Anda di halaman 1dari 1

Melalui aktiviti seperti eksperimen DAPAT MENINGKATKAN DAYA KREATIVITI PELAJAR

PENGGUNAAN BAHASA MEREALISASIKAN WAWASAN 2020

Kanak- kanak cepat sains menggunakan Bahasa Melayu berbanding Bahasa Inggeris pada peringkat rendah. Menyediakan pelajar untuk hadapi gelombang kemajuan negara ke arah Wawasan 2020.

mewujudkan Pelajar diberikan radas serta alatan dan mereka di minta melakukan eksperimen berdasarkan pemikiran mereka dahulu sebelum diberi tunjujk cara yang sebenar Masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan

BOLEH MENANAM KEMAHIRAN MENAAKUL Penting dalam melahirkan individu berfikiran saintifik Amat dititikberatkan dalam pengajaran masa kini MAMPU MENJANA SIFAT INKUIRI DALAM DIRI

ADAPTASI

Pelajar sekolah rendah dapat mengadaptasikan serta mengaplikasikan apa yang dipelajari disekolah di dalam kehidupan.

Iaitu sifat ingin tahu

Merupakan perkara asas dalam pembelajran sains

Dengan sifat ini, pelajar sentiasa tertanyaTanya & berminat untuk mengetahui lebih lanjut tengtang perkarab yang tidak diketahui