Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI

Sumber Dari Buku

Mok Soon Sang, 2009, Falsafah Pendidikan Di Malaysia, Ipoh Perak Malaysia,Penerbitan Multimedia Sdn Berhad Ahmad Bin Asmaran, Hata Bin Abu Bakar,Rizuan Bin Atan, 2003, Bahasa Melayu Tahun 1, Ipoh Perak, Dewan Bahasa Dan Pustaka

Sumber dari internet

http://www.kedah.edu.my/akademik/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=111:kssr&catid=1:latest-news http://www.scribd.com/doc/40663212/RPH-BM-KSSR-Tahun-1-2011 http://linuskpm.blogspot.com/2010/10/kompilasi-rph-bahasa-malaysia-tahun1.html http://www.scribd.com/doc/47174911/RPH-BM-Tahun-1-KSSR http://zulhelmi01.urvip.biz/tag/contoh-rph-bm-kssr/