Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN 1) Perniagaan saya menunjukkan prestasi yang baik di mana keuntungan bersih untuk tempoh sebulan adalah RM 21 619.

Jika tahap pencapaian ini dapat dikekalkan, maka perniagaan akan menjana keuntungan bersih yang menggalakkan untuk tempoh kewangan semasa. 2) Nisbah kecairan dan nisbah kecekapan menunjukkan perniagaan berada dalam situasi yang postif dan berdaya maju. 3) Berdasarkan petunjuk daripada pencapaian keuntungan , analisis nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan, saya yakin perniagaan saya mempunyai potensi besar untuk berkembang maju dan menjadi salah sebuah entiti Industri Kecil Sederhana yang sangat Berjaya dan dikenali. 4) Jika prestasi dapat dikekalkan, maka saya bercadang untuk membuka cawangan di tempat lain. Kedudukan tunai yang sangat baik setiap bulan (seperti dalam belanjawan), jika dapat direalisasikan, maka potensi membuka cawangan adalah cerah. 5) Saya yakin sekiranya perniagaan berkembang sehingga tertubuhnya cawangan, perniagaan saya akan berupaya meningkatkan perniagaan di tahun-tahun kehadapan.

Anda mungkin juga menyukai