Anda di halaman 1dari 9

Oleh :

AHMAD FARID B ABD AZIS


(17DAS07F004)
MOHAMAD AZMIN SHAM B MOHAMAD SIBLI
(17DAS07F019)
MUHAMMAD FARID B ABD RAHIM
(17DAS07F020)
KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT AIR
MENTAH
KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT AIR MENTAH TERBAHAGI KEPADA :

3. Dapat dilihat dengan mata kasar


-sungai, tasik, paya dan lain-lain dapat dilihat dengan mata kasar tanpa
menggunakan alatan tertentu.

6. Dapat dihidu dan dirasa


-bau dan rasa dapat dikesan melalui deria manusia tanpa bantuan alatan
tertentu

9. Mempunyai warna dan kekeruhan


-warna dan kekeruhan air mentah berbeza mengikut kawasan dan
kehidupan akuatiknya

13 Mempunyai kandungan pepejal mengikut kawasan


-perbezaan kandungan pepejal bergantung kepada kawasan seperti di
kawasan perindustrian, kandungan pepejalnya lebih tinggi

16 Mempunyai suhu-suhu tertentu


-mengikut iklim kawasan.
TIGA
KATEGORI UTAMA
CIRI-CIRI AIR

CIRI
CIRI FIZIKAL CIRI KIMIA
MIKROBIOLOGI
• KEKERUHAN
-BERPUNCA DARIPADA KANDUNGAN
PEPEJAL TERLARUT YANG TERDAPAT
DALAM AIR
-KEKERUHAN ADALAH SATU UKURAN
CIRI KETELUSAN CAHAYA PADA AIR
DAN BERKAITAN DENGAN BAHAN
KOLOID DAN BAKI TERAMPAI.
PEPEJAL TERAMPAI
• BAHAN YANG MASIH TERTINGGAL DALAM AIR SELEPAS
PENAPISAN DAN AKAN MENJADI KELODAK SEKIRANYA
PENYEJATAN AIR DILAKUKAN.
• PEPEJAL TERAMPAI TERHASIL DARI TINDAKAN AIR
TERHADAP PEPEJAL DAN GAS.
• MENGHASILKAN AIR YANG BERWARNA, BERBAU, DAN
MEMPUNYAI RASA.
• SESETEGAH PEPEJAL YANG TERAMPAI BERSIFAT
KARSINOGENIK DAN TOKSIK.
• PENGUKURAN PEPEJAL TERLARUT DILAKUKAN DENGAN
PENYEJATAN AIR YANG BERTAPIS UNTUK MENGHILANGKAN
PEPEJAL TERAMPAI.
• JUMLAH PEPEJAL TERLARUT TOTAL DISSOLVE SOLID(TDS)
DITERANGKAN DALAM UNIT mg/l.
• PECAHAN ORGANIK DAN TAK ORGANIK DITUNJUKKAN
DENGAN CARA PEMBAKARAN BAKI HINGGA 600°c.
• SATU LAGI ANALISA TDS SECARA KASAR DIBUAT DENGAN
MENDAPAT NILAI SPECIFIC CONDUCTANCE YANG
DITERANGKAN DALAM MILLISIEMENS PERMETER(mS/m)
YANG MENGUKUR KEKUATAN ION PADA 25°c MENGGUNAKAN
PRINSIP YANG SAMA DENGAN ‘WHEATSTONE BRIDGE’.
• PARAMETER TDS TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENERANGKAN
PERBEZAAN JENIS-JENIS PEPEJAL YANG TERKANDUNG
DALAM PEPEJAL TERLARUT.
• INI PERLU DIBERI PERHATIAN KERANA SIFAT-SIFAT PEPEJAL
INI AKAN MEMPENGARUHI ALKALIN DANA KEKERASAN AIR.
BAU DAN RASA
• BERPUNCA DARI BAHAN ORGANIK
(KUMBAHAN)
• TERDAPAT KEHADIRAN ALGA DAN
GAS MEMBERI KESAN KEPADA
GARAM MINERAL.
SUHU
• MEMPENGARUHI KETELARUTAN OKSIGEN ITU 0°c = 14.6mg/l
• PADA 20°c KETELARUTAN OKSIGENNYA 9.2mg/l
• APABILA SUHU MENINGKAT KELIATAN AIR MENURUN.
• SUHU JUGA MEMPENGARUHI KETUMPATAN AIR
• APABILA SUHU MENINGKAT, KANDUNGAN BAKTERIA JUGA AKAN
MENINGKAT.
TAMMAT

SHAM, YED, DA2UK