Anda di halaman 1dari 2

Cara membuat pendahuluan. ( 2&3 ayat sahaja ). Hendaklah membincangkan tajuk bahan rangsangan yang diberikan.

Mesti menyentuh pernyataan tentang tajuk bahan rangsangan dan isu yang berkaitan dengan kehendak soalan. Cara menulis isi karangan. Setiap perenggan mesti ada ISI UTAMA + ISI SAMPINGAN + CONTOH. Setiap perenggan mesti ada pertalian dengan menggunakan penanda wacana. Cara penulisan penutup. Buatlah rumusan berserta cadangan, pandangan, bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam dalam tajuk bahan rangsangan.

[Tajuk karangan] Alam sekitar kita sedang menghadapi tahap pencemaran yang serius. [Ayat Arahan : Fokus karangan] Jadi, langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk menjaga alam sekitar. [Isi penting 1] Antaranya, kita sewajarnya mengamalkan kitar semula. [Ayat Huraian/contoh] Barangan terpakai haruslah dihantar ke pusat pengumpulan bahan-bahan kitar semula demi membendung pencemaran alam. [ Isi penting 2 ] Pembakaran sampah sarap secara terbuka juga haruslah dielakkan. [Ayat Huraian/contoh] Sampah sarap haruslah dimasukkan ke dalam tong sampah dan dihantar ke tapak pelupusan sampah agar pencemaran udara dapat dicegah. [ Isi penting 3 ] Malah, tenaga elektrik hendaklah kita jimatkan. [Ayat huraian/contoh] Misalnya, selepas alat-alat elektrik digunakan, suisnya haruslah ditutup agar fenomena pemanasan global dapat dikurangkan. [ Isi penting 4 ] Bahkan, penanaman pokok haruslah diperbanyak di persekitaran. Tumbuhan-tumbuhan akan mengeluarkan oksigen ke atmosfera dan menyerap karbon dioksida sekali gus melestarikan kesegaran udara. [Ayat penutup] Tuntasnya , kita haruslah berganding bahu untuk memulihara alam sekitar kita. [Ayat Penegasan] Pencegahan lebih baik daripada pemulihan.

Anda mungkin juga menyukai