URL SPPICTS

http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/
Username & Password
BIL 1 2 3 Organisasi Sekolah PKG BTPNJ Username Kod sekolah Kod PKG Btpn_joh Password 123 123 *********** Catatan Semua huruf kecil Semua huruf besar -

BTP telah dipertanggungjawabkan untuk memantau dan melaporkan tahap penggunaan semua inisiatif ICT serta peralatan berkaitan yang telah dibekalkan di sekolah-sekolah seluruh negara. SPPICTS diwujudkan bagi; Kumpul data Analisa Lapor

Data Pemantauan Penggunaan ICT di sekolah akan dikutip 3 kali setahun 1. 22 Februari hingga 13 Mac 2009 2. 15 Jun hingga 03 Julai 2009 3. 14 September hingga 02 Oktober 2009

Laporan perlu disiapkan dan dikeluarkan pada

3. April 2009 4. 29 Julai 2009 5. 21 Oktober 2009

Perlaksanaan
1. Pegawai data BTPN pantau perlaksanaan di negeri

2. PKG beri bantuan teknikal dan khidmat nasihat di sekolah 3. Verifikasi data BTP /JPN / BTPN

Skop data
1. Pusat Akses Sekolah 2. Makmal Komputer 3. Schoolnet 4. Perisian Kursus 5. Peralatan PPSMI

Maklumat / data:
• • Data telah diambil dari EMIS bulan Oktober 2008 Data dari PKG melalui sistem semakan dan pengesahan data online pada tahun 2008.

Sekiranya sekolah bermasalah untuk log in ke sistem ini, boleh menggunakan PKG yang berhampiran log in secara off line.

Sekian