Anda di halaman 1dari 3

Citate din Raport DGFPJ Iasi nr. 14.450/04.07.

2007

- “punerea de acord a evidentei fiscale cu datele din evidenta contabila a firmelor nu s-


a putut realiza intrucat agentii economici nu au avut disponibilitatea de a colabora cu
organul fiscal, in sensul ca toata corespondenta transmisa a fost returnata nejustificat
cu mentiunea pe plic “destinatar mutat”, “negasit acasa”, “mutat de la acest
domiciliu” - “politia nu a confirmat aceste inscrisuri”
- “din analiza fiselor pe platitori s-a constatat ca majoritatea societatilor enumerate in
sesizare nu au achitat in mod voluntar obligatiile fiscale”
- “Obligatiile bugetare nu au fost stinse nici ca urmare a executarii silite datorita lipsei
de disponibil in conturile deschise in cazul infiintarii popririlor, sau ca urmare a
necontinuarii actiunii de catre organele abilitate din cadrul AFPM Iasi dupa emiterea
titlului executoriu si a somatiei.”
- In ceea ce priveste inscrierea creantelor bugetare neachitate in Arhiva electronica de
Garantii Reale Mobiliare: “ neinscrierea creantelor in arhiva electronica – Double C
Men, Asim Construct; inscrierea cu intarziere a creantelor in arhiva electronica –
Delta Asim, Star Distribution”
- In ceea ce priveste publicarea pe site-ul MFP a contribuabililor restantieri la bugetul
consolidat al statului: “nu s-au publicat informatiile referitoare la Puls Grup si Star
Distribution”
- In ceea ce priveste serviciul cu atributii de colectare a veniturilor statului: “1. Nu a
intocmit si transmis instiintari de plata; 2. A intocmit titluri executorii cu intarziere
sau a intocmit un singur titlu executoriu pentru obligatii bugetare cu termene de plata
diferite ceea ce atesta faptul ca executarea silita a demarat cu intarziere”. – exemplu
somatie in 29.09.2006 pentru sume stabilite la 03.05.2003 cu scadenta la
31.12.2003!!!!
- “Privind infiintarea popririlor asupra disponibilitatilor din conturile bancare:
- a intocmit si transmis cu intarziere adresele privind infiintarea popririlor
- a recurs la intocmirea si transmiterea adreselor pentru infiintarea popririlor asupra
disponibilitatilor banesti in baza titlurilor executorii si a somatiilor intocmite
pentru o perioada indelungata de timp pentru toate datoriile acumulate in acest
interval de timp
- nu a infiintat popriri desi din balantele de verificare rezulta ca agentii economici
aveau disponibilitati in conturile bancare
- nu a infiintat porpriri asupra disponibilitatilor banesti datorate debitorului de catre
terte persoane
- din balantele de verificare intocmite de societati reiese ca nu s-a incasat
contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate clientilor. Precizam ca,
principalii clienti fac parte din grupul de firme enumerate in sesizare, care de
regula au aceeasi reprezentanti.
- In cazul S.C. Asim Construct S.R.L., care avea cont deschis la BRD Iasi conform
datelor inscrise pe facturi fiscale, existente la dosarele de urmarire, a transmis
adresa de infiintare porprire la o alta banca la care nu avea cont deschis, respectiv
la Banca Carpatica.”
- cu privire la identificarea bunurilor, aplicarea sechestrelor si valorificarea acestora:
- in Notele de constatare incheiate de organele de executare silita nu se fac mentiuni
privind existenta bunurilor in vederea aplicarii sechestrelor si valorificarii acestoa
conform legii, in scopul recuperarii la buget a obligatiilor fiscale datorate.
- pentru societatile care, din diverse documente – balante de verificare si adresa
lichidator – reiese ca au detinut bunuri mobile cat si bunuri imobile organele de
executare nu au intreprins actiuni pentru identificarea acestora, in vederea
continuarii executarii silite si recuperarea creantelor fiscale.
- cazuri in care organele de executare nu au procedat la identificarea si valorificarea
bunurilor din patrimoniul societatilor debitoare in timp ce acestea si-au instrainat
patrimoniul.”
- “Din cele prezentate mai sus reiese faptul ca, organele de executare nu au intreprins
toate demersurile pentru recuperarea obligatiilor bugetare restante in sensul ca, nu au
solicitat sprijinul organelor de politie pentru prezentarea administratorilor la sediul
AFPM Iasi cu documentele contabile precum si pentru identificarea bunurilor
urmaribile, sechestrarea si valorificarea acestora.” – pag. 18
- “In baza prevederilor legale organul de executare nu a formulat si inaintat
Compartimentului juridic, propunerea privind sesizarea organelor abilitate pentru
neprezentarea administratorilor cu documentele contabile.” – pag. 19
- “Privind data infiintarii s-a constatat ca in timp ce unele societati cu datorii restante la
bugetul statului acumulate continuu, intra in stare de reorganizare, lichidare si
faliment ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare (Legea nr. 31/1990; Legea nr.
359/2004) sau prin vointa actionarilor, in paralel (inainte sau dupa data lichidarii) s-au
infiintat alte societati cu acelasi obiect de activitate sau unul foarte apropiat din care
unele acumuleaza debite la bugetul consolidat al statului” – pag. 6 Raport.
- “Referitor la denumirea societatilor comerciale, s-a constatat faptul ca din denumirea
acestora au fost folosite cateva expresii care, combinate intre ele, au condus la
denumiri asemanatoare care creeaza confuzii.”

Societati cu acelasi obiect de activitate:


- editarea cartilor, brosurilor si a altor publicatii – Delta Asim, Media Grup Compact,
Puls Grup, NRG Press Grup
- intermedieri in comertul cu prod. alimentare, bauturi si tutun – Grand Q, RAB
Romanian Agricult Business
- lucrari de constructii – Star Distribution, Asim Construct, Invest Construct
Distribution, Rocons Grup

Reteaua de firme – datorii la stat de peste 4.240.859 RON la 16.04.2007


- firmele transferate in alte judete – aveau datorii la momentul transferarii de 1.034.525
RON (7 societati)
- firme in lichidare – 6 societati – datorii 2.464.204 RON
- 6 societati lichidare: 1 – 2003; 4 – 2005; 1 – 2007!!!
“… reiese ca trei din societatile transferate desfasoara in continuare activitate pe raza jud.
Iasi la punctul de lucru declarat, respectiv la fostul sediu fiscal din jud. Iasi.”

- “situatia agentilor economici care nu au efectuat nici o plata (voluntara sau in urma
executarii silite) in perioada 2003 – 2006”: 12 societati din 27. Conform art. 188, alin
2 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala stopajul la sursa constituie
infractiune.

S.C. Compact Grup S.R.L. a beneficiat de inlesniri la plata cf. OG nr. 40/2002 dar “nu au
fost indeplinite clauzele din Conventia incheiata”.