Anda di halaman 1dari 7

NAMA : KELAS : Pilih dan bulatkan jawapan yang betul 2 Binatang apakah yang menendang anjing perburuan Parameswara

hingga terjatuh ke dalam sungai? A harimau B serigala C pelanduk D kambing 3. Parameswara berasal dari... A Siam B Temasik C Majapahit D Palembang 4. Semasa Parameswara melarikan diri keTemasik, negeri tersebut berada dibawah taklukan.... A Siam B British C Palembang D Tanah Melayu 5. Pembesar yang bertanggungjawabmenjaga kebajikan para pedagang ialah A Laksamana B Shahbandar C Temenggung D Penghulu Bendahari

6. Sistem pentadbiran Melaka adalahberdasarkan... A. Sistem Demokrasi B. Sistem Pembesar Empat Segi C. Sistem Pembesar Empat Mata Angin D. Sistem Pembesar Empat Lipatan 7. Antara yang berikut, manakah bukan barang dagangan yang dibawa olehpedagang dari China? A Teh B Beras C Tembikar D Kain sutera 8.* Kain * Tembaga * Minyak Wangi Senarai di atas adalah barangan yangdibawa dari _________ ke Melaka .A Siam B India C China D Pulau Jawa 9. Di antara berikut, yang manakah bukankeistimewaan Melaka? A. Pokok bakau B. Banyak pelanduk putih C. Muara sungai yang dalam D. Terlindung daripada angin monsun 10. Apakah langkah yang diambil olehParameswara dalam usaha menjaminkeselamatan dan kemajuan Melaka? A. membina sebuah kubu pertahanan B .menjalinkan hubungan dengan negaraChina dan Siam

C. menambah bilangan anggota tentera D. menawan lebih banyak negeri di sekitar Melaka Soalan 1 dan 2 berdasarkan rajah di bawah

B. Soalan Objektif:

1. Rajah di atas menunjukkan senarai jawatan yang terdapat dalam struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.Apakah jawatan X A. Bendahara II B. Biduanda C. Temenggung D. Panglima 2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka di atas? A. Hanya terdapat enam jawatan penting sehaja dalam Kerajaan Kesultanan Melaka B. Pilihanraya diadakan untuk memilih ketua-ketua pentadbiran C. Masyarakat Melayu mempunyai sistem pentadbiran yang teratur D. Perlantikan ke jawatan adalah melalui peperiksaan yang ketat 3. Kemajuan Melaka adalah disebabkan Melaka mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan tersusun, Pada pendapat kamu siapakah yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah lanun di Selat Melaka A. Temenggung B. Penghulu Bendahari

C. Laksamana D. Syahbandar 4. Melaka menjadi kuat kerana berjaya membuat pelbagai pembaharuan yang teratur. Apakah pembaharuan - pembaharuan yang dijalankan dalam bidang pentadbiran? A. Menghantar pegawai-pegawai berlatih di luar negara B. Menggunakan peraturan yang ketat C. Mewujudkan jawatan Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Laksamana untuk menjalankan tugas masing-masing D. Menjalankan sistem pemerintahan bercorak autokrasi

6. Soalan 7 berdasarkan senarai di bawah ___________________________ * Pemungut hasil dan ufti * Ketua segala Bendahari * Keua urusetia istana * Ketua segala Syahbandar ___________________________ Apakah jawatan yang dimaksudkan di atas dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka? A. Penghulu Bendahari B. Temenggung C. Bendahara D. Penghulu Kampung 7. Melaka kerap menghantar utusan ke luar negara setelah menjadi suatu kuasa yang kuat. Siapakah yang mengetuai utusan ke luar negara? A. Laksamana B. Bendahara C. Temenggung D. Penghulu Bendahari 8. Soalan 9 berdasarkan senarai di bawah --------------------------------------* Ketua polis dan penjara * Ketua protokol istana * Hakim di darat

5. Bendahara adalah jawatan kedua tertinggi dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka selepas sultan. Apakah tugas-tugas Bendahara? I Penasihat kepada sultan II Ketua turus angkatan tentera III Ketua istiadat istana IV Ketua hakim dan pemangku sultan A. I, II dan III B. I, II dan Iv C. I, III dan IV D. II, III dan IV

* Penguasa bandar dan Kota Melaka ________________________ A. Bendahara B. Laksamana C. Temenggung D. Penghulu Bendahari 9. Melaka telah menjadi kuat melalui pentadbiran yang tersusun dan teratur. Apakah kesan daripada kejayaan di atas? A. Melaka disegani oleh kuasa-kuasa besar B. Sistem pentadbiran ini diikuti dan diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain C. Melaka dapat membina pelabuhan yang besar D. Melaka dapat membina sistem pemerintahan yang kuat 10. Soalan 11 berdasarkan dialog di bawah ___________________________ Pedagang: Semua barang-barang hamba dirampas oleh lanun semasa kapal hamba menghampiri pelabuhan Melaka. Bendahara: Baiklah, hamba akan menyuruh orang hamba menyiasat kejadian tersebut _______________________________ _

11. Pada pendapat anda siapakah pegawai yang akan diberi tugas menyiasat perkara di atas A. Syahbandar B. Pengulu Bendahai C. Laksamana D. Temenggung 12. Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kawasan pentadbiran pembesar ini dinamakan A. kawasan serahan B. kawasan lindungan C. kawasan pemakanan D. kawasan pegangan 13. Pilih pernyataan yang betul berdasarkan pembesar dan kawasan pentadbirannya I Bendahara - Muar dan Bentan II Penghulu Bendahari - Sening Ujung dan Kampar III Temenggung - Sungai Raya dan Siantan IV Laksamana - Temasik A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

14. Selain daripada memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir sesebuah kawasan Sultan Melaka juga melantik pembesar untuk memungut cukai di kawasan jajahan dan daerahApakah kawasan ini? A. Kawasan pencukaian B. Kawasan pegangan C. Kawasan lindungan D. Kawsan pemakanan 15. Melaka telah menjadi pusat perdagangan yang penting kerana kedudukannya di tengah-tengah laluan perdagangan Timur dan Barat.Apakah antara kesan kedudukan di atas? I Memudahkan pedagang singgah untuk berdagang II Memudahkan pedagang mendapatkan bekalan makanan dan minuman III Memudahkan pedagang membaiki kapal IV Memudahkan pedagang mengambangkan agama Islam di Melaka A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

16. Pelabuhan Melaka dikatakan mempunyai kedudukan geografi yang baik. apakah antara kedudukan geografi tersebut? I Terlindung daripada tiupan Angin Monsun Timur Laut oleh Banjaran Titiwangsa II Terlindung daripada tiupan Angin Monsun Barat Daya oleh Pulau Sumatera III Mempunyai banyak pulau di sekitarnya untuk memudahkan kapal berlindung IV Perairan Selat Melaka yang sempit memudahkan kerajaan Melaka mengawal kapal yang lalu A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 17. Soalan 17 berdasarkan pernyataan di bawah --------------------------------------------Bentuk muka bumi Melaka amat sesuai sebagai petunjuk bagi pedagang-pedagang yang datang belayar -----------------------------------------Apakah kesan bentuk muka bumi tersebut kepada pedagang-pedagang yang datang ke Melaka? A. Bukitnya membekalkan kayu-kayan

untuk membaiki kapal B. Bentuk muka bumi ini sesuai untuk memerhatikan lanun-lanun C. Bukitnya yang curam akan menyukar lanun untuk menyerang pedagang D. Bukit-bukau menjadi panduan kepada pelayar untuk menuju ke Melaka 18. Antara yang berikut yang manakah tugas seorang Syahbandar? I Menjaga kebajikan dan keselematan pedagang II Memeriksa alat timbang dan sukat mata wang III Menjadi hakim di pelabuhan IV Menguruskan cukai A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan Iv 19. Antara yang berikut pernyataan manakah yang salah mengenai pembahagian tugas Syahbandar mengikut kumpulan pedagang? A. Syahbandar I akan menguruskan padagang dari Gujerat dan China B. Syahbandar II akan menguruskan pedagang dari Champa, China dan Ryukyu

C. Syahbandar III akan menguruskan pedagang dari Pegu, Kalinga, Banggala dan Parsi D. Syahbandar IV akan menuruskan pedagang dari Pulau Jawa, Maluku, banda, Kalimantan, Borneo, Pasai dan Filipina

20. Siapakah X yang menjalankan tugas mengawal perairan Selat Melaka untuk menjaga keselamatan pedagang serta perairan Melaka? A. Temenggung B. Orang Melayu

D. Orang Asli C. Orang Laut 21. Soalan 21 berdasarkan maklumat di bawah -------------------------------------------*Undang-undang Laut Melaka * Mempunyai 24 fasal * Mengandungi peraturan dan tata tertib berniaga * Cara berjual beli * Hukum-hukum jenayah yang berlaku di atas kapal * Larangan-larangan dan tanggungjawab nakhoda, kiwi dan anak kapal --------------------------------------------A. Untuk menghukum pedagangpedagang yang bersalah B. Untuk menakutkan pedagang dengan undang-undang yang diperkenalkan C. Untuk memastikan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil D. Untuk memaklumkan kepadfa pedagang-pedagang tentang caracara untuk berniaga di Melaka 22. Pelbagai kemudahan disediakan oleh pemerintah Melaka untuk menarik minat pedagang ke Melaka.Antaranya ialah kemudahan di pelabuhan. Apakah antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di pelabuhan?

I Menyediakan kemudahan makanan dan minuman II Gudang-gudang yang besar untuk menyimpan barang III Kemudahan pengangkutan seperti kapal, perahu, jong, lancar dan gajah untuk mengakut barang IV Mernyediakan pekerja untuk mengangkut barang ke gudang A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV 23. Soalan 23 berdasarkan penyertaan di bawah -------------------------------------------Pedagang perlu membayar 'Panduan' sebelum berjual beli -------------------------------------------Apakah yang dimaksudkan dengan 'Panduan' ? A. Surat kebenaran B. Cukai tanah C. Cukai rasmi D. Cukai pendapatan 24. Pada pendapat anda mengapakah kerajaan Melaka mengenakan cukai ke atas pedagangpedagang?

A. Sebagai bayaran menggunakan perkhidmatan di pelabuhan Melaka B. Sebagai sumber pendapatan kerajaan C. Sebagai ganjaran kepada pegawaipegawai dan pekerjanya D. Sebagai satu syarat untuk berniaga 25. Pilih pernyataan yang betul mengenai bagaimana Sistem Cukai Berkeutamaan berjalan di Melaka I Pedagang dari Barat iaitu India, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai sebanyak 6 peratus II Pedagang yang tinggal tetap di Melaka dikenakan 3 peratus III Pedagang dari Kepulauan Melayu tidak perlu membayar cukai IV Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu membayar cukai tetapi memberi hadiah kepada Sultan, Temenggung atau Shahbandar A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 26. Soalan 26 berdasarkan pernyataan di bawah --------------------------------------------* Lesen bagi peniaga untuk berjual beli * Bayaran perlu dibuat untuk

mendapatkan lesen ini * Jika tiada lesen ini peniaga tidak boleh berniaga --------------------------------------------Apakah lesen yang dimaksudkan dengan penyataan di atas? A. Lesen kebenaran B. Surat kebenaran berniaga C. Lesen rasami berniaga D. Surat keutamaan 27. Berdasarkan penyataan di bawah **************************** * Penggunaan mata wang timah atau calains * Penggunaan wang emas tempatan * Penggunaan mata wang emas dari pedirPasai, Kembayat dan Gujerat **************************** Pada pandangan anda mengapakah pelbagai jenis mata wang digunakan di Melaka? A. Melaka mengalami kesukaran dalam sistem pertukaran barang B. Terdapat pelbagai jenis logam di Melaka C. Melaka telah menjadi tumpuan saudagar asing dan membolehkan urusan perdagangan berjalan dengan lancar

D. Melaka cekap menjalankan urusan jual beli 28. Apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan entrepot yang dijalankan oleh kerajaan Melaka yang membezakannya daripada pelabuhan di rantau lain A. Pusat pengumpulan barang-barang tempatan B. Pusat pengedaran barang dari Timur dan Barat C. Pusat pengumpulan barang dari Barat danb Timur D. Pusat pengumpulan dari Kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barang dari Timur dan Barat ke Kepulauan Melayu 29. Soalan 29 berdasarkan pernyataan di bawah ************ Bahasa X ************ Bahasa Lingua Franca * Bahasa pengantaraan yang digunakan dalamkegiatan perdagangan di Melaka * Bahasa yang mudah difahami * Penggunaan yang meluas di rantau Asia Tenggara *************

Apakah Bahasa X yang dimaksudkan di atas? A. Bahasa Arab B. Bahasa Jawa C. Bahasa Melayu D. Bahasa Tamil 30. Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan Pasai. Kedudukan antara kedua-dua kerajaan ini dianggap setaraf. Antara penyataan berikut yang manakah berkaitan dengan hubungan Melaka dan Pasai I. Penaklukan Pasai oleh Melaka II. Perkahwinan Sultan Melaka Megat Iskandar Shah dengan puteri Pasai III. Pertukarann pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam IV. Kerajaan Melaka membantu Pasai menamatkan keadaan huru-hara dengan menghantar pembesar dan tenteranya A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 31. Apakah kerajaan Melaka dan kerajaan Pasai berutus surat, apakah istilah yang digunakan dalam surat tersebut?

A. Sembah B. Salam C. Ufti D. Cukai 32. Soalan 32 berdasarkan pernyataan di bawah ******************************************** ************* Kerajaan X ******************************************** ************** * Hubungan terjalin setelah penaklukan dilakukanoleh Kerajaan Melaka * Kerajaan Melaka memberi taraf naungan * Menggunakan istilah sembah ketika mengutussurat dengan kerajaan Melaka * Menghantar ufti kepada kerajaan Melaka ******************************************** ************ Berdasarkan penyataan di atas, kerajaan X yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melaka ialah A. Jawa dan Kampar B. Pasai dan Siak C. Siak dan Jawa D. Kampar dan Siak

33. Mengapakah hubungan kerajaan Melaka dengan Pasai , Jawa, siak dan Kampar memberi kesan yang baik terhadap kerajaan -kerajaan tersebut A. Kerajaan-kerajaan tersebut membayar ufti kepada kerajaan Melaka untuk mendapatkan perlindungan B. Pembekalan lada hitam, beras, rempah, emas dan sebagainya kepada kerajaan Melaka secara tidak langsung memajukan kegiatan ekonomi mereka C. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai taraf yang sama dengan kerajaan Melaka D. Raja-raja kerajaan tersebut dapat mengiringi Sultan Melaka ke luar negeri 34. Hubungan kerajaan Melaka dan Kerajaan China mula terjalin pada tahun 1404 setelah Laksamana Yin Ching melawat Melaka.Bagaimanakah hubungan ini memberi kebaikan kepada kerajaan Melaka? A. Sultan Melaka dapat melawat China dan istana China B. Ketajaan Melaka akan dilawati oleh pembesar-pembesar China C. Kerajaan China mengiktiraf kerajaan Melaka

D. Kerajaan Melaka menerima ufti daripada kerajaan China 35. Siapakah yang dihantar oleh Sultan Melaka ke Siam sebagai utusan diplomatik untuk memulakan hubungan antara Melaka dan Siam? A. Tun Telani dan Tun Perak B. Tun Telani dan Menteri Jana Putera C. Tun Perak dan Menteri Jana Putera D. Laksamana Hang Tuah dan Tun Perak

Anda mungkin juga menyukai