Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN Nama Guru Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid

Tajuk : Shida binti Azman : Bahasa Melayu : 2 Bestari : 15 Februari 2012 : 8 9 pagi : 6 orang : Pengenalan Huruf dan Suku Kata (Mengenali Buah-buahan)

Hasil Pembelajaran : Objektif Eksplisit - Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Menyampaikan maklumat, perkara atau pendapat berkaitan video lagu yang telah dipertontonkan. 2. Membaca dan mengeja suku kata yang telah diberikan guru dengan lancar dan betul. 3. Menulis huruf dan suku kata dengan betul.

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Bernilai Tambah a) Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, Verbal Linguistik, Interpersonal b) Strategi Pengajaran : Direktif, Pemerhatian c) Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar, Kemahiran Berfikir

Penekanan Konsep 5P a) Penggabungjalinan Kemahiran : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. b) Penyerapan Nilai c) Pemulihan d) Pengayaan e) Penilaian : Keberanian, Keyakinan dan Berdikari : Latihan pengukuhan kepada murid. : Permainan : Lisan, Penulisan dan Lembaran Kerja

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran a) Bahan Elektronik : Video b) Bahan Bercetak : Lembaran Kerja Pengetahuan Perlu Ada Murid a) Murid-murid mampu bertutur dan mendengar b) Mengenali beberapa jenis buah-buahan LANGKAH DAN MASA Set Induksi (5 minit) a) Tayangan video Mari Mengenali Buah-Buahan b) 5 jenis buahbuahan: 1. Oren 2. Jambu 3. Pisang 4. Durian 5. Mangga Langkah 1 (15 minit) 6. Rambutan 1. 5 gambar buahbuahan: ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menayangkan video lagu Mari Mengenali BuahBuahan. 2. Guru meminta murid untuk menyanyikan lagu buah-buahan secara beramai-ramai. 3. Guru memperkenalkan buah-buahan sebenar kepada murid. PERMAINAN 1. 5 gambar buah-buahan Kecerdasan Pelbagai : Kontekstual Kecerdasan Pelbagai : Kontekstual CATATAN

ditampal di papan putih 1. Oren 2. Jambu 3. Pisang 4. Durian 5. Mangga 6. Rambutan di hadapan kelas. 2. Guru akan menyebut nama buah dan murid diminta untuk membuat balingan yang tepat pada gambar buah yang betul. 3. Setiap murid diberi sebiji bola untuk membuat balingan terhadap sasaran jawapan yang betul. 4. Guru meminta murid untuk menyebut nama buah-buahan secara individu dan Langkah 2 (15 minit) a) 5 gambar buah buahan : 1. Oren 2. Jambu 3. Pisang 4. Durian 5. Mangga 6. Rambutan b) Kad suku kata (lampiran 1) c) Kad perkataan (lampiran 2) berkumpulan. 1. Guru menampal 5 gambar buah buahan di papan putih. 2. Guru meminta muridmurid menyempurnakan suku kata yang tertinggal berdasarkan gambar yang ditampalkan di papan putih. 3. Guru meminta murid mengeja dan membunyikan suku kata berdasarkan warna-warna tulisan pada kad tersebut

Kinestetik Verbal Linguistik

Kecerdasan pelbagai : Kontekstual Konstruktivisme Verbal-Linguistik Kinestetik

secara individu dan kelas. 4. Guru menampalkan kad perkataan di papan putih. 5. Guru mengagihkan gambar buah-buahan kepada setiap murid. 6. Guru meminta murid memadankan gambar pada kad perkataan yang betul kemudian membunyikan secara beramai-ramai. Langkah 3 (20 minit)

Penutup (5 minit)

1. Lembaran Kerja

1. Guru memberi latihan pengukuhan berdasarkan apa yang telah dipelajari.

REFLEKSI : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________