Anda di halaman 1dari 8

Stuktur ucapan

Bahasa Mudah Difahami

Isi yang bermakna

Gaya Penyampaian

CIRI UCAPAN

Suara Yang Jelas

Keyakinan diri

Cara Persembahan

1. BAHASA MUDAH DIFAHAMI


Mudah difahami oleh kumpulan sasaran

Tidak berbunga-bunga, banyak kiasan, mengandungi mak-makna tersirat dan istilah-istilah khusus
Bahasa yang digunakan haruslah berkesan, padat, tegas dan menyakinkan Sesuai dengan taraf hadirin dan meseg ucapan Pemilihan kata, struktur ayat, laras bahasa dan sebagainya harus tepat dan sesuai. Teks ucapan rasmi=Gaya bahasa formal, serius dan tegas.

2. ISI YANG BERMAKNA

Sesuai dengan tajuk ucapan dan tahap keupayaan dan penerimaan pendengar

Ringkas

Kanakkanak
Sesuai dengan tahap umur

Taraf pendidikan (dipertimbangkan)

3. STRUKTUR UCAPAN
Ucapan yang tidak Pada waktu tertentu=pen berstruktur Setiap ucapan perlu gucap perlu akan didahului membuat menyebabka dengan kata rujukan n pendengar alu-aluan terhadap tidak memahami hadirin teks ucapan.

Ucapan yang baik= mengikut struktur ucapan yang ditetapkan

4. SUARA YANG JELAS

Suara jelas dan terang=pengaruhi keberkesanan ucapan

Pengucap perlu menggunakan nada suara yang berbeza-beza dalam keadaan tertentu

5. CARA PERSEMBAHAN Memperlihatkan keyakinan dan kesungguhan pengucap Persembahan baik=dapat melindungi kekurangan persembahan Isi kandungan= baik tetapi persembahan=tidak baik maka ucapan tidak berkesan

6. KEYAKINAN DIRI

Tidak gugup, bertenang, kekalkan kestabilan emosi

Yakin terhadap diri sendiri, keupayaan berucap dan pengetahua n sedia ada.

Elakkan daripada menampilka n suara yang raguragu terhadap perkara diucapkan

7. GAYA PENYAMPAIAN

Meliputi pergerakan anggota badan

Pergerakan anggota badan mempunyai makna-makna tertentu dan dapat berfungsi. Tidak memerlukan gaya penyampaian yang keterlaluan dan pergerakan anggota yang berlebihan