PENGURUSAN MESYUARAT

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991

1

Diadakan dari semasa ke semasa. Urusetia akan dilantik bagi membantu keberkesanan fungsi sesebuah jawatankuasa. Mesyuarat yang baik dan cekap akan memberi sumbangan yang berkesan kepada jabatan/organisasi. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. mendapatkan nasihat.PENGURUSAN MESYUARAT     Merancang pelaksanaan dasar. menyelaras dan menyelesaikan masalah yg timbul. Agenda dan jadual mesyuarat perlu dirancang dengan teliti supaya mesyuarat dijalankan dengan lancar dan berkesan.2 Tahun 1991 2 . program.

Menentukan agenda. pengerusi. setiausaha. masa. masa dan tempat mesyuarat bersama Pengerusi jawatankuasa 2. tarikh. bilangan pegawai. Membuat tempahan bilik mesyuarat  Tempahan secara bertulis  Nyatakan nama jawatankuasa.TINDAKAN PRA-MESYUARAT 1. tarikh.2 Tahun 1991 3 . peralatan dan minuman ringan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

tarikh. masa. tempat. Menyediakan kertas kerja untuk perbincangan  Kertas kerja diterima 15 hari sebelum mesyuarat  Tentukan bilangan salinan kertas kerja  Keperluan menyediakan ringkasan eksekutif sekiranya melebihi 15 muka surat 4.2 Tahun 1991 4 . nama Pengerusi dan pakaian Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam jenis Bil.3. Menghantar surat jemputan mesyuarat  Edarkan 10 hari sebelum mesyuarat  Nyatakan nama jawatankuasa. agenda.

Agenda Mesyuarat       Perutusan pengerusi Pengesahan minit mesyuarat yang lepas Perkara-perkara berbangkit Pembentangan kertas kerja Hal-hal lain Penutup Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 5 .

Menentukan kehadiran  Urusetia perlu menentukan senarai ahli yang akan hadir  Senarai ini disediakan 2 hari sebelum mesyuarat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 6 . Memastikan persediaan kemudahan bilik mesyuarat  Bilik bersih dan kemas  Tempat duduk mencukupi  Kelengkapan peralatan seperti alat tulis. OHP dan pembesar suara 6.5.

2 Tahun 1991 7 .7. Perbincangan pra mesyuarat  Berbincang dengan pengerusi tentang tindakan yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah 8. Memberitahu ahli-ahli mesyuarat tentang etika mesyuarat  Cara-cara beri penghormatan kepada Pengerusi  Tepati masa  Minta izin untuk tinggalkan mesyuarat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

2 Tahun 1991 8 .TINDAKAN SEMASA MESYUARAT Catatan minit mesyuarat Senarai kehadiran mesyuarat  Perkara penting yang dibincang dalam mesyuarat  Keputusan yang dibuat  Tindakan susulan yang perlu diambil  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

TINDAKAN-TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT         Penyediaan Minit Format Minit Mesyuarat Susunan Nama Ahli-ahli Mesyuarat Catatan Perbincangan Pengesanan Maklumbalas Pelaksanaan Keputusan Mesyuarat Laporan Maklumbalas Oleh Urusetia Menentukan Format Maklumbalas dari Kementerian / Jabatan Penyediaan Laporan Maklumbalas Oleh Kementerian atau Jabatan Bertanggungjawab Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 9 .

2 Tahun 1991 10 .i) Penyediaan Minit   Minit yang telah diluluskan oleh pengerusi diedarkan kepada ahli mesyuarat Tidak melebihi 2 minggu selepas tarikh mesyuarat ii) Format Minit Mesyuarat  Format disusun mengikut susunan agenda mesyuarat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

2 Tahun 1991 11 . tepat dan jelas Catatan yang dibincangkan diikuti dengan nota yang menunjukkan samada tindakan lanjut diperlukan atau untuk makluman sahaja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.iii) Susunan Nama Ahli-ahli Mesyuarat  Disusun mengikut kekananan ahli-ahli yang hadir iv) Catatan Perbincangan   Direkodkan secara padat.

v) Pengesanan Maklumbalas Pelaksanaan Keputusan Mesyuarat          Bilangan Rujukan minit Perkara Tarikh hantar Kementerian atau jabatan Tarikh maklumbalas patut diterima – oleh urusetia Tarikh maklumbalas diterima – oleh urusetia Tarikh maklumbalas dibentangkan Status Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 12 .

vi) Laporan Maklumbalas Oleh Urusetia     Cabutan keputusan Ringkasan dan ulasan urusetia Maklumbalas dari kementerian-kementerian atau jabatan-jabatan Senarai kementerian atau jabatan yang belum memberi maklumbalas vii) Menentukan Format Maklumbalas Dari Kementerian / Jabatan      Cabutan keputusan Kedudukan masakini Peringkat pelaksanaan / pencapaian Masalah pelaksanaan Cadangan penyelesaian masalah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 13 .

2 Tahun 1991 14 .viii) Penyediaan Laporan Maklumbalas Oleh Kementerian / Jabatan Bertanggungjawab   Keputusan mesyuarat memerlukan maklumbalas mengenai pelaksanaan program-program yang melibatkan seluruh agensi-agensi perkhidmatan awam Tanggungjawab penyediaan laporan maklumbalas hendaklah diberi kepada agensi yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan program Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

PENUTUP Menggaris serta menetapkan normanorma kerja yang minimum bagi perkaraperkara penting di dalam pengendalian mesyuarat sesuatu jawatankuasa kerajaan. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful