LAM-PT05-02 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER AKADEMIK SEMESTER _____1______ TAHUN __2013________ Nama Pensyarah Jabatan

/Unit Kursus Kod Kursus Kredit Kumpulan Diajar
Minggu/ Tarikh M1

: En Shahril Bin Wanteh : Sains : Kurikulum Dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah : SCE 3104 : 3(3+0) : 3 TESLSN
Topik/Tajuk Jam Interaksi (Seminggu) 3 Catatan

Isu Dalam Pendidikan Sains • Matlamat Pendidikan Sains • Kandungan Pendidikan Sains • Pengajian Sains • Literasi Saintifik Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia • Kajian Alam Semulajadi (Nature Study) • Projek Khas (Special Project) • Alam dan Manusia • Sains KBSR Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 1 • Objektif • Hasil Pembelajaran • Penekanan – Kemahiran, isi kandungan, nilai • Organisasi Kandungan – tema, bidang pembelajaran Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 11 • Strategi pengajaran dan Pembelajaran • Aktiviti Pembelajaran • Prosedur pentaksiran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Pendekatan Inkuiri • Pendekatan Penemuan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Pembelajaran Koperatif • Ujikaji CUTI TAHUN BARU CINA

M2

3

M3

3

M4

3

24 Jan : Keputeraan Nabi Muhammad

M5

3

27 Thaipusam

Jan:

M6

3

M7

-

10 & 11 Feb: Tahun Baru Cina

Jun 2012

LAM-PT05-02 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Eksperimen • Demonstrasi • Peristiwa Bercanggah Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Pembelajaran Berasaskan projek • Pameran Sains Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Bercerita • Kajian Lapangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendidikan Rendah • Teknologi Pendidikan • Kecerdasan Pelbagai M8 3 M9 3 M 10 3 M 11 3 M 12 M 13 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Pengajaran Sains Untuk Semua Kanak-kanak Kepelbagaian Budaya dan Perbezaan jantina • Strategi mengadaptasi pengajaran sains kepada kanak-kanak berbeza budaya • Teknik pengajaran sains kepada kanakkanak yang tidak pandai berbahasa Inggeris • Strategi mengelakkan bias jantina dalam kelas sains Sains Untuk Kanak-kanak Istimewa: Perbezaan Pelajar • Strategi mengadaptasi pengajaran sains kepada kanak-kanak berbeza gaya pembelajaran Sains Untuk Kanak-kanak Istimewa: Kurang Upaya Dari Segi Pembelajaran • Strategi mengadaptasi pengajaran kanakkanak kurang upaya dari segi pembelajaran • Bagaimana ibubapa dapat membantu anakanak mereka belajar dan bersedia untuk sains Sains Untuk Kanak-kanak Istimewa: Kurang Upaya Dari Segi Fizikal • Strategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak kurang upaya dari segi fizikal • Bagaimana ibubapa dapat membantu anakanak mereka belajar dan bersedia untuk sains - M 14 3 M 15 3 M 16 3 M 17 3 Jun 2012 .

LAM-PT05-02 M 18 Sains Untuk Kanak-kanak Istimewa: geliga dan Berbakat • Strategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak geliga dan berbakat • Bagaimana ibubapa dapat membantu anakanak mereka belajar dan bersedia untuk sains ULANGKAJI PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN 1 Mei: Hari Pekerja M 19 M 20 M 21 24 Mei: Wesak Hari Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Tandatangan Pensyarah ____________________________________ (Nama: Noor Fadzilah Bt Aris Tarikh: 26.12 2012__ ) Disahkan oleh Ketua Jabatan Tandatangan ______________________________________ (Nama: Cap Jabatan: Tarikh: ____________________ ) Jun 2012 .