Anda di halaman 1dari 1

PERANCANGAN

Saya akan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan prestasi jangka pendek iaitu dengan : Meningkatkan jualan tunai dan jualan kredit dengan melakukan aktiviti pengiklanan dan promosi selain mengekalkan pelanggan sedia ada. Meningkatkan produktiviti pekerja dengan memberi intensif yang bersesuaian. Menjalankan perniagaan on-line. Saya juga akan melaksanakan beberapa langkah untuk meningkatkan prestasi jangka panjang, iaitu dengan : Melantik agen di kawasan-kawasan perumahan baru. Menaik taraf bangunan dan dengan itu membuka peluang untuk menyewakan lebih ruangan niaga kepada penyewa. Sebahagian dari wang yang ada akan dilaburkan misalnya membuat simpanan dalam Akaun Simpanan Tetap atau melabur dalam mana-mana saham yang dijangka akan dapat menjana penambahan hasil dalam bentuk faedah simpanan tetap atau dividen.