENALAN: 630104025461 JABATAN: SMK TUNKU PUTERA PERATUS MASA DITUMPUKAN

3. MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN.

PENTADBIRAN

4. MEWUJUDKAN HUBUNGAN BERKUALITI DENGAN PARA PELANGGAN LUAR.

SUMBER DI BAWAH KAWALAN PYD dikehendaki menyatakan secara ringkas sumber yang ada seperti peralatan, maklumat, anggota dan peruntukan kewangan di bawah kawalannya. Sebuah buku Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran. Sebuah bilik PK Kokurikulum. 51 buah fail kelab dan persatuan. Dua buah papan kenyataan kokurikulum. 122 orang Guru Penasihat kelab dan persatuan. 20 orang pelajar mata pelajaran Pendidikan Islam 120 pelajar mata pelajaran Sejarah 561 orang AJK persatuan dan kelab. 1945 rang ahli kelab dan persatuan.

PERHATIAN

1 Mengagihkan tugas kokurikulum kepada semua guru. Ada dokumen soalan.4 Mengurus Kejohanan Olahraga Sekolah. 1. Mei dan Ogos. 1.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Senarai tugas utama dan SKT hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Semakan buku pelajar dalam latihan Mingguan Berkala.2 Menyediakan perancangan tahunan kegiatan kokurikulum. Ada dokumen laporan. 1. Ogos– Okt Oktober Ada dokumen Ada dokumen Senaskha h Surat panggilan & minit Dua kali Sekali Sekali Ada dokumen Laporan mesyuarat agung Ada dokumen Januari Januari Januari & Jun Mac Januari Januari & Februari . 2. Setiap minggu 2 Kali Sekali Ada dokumen & markah. SKT Kuantiti 1.6. 2.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan. Ada markah.4 Menjalankan ujian/ penilaian. 20 topik 4 kali/th.4. Sentiasa kemaskini dalam Januari Setiap hari Setiap hari Jadual waktu yang disediakan. 2 kali/th.4.6 Mengurus Mesyuarat Agung Kelab dan PIAWAIAN Kualiti Masa Kos Senaskha h Lampiran fail khas.5 Mengurus pendaftaran ahli baru tingkatan satu. 1. menyemak jawapan calon dan menyediakan skor: 1. 2.2 Ujian bulanan 1.4.1 Gerak gempur 1. 2.1 Ujian topical 1. 2. 2.2 Menyediakan Rancangan Pengajaran harian.3 Peperiksaan penggal/ percubaan.3 Mengurus mesyuarat Unit Kokurikulum.2 Bengkel teknik menjawab soalan.6 Mengadakan aktiviti pengayaan: 1. Menjalan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum.3 Melaksanakan P&P bagi kelas yang ditetapkan. 1.6. 1. Mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan tiga serta Sejarah tingkatan empat. SKT bagi sesuatu tahun hendaklah ditentukan pada bulan Disember sebelum tahun penilaian atau bulan Januari tahun penilaian.5 Menyemak buku nota dan buku latihan peljajar. 2.

5 Mengurus kontinjen Bola Tampar MSSD 2.2 Menjalankan tugas semasa cuti persekolah.9 Taqwim tahunan Taqwim tahunan Taqwim tahunan Ada dokumen Senaskha h Ada dokumen Ada dokumen Ada dokumen Lima bintang Ada dokumen Jadual bertugas 12 orang guru Ada dokumen Mac Sept – Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun November Jan-Ogos Jan-Ogos Jan-Dis. 2.8 Sekali Dua kali Rekod semakan.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Persatuan. Sepanjang tahun Sepanjang tahun Berkala Rekod kehadiran Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sebelum tarikh akhir tamat Bantahan sifar. 2. 3. 4.7 2.14 Mengurus pasukan kokurikulum akademik sekolah.12 Menyediakan laporan tahunan Unit Kokurikulum.11 Memantau aktiviti kokurikulum persatuan akademik.3 Memenuhi keperluan pelanggan. 2.10 Memantau aktiviti kokurikulum kelab hobi.4 Mengelola pertadingan sukan permainan MSSD. 3. Rekod pencapaian Jan-Nov. April Sekali Ada dokumen Julai . 2.1 Mencerap proses P&P guru.3 Menyemak buku latihan pelajar. Menyelaras aktiviti pasukan kokurikulum akademik. 2. 4. Jan-Ogos Taqwim Tahunan Memantau kegiatan kokurikulum pasukan pakaian seragam. 2.13 Mengurus pasukan kokurikulum sukan sekolah.2 Menyediakan laporan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak PPD dan JPN seperti diminta. 4. 3. 3. Memantau aktiviti kokurikulum sukan. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran seperti yang diarahkan. 4.15 Mengurus kokurikulum lima bintang. 2. Mewujudkan hubungan berkualiti dengan para pelanggan. 4.1 Menghadiri mesyuarat atau taklimat di peringkat PPD dan JPN seperti diarahkan. 4.

( b ) Pencapaian kerja sebenar dan ulasan ( jika ada ).…. . ( 5 ) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERTA DAN PENCAPAIAN SEBENAR. ( a ) Nyatakan perubahan sasaran kerja ( jika ada ). Semua sasaran kerja hingga pertengahan tahun dapat dilaksanakan mengikut perancangan.. Tiada sebarang perubahan terhadap sasaran kerja. Tandatangan PPP:………………………….. Tarikh: ……………………… Tariikh:……………………. Sekali Tandatangan PYD: ………………………………….MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) ke peringkat negeri.

kualiti. 4. Penyemakan buku latihan pelajar telah dilaksanakan mengikut kelas dan bilangan pelajar yang dikehendaki. Sekolah juga telah menghantar wakil untuk menyertai semua pertandingan kokurikulum yang berteraskan akademik dan telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan. ( 6 ) PENCAPAIAN KERJA SEBENAR DALAM TAHUN PENILAIAN DAN ULASAN OLEH PYD. Pengurusan Kokurikulum. Mesyuarat Agung kalab/persatuan telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Begitu juga dengan pengurusan P&P mata pelajaran Sejarah ti9ngkatan 4S3. Sebarang aktiviti yang dikelolakan oleh pihak luar telah disertai mengikut kapasiti sedia ada di sekolah. Sekolah juga turut mengambil bahagian dalam kejohanan-kejohanan sukan yang dikelolakan oleh pihak luar. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Daerah Baling/Sik. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD.. Pertandingan permainan bola tamper peringkat daerah ( MSSD ) telah dapat dikelolakan dengan jayanya. 2. kos atau masa ) 1.MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Perhatian: Kajian pertengahan tahun sasaran kerja dan pencapaian sebenar hendaklah diisi oleh PYD selepas berbincang dengan PPP. Tarikh:………………………. SKT Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan Sejarah. 4A1 dan 4E1 telah meliputi semua bab. ( Sama ada dari segi kuantiti. Sebarang permintaan maklumat oleh pihak pelanggan luaran telah dapat disediakan mengikut tarikh yang diambilkira. Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Hadiah dan Cenderamata Pertandingan Pancaragam Sekolah-Sekolah Negeri Kedah. Kesemua perancangan kokurikulum telah dapat diselesaikan dalam bulan Januari terutama aspek pengagihan tugas kepada guru. 3. Tugas Khas (Pentadbiran) Hubungan Luar Tanggungjawab mencerap proses P&P guru telah dilaksanakan mengikut kesesuaian masa peribadi. Tandatangan PYD: …………………………………. Pencapaian Sebenar Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran bagi mata pelajarn Pendidikan Islam Tingkatan 3 K6 telah dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan sedikit perubahan berasaskan perubahan taqwim induk kurikulum daerah dan negeri. . taqwim tahunan dan belanjawan. Tiada sebarang perkara berbangkit mengenai hubungan dengan pihak luar. Pengurusan kontinjen bola tamper daerah telah dilaksanakan tanpa sebarang masalah berbangkit. Semakan buku laporan kelab dan persatuan telah dibuat sebanyak dua kali. Laporan tahunan kegiatan kokurikulum kelab dan persatuan telah disediakan sebagai asas perancangan aktiviti pada sesi 2004. Aktiviti-aktivi kokurikulum induk seperti Kejohanan Olahraga Sekolah. Sebarang jemputan mesyuarat dan taklimat telah dihadiri tepat pada masa.

. Tarikh:………………………. Tandatangan PYD:…………………………………..MD ZUKI BIN HASHIM (630104025461) Melaksanakan tanggungjawab sebagai AJK Pengelola Pertandingan Majlis Tilawah Warga Pendidikan Negeri Kedah.