Anda di halaman 1dari 48

MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

B. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU

MODUL KEBERADAAN

1. Masukkan url address http://emisonline.moe.gov.my/ untuk akses ke paparan EMIS

Online.
2. Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071), Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem.

3. Tekan butang Login.

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

MODUL KEBERADAAN GURU i. Daftar Keberadaan

2013

1. Klik Daftar Keberadaan di modul Keberadaan Guru.

18/03/2013

2. Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih Bulan, Tahun dan Tarikh Hari yang berkenaan dan klik .

3. Pilih Nama Guru yang tidak berada di sekolah.

MODUL KEBERADAAN GURU 4. Pilih Sebab Tidak Keberadaan untuk guru yang berkenaan.

2013

5. Pilih Bermula (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah.

6. Pilih Sehingga (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah.

10

MODUL KEBERADAAN GURU 7. Pilih Penganjur yang berkenaan.

2013

8. Klik butang pada hari tersebut.

untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah

9. Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah.

11

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

10. Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Sebagai contoh, pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama.

11. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama.

12. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai.

12

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

13. Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan. Pembantu Tadbir perlu klik butang . Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut.

14. Klik butang OK untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut.

15. Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN. Jika terdapat pembetulan, sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN.

16. Selesai pengisian data keberadaan guru. 13

MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan; Info Penting;

2013

a) Pemilihan tarikh hari, bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru. Oleh itu, Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari, bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM.

14

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

15

MODUL KEBERADAAN GURU ii. Kemaskini Keberadaan

2013

Info Penting; kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan

pengisian data keberadaan guru. Klik butang pembetulan pengisian.

1. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian.

2. Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut.

3. Klik butang

untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini.

4. Tekan sekali lagi butang

16

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

5. Klik butang OK untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut.

6. Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru.

17

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

18

MODUL KEBERADAAN GURU iii. Hapus Keberadaan

2013

Info Penting; kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan.

data keberadaan guru terbabit. Klik butang

1. Klik butang

untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya.

2. Klik butang OK untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah.

3. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. 4. Selesai untuk hapuskan keberadaan guru.

19

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

20

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

21

MODUL KEBERADAAN GURU i. Semak Keberadaan 1. Klik Senarai Keberadaan di menu Keberadaan Guru.

2013

2. Pilih Tahun yang hendak dipaparkan dan klik Pilih.

22

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3. Klik pada dipilih.

untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah

4. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Pilih Bulan dan Tahun yang hendak dipaparkan. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. untuk memaparkan

5. Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna.

23

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

6. Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah.

7. Selesai untuk semak keberadaan guru.

24

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

25

MODUL KEBERADAAN GURU ii. Cetak Keberadaan 1. Klik Senarai Keberadaan di menu Keberadaan Guru.

2013

2. Pilih Tahun yang hendak dipaparkan dan klik Pilih.

3. Klik pada dipilih.

untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah

26

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

4. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Pilih Bulan dan Tahun yang hendak dipaparkan. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. untuk memaparkan

5. Klik

bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan.

6. Klik

bagi mencetak keberadaan guru tersebut.

7. Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru.

27

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

28

MODUL KEBERADAAN GURU E. CUTI SEKOLAH

2013

Info Penting; Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya; i. Cuti Peristiwa ii. Cuti Ganti iii. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. 1. Klik pada sub modul Cuti Sekolah.

2. Klik

bagi menambah Cuti Sekolah.

29

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan.

2013

4. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. Pilih Bulan, Tahun dan Tarikh Hari yang berkenaan.

5. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih Bulan, Tahun dan Tarikh Hari yang berkenaan.

30

MODUL KEBERADAAN GURU 6. Pilih sebab cuti.

2013

7. Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu).

8. Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah. Klik pengisian tersebut.

untuk menyimpan

31

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

9. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah.

10. Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah.

Maklumat tambahan; Info Penting; a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan

dalam pengisian. Klik butang pengisian.

b) Kemudahan butang

hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya

dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan.

32

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

33

MODUL KEBERADAAN GURU F. SEKOLAH GANTI

2013

Info Penting; Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti.

1. Klik pada sub modul Sekolah Ganti.

2. Klik pada Tambah Cuti.

34

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut.

2013

4. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. Pilih Bulan, Tahun dan Tarikh Hari yang berkenaan.

5. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih Bulan, Tahun dan Tarikh Hari yang berkenaan.

35

MODUL KEBERADAAN GURU 6. Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu).

2013

7. Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti. Klik pengisian tersebut.

untuk menyimpan

36

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

8. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti.

9. Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti.

Maklumat tambahan; Info Penting; a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan

dalam pengisian. Klik butang pengisian.

b) Kemudahan butang

hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya

dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan.

37

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

38

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

39

MODUL KEBERADAAN GURU i. Tukar Katalaluan 1. Klik Fungsi Lain.

2013

2. Pilih Tukar katalaluan.

3. Paparan tukar katalaluan.

40

MODUL KEBERADAAN GURU 4. Masukkan katalaluan baru pada kotak Katalaluan Baru.

2013

5. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4, di kotak Sahkan Katalaluan.

6. Klik butang simpan.

41

MODUL KEBERADAAN GURU 7. Klik OK.

2013

8. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. Klik OK.

9. Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan.

42

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

43

MODUL KEBERADAAN GURU ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting;

2013

Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM

1. Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM.

2. Klik pada Tukar Katalaluan.

44

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan seperti di bawah dipaparkan.

2013

4. Masukkan katalaluan baru pada kotak Katalaluan Baru.

5. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4, di kotak Sahkan Katalaluan.

45

MODUL KEBERADAAN GURU 6. Klik pada simpan

2013

7. Klik OK.

8. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. Klik OK.

9. Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM.

46

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

47

MODUL KEBERADAAN GURU H. PERTANYAAN

2013

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini, pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En. Shahrizan Bin Ab. Rahim 03-8884 6553 En. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4, Blok E8, Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 - 03-8884 6546 Emel : emisonline@moe.gov.my

48