Oleh

:
AHMAD FARID B ABD AZIS (17DAS07F004) MOHAMAD AZMIN SHAM B MOHAMAD SIBLI (17DAS07F019) MUHAMMAD FARID B ABD RAHIM (17DAS07F020)

KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT AIR MENTAH
KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT AIR MENTAH TERBAHAGI KEPADA : 3. Dapat dilihat dengan mata kasar -sungai, tasik, paya dan lain-lain dapat dilihat dengan mata kasar tanpa menggunakan alatan tertentu. Dapat dihidu dan dirasa -bau dan rasa dapat dikesan melalui deria manusia tanpa bantuan alatan tertentu Mempunyai warna dan kekeruhan -warna dan kekeruhan air mentah berbeza mengikut kawasan dan kehidupan akuatiknya

6.

9.

13

Mempunyai kandungan pepejal mengikut kawasan -perbezaan kandungan pepejal bergantung kepada kawasan seperti di kawasan perindustrian, kandungan pepejalnya lebih tinggi Mempunyai suhu-suhu tertentu -mengikut iklim kawasan.

16

TIGA KATEGORI UTAMA CIRI-CIRI AIR

CIRI FIZIKAL

CIRI KIMIA

CIRI MIKROBIOLOGI

• KEKERUHAN -BERPUNCA DARIPADA KANDUNGAN PEPEJAL TERLARUT YANG TERDAPAT DALAM AIR -KEKERUHAN ADALAH SATU UKURAN CIRI KETELUSAN CAHAYA PADA AIR DAN BERKAITAN DENGAN BAHAN KOLOID DAN BAKI TERAMPAI.

PEPEJAL TERAMPAI
• • • • • • BAHAN YANG MASIH TERTINGGAL DALAM AIR SELEPAS PENAPISAN DAN AKAN MENJADI KELODAK SEKIRANYA PENYEJATAN AIR DILAKUKAN. PEPEJAL TERAMPAI TERHASIL DARI TINDAKAN AIR TERHADAP PEPEJAL DAN GAS. MENGHASILKAN AIR YANG BERWARNA, BERBAU, DAN MEMPUNYAI RASA. SESETEGAH PEPEJAL YANG TERAMPAI BERSIFAT KARSINOGENIK DAN TOKSIK. PENGUKURAN PEPEJAL TERLARUT DILAKUKAN DENGAN PENYEJATAN AIR YANG BERTAPIS UNTUK MENGHILANGKAN PEPEJAL TERAMPAI. JUMLAH PEPEJAL TERLARUT TOTAL DISSOLVE SOLID(TDS) DITERANGKAN DALAM UNIT mg/l.

PECAHAN ORGANIK DAN TAK ORGANIK DITUNJUKKAN DENGAN CARA PEMBAKARAN BAKI HINGGA 600°c. • SATU LAGI ANALISA TDS SECARA KASAR DIBUAT DENGAN MENDAPAT NILAI SPECIFIC CONDUCTANCE YANG DITERANGKAN DALAM MILLISIEMENS PERMETER(mS/m) YANG MENGUKUR KEKUATAN ION PADA 25°c MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA DENGAN ‘WHEATSTONE BRIDGE’. • PARAMETER TDS TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENERANGKAN PERBEZAAN JENIS-JENIS PEPEJAL YANG TERKANDUNG DALAM PEPEJAL TERLARUT. • INI PERLU DIBERI PERHATIAN KERANA SIFAT-SIFAT PEPEJAL INI AKAN MEMPENGARUHI ALKALIN DANA KEKERASAN AIR.

BAU DAN RASA
• BERPUNCA DARI BAHAN ORGANIK (KUMBAHAN) • TERDAPAT KEHADIRAN ALGA DAN GAS MEMBERI KESAN KEPADA GARAM MINERAL.

SUHU
• • • • • MEMPENGARUHI KETELARUTAN OKSIGEN ITU 0°c = 14.6mg/l PADA 20°c KETELARUTAN OKSIGENNYA 9.2mg/l APABILA SUHU MENINGKAT KELIATAN AIR MENURUN. SUHU JUGA MEMPENGARUHI KETUMPATAN AIR APABILA SUHU MENINGKAT, KANDUNGAN BAKTERIA JUGA AKAN MENINGKAT.

TAMMAT

SHAM, YED, DA2UK