Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOPERASI POLIS
Mata pelajaran
: Pendidikan Jasmani
Tarik

: 25 Julai 2013

Kelas

: Khas Pandai

Masa

: 8.10 pagi 8.40 pagi

Bilangan Murid

: 6 orang

BIL

NAMA

MASALAH

Muhammad Aleef Rushdan b.

Sindrom down

KEHADIRAN

Mohd Azlan
2

Danial Arif b. Ismail

Sindrom down

Mohammad Harith Abbas b.

Sindrom down

Azmi
4

Muhammad

Nazrin

b.

Pertuturan

Mohamed Fauzi
5

Muhammad Izzul Irfan b. Elias

Muhammad Irfan Al-Azim b. Ali

Autisma
Sindrom down

Tunjang Utama

: Perkembangan Fizikal dan Estetika

Tajuk

: Sayangi Jantung Anda

Standard Pembelajaran

: 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar


pernafasan semasa.

Tunjang yang Disepadukan

: Kerohanian, sikap dan nilai

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat,
Kumpulan 1:
1. Murid mewarnakan kedudukan jantung pada
gambar dengan betul.
2. Murid mewarnakan gambar jantung dengan
warna yang sesuai.
Kumpulan 2 :
1. Murid mewarnakan gambar jantung dengan
warna yang sesuai.

Pengisian Kurikulum

: i) Ilmu - Pendidikan Muzik, Bahasa Melayu,


Pendidikan Seni.
ii) Nilai keberanian, kesyukuran, kasih-sayang

Terapi

: Cara kerja, visual, muzik dan nyanyian, seni,


fisioterapi

Bahan Bantu Belajar

: Kotak, muzik, lembaran kerja, pembesar suara,


komputer riba, video jantung, gamabr jantung

Elemen Merentas Kurikulum

: Kreativiti dan Inovasi, Teknologi Maklumat dan


Komunikasi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

LANGKAH
Set induksi
(5 minit)

ISI PELAJARAN
Kotak muzik

AKTIVITI GURU
1. Guru memberikan

AKTIVITI MURID
1. Murid mengedarkan kotak

CATATAN
BBB:

kotak muzik yang

muzik kepada murid lain

1. Kotak

mengandungi

sehingga muzik dihentikan.

2. Muzik

gambar jantung
kepada murid.
2. Guru memainkan

2. Murid dikehendaki
membuka kotak dan

4. Gambar jantung

mengambil gambar yang

dan

terdapat di dalam kotak

menghentikannya

tersebut.

semasa murid

3. Pembesar suara

Nilai:
1. Keberanian

3. Murid yang mendapat

mengedarkan kotak

kotak semasa muzik

tersebut.

dihentikan dikehendaki

1. Cara kerja

meneka dan menyebut

2. Muzik

3. Guru menyuruh
murid yang

nama organ yang terdapat

mendapat kotak

pada gambar tersebut.

tersebut meneka
dan menyebut
gambar di dalam
kotak itu.

Terapi :

EMK :
1. Kreativiti dan inovasi

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

CATATAN

4. Guru memberitahu
topik yang akan
dipelajari.

Langkah 1

Menunjukkan

(10 minit)

video

video tentang

tentang jantung yang

1. Video jantung

Dan

jantung kepada

ditunjukkan oleh guru.

2. Komputer riba

Membuat

murid.

lompatan
setempat

1. Guru menunjukkan

2. Murid memberitahu

2. Guru bersoal jawab


dengan murid
tentang video
tersebut.
Contoh :

1. Murid melihat video

BBB :

3. Pembesar suara

tentang video jantung


yang dilihat.
3. Murid melompat selama 5

Nilai :
1. Kesyukuran

kali.
4. Murid memberitahu

Terapi :

Apa yang

perasaan selepas

1. Cara kerja

kamu lihat?

membuat lompatan.

2. Fisioterapi

3. Guru menyuruh

3. Muzik

murid melompat
setempat selama 5
kali.

EMK :
1. Teknologi maklumat

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

CATATAN

4. Guru bertanya

dan komunikasi

perasaan murid
selepas membuat
lompatan.
Contoh :
Apa kamu rasa?
Penat atau tidak?
5. Guru menerangkan
kesan jantung
sebelum dan selepas
bermain.
Langkah 2

Lembaran

(10 minit)

kerja

1. Guru mengedarkan
lembaran kerja
kepada murid.
2. Guru bersama-sama
murid menilai
lembaran kerja.

Kumpulan 1 :
1. Murid melabelkan dan

BBB :
1. Lembaran kerja

mewarnakan gambar
jantung
Kumpulan 2 :

Nilai :
1. Kasih-sayang

1. Murid mewarnakan
gambar jantung

Terapi :
1. Cara kerja

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

CATATAN
2. Visual
3. Seni
EMK :
1. Kreativiti dan inovasi

Penutup

Nyanyian lagu

(5 minit)

Jantungku.

1. Guru menunjukkan

1. Murid menyanyikan lagu

BBB :

video lagu

dengan membuat

1. Video lagu Jantungku.

Jantungku.

pergerakan bebas.

2. Pembesar suara

2. Guru bersama-sama

2. Murid memberitahu guru

murid menyanyikan

tentang topik yang telah

lagu dengan

dipelajari.

pergerakan bebas.

3. Komputer riba
Nilai :
1. Kasih-sayang

3. Guru membuat
kesimpulan topik
yang dipelajari.

Terapi :
1. Muzik dan nyanyian
EMK :
1. Kreativiti dan inovasi

Refleksi Guru Pelatih :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Refleksi Guru Pembimbing:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Refleksi Pensyarah Pembimbing :


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________