Anda di halaman 1dari 6

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN

################################################################################

SUBJEK Kertas 2 Satu jam lima belas minit


#################################################################################

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 2. Jawab semua soalan. _____________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 0 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak

Page 1 of 6

1 Peratusan lemak berbanding otot, tulang dan tisu badan. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas? A Kelajuan B Kuasa otot C Komposisi badan D Prinsip-prinsip latihan

2 Apakah faedah latihan kelajuan? I Meningkatkakn keupayaan sistem tenaga kekal II Meningkatkan daya penguncupan otot III Meningkatkan kuasa eksplosif IV Mengawal berat badan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

3 Apakah yang perlu pelari A lakukan selepas menyentuh atau memberi objek kepada pelari B? A Berlari ke tempat asalnya B Berjoging ke tempat asalnya C Berjalan pantas ke tempat asalnya D Berjalan perlahan ke tempat asalnya

4 Berapakah intensiti latihan yang perlu dilakukan bagi setiap aktiviti daya tahan kardiovaskular? A 40% hingga 50% B 50% hingga 60% C 60% hingga 70% D 60% hingga 75%

5 Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang sindrom overtraining? I Menurunkan prestasi motor II Menurunkan prestasi fizikal III Meningkatkan prestasi fizikal IV Berlaku apabila kita meneruskan latihan dalam keadaaan otot lesu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Page 2 of 6

6 Keupayaan seseorang bergerak dari satu kedudukan ke kedudukan yang baru dalam masa yang singkat. Pernyataan di atas berkaitan dengan A kelajuan berasaskan lokomotor B kelajuan berasaskan bukan lokomotor C komponen kecergasan berasaskan kesihatan D komponen kecergasan berasaskan lakuan motor 7 Amin mempunyai berat badan 60 kg dengan ketinggian 1.60 meter. Berapakah indeks jisim badan Amin berdasarkan pernyataan di atas? A 20.05 B 23.44 C 25.54 D 28.58 8 Latihan yang dijalankan berminggu-minggu lamanya akan merosot prestasinya jika terhenti walaupun seminggu. Pernyataan di atas berkaitan dengan A prinsip kekhususan B prinsip kepelbagaian C prinsip kebolehbalikan D prinsip perbezaan individu 9 Bagaimanakah anggaran peratusan lemak badan boleh dilakukan? I Pengiraan jumlah ukuran lipatan kulit II Pengukuran lipatan kulit III Penganggaran lemak dalam badan IV Timbang lemak dalam badan dengan penimbang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

10 Jangka masa Jenis aktiviti Kekerapan

Page 3 of 6

Apakah aspek lain yang perlu dipentingkan dalam program senaman selain daripada yang di atas? A Budaya B Jantina C Intensiti D Bentuk badan 11 Gluteus Hamstring Erector spinae Otot belakang bahagian bawah badan Daya tahan otot-otot di atas dapat ditingkatkan melalui latihan isotonik seperti A crunches B half squat C back extension D hamstring curl 12 Melibatkan pelbagai jarak atau masa larian Mempunyai masa rehat di antara jarak larian

Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang pernyataan di atas? A Latihan Fartlek B Latihan piramid C Latihan Paarlauf D Latihan Parcourse 13 Berapakah pusingan yang perlu dilakukan oleh pelari A sebelum dia boleh menyentuh atau memberi objek kepada pelari B dalam latihan Paarlauf? A pusingan B pusingan C pusingan D 1 pusingan 14 Dikenali sebagai lari berpasangan Berkonsepkan lari berganti-ganti Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas? A Latihan Fartlek B Latihan piramid

Page 4 of 6

C Latihan Paarlauf D Latihan Parcourse 15

Pemain pada posisi 1, 5 dan 6 ialah A pemain barisan belakang B pemain barisan hadapan C pemain pertahanan D pemain sayap kiri 16 Kemahiran menerima dan menghantar bola dengan kedua-dua belah tangan. Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang pernyataan di atas? A Merejam B Menyangga C Mengadang D Mengumpan 17 Apakah otot utama yang terlibat dalam kemahiran mengadang dalam bola tampar? I Deltoid II Quadriceps III Gastrocnemius IV Pectoralis major A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 18 Mempunyai pelapik yang lebih tebal untuk melindungi tangan Dikenali sebagai catchers mitt Pernyataan di atas berkaitan dengan A bet B home plate C glove catcher Page 5 of 6

D pitchers plate 19 Berapakah jumlah pemain bagi sofbol? A Enam orang B Tujuh orang C Lapan orang D Sembilan orang 20 Pitcher Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang maklumat di atas? Catcher A Battery B Pemadang luar C Pemadang dalam D Pemadang tengah

Page 6 of 6