Anda di halaman 1dari 33
PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK
PERKEMBANGAN
KOGNITIF KANAK-KANAK

Definisi Perkembangan

Kognitif
Kognitif
 • Perkembangan Kognitif merupakan peningkatan dalam keupayaan mental kanak-kanak. Ia meliputi persepsi (tanggapan), pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep, ingatan, penyelesaian masalah dan penilaian. (Salina Mohamed Ali dan Normah Mat Daud, 2005)

 • Bidang kognitif ialah berkaitan dengan

mengingat kembali ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.

 • Perkembangan kognitif (pemikiran) dianggap

dalam susunan turutan dari peringkat paling

rendah ‘pengetahuan’ ke yang paling kompleks ‘penilaian’. Hal ini bermakna murid-murid mesti memperolehi pengetahuan asas dahulu sebelum mereka memperoleh kefahaman tentang saling jaringan berbagai-bagai

pengetahuan untuk membuat aplikasi untuk

menyelesaikan masalah.

(MOK SOON SANG & LEE SHOK MEE, 1986)

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Menurut Piaget (1952), proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan.
Menurut Piaget (1952), proses
pemikiran manusia berubah secara
menyeluruh bermula selepas lahir
sehingga kita mencapai kematangan.
Setiap individu akan sentiasa
mencuba untuk memahami dan
mengadaptasi perubahan-perubahan
yang berlaku di persekitaran mereka.

Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perkembangan

Kognitif Menurut Piaget

Empat Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemikiran Individu Menurut Piaget Kematangan Biologi Interaksi Individu dengan Persekitaran Pengalaman
Empat Faktor yang Mempengaruhi Proses
Pemikiran Individu Menurut Piaget
Kematangan Biologi
Interaksi Individu dengan Persekitaran
Pengalaman Sosial
Keseimbangan
Kematangan Biologi Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh fakor baka atau genetik. Interaksi Individu dengan Persekitaran Individu
Kematangan Biologi
Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh
fakor baka atau genetik.
Interaksi Individu dengan Persekitaran
Individu berinteraksi dengan persekitaran
untuk memahami perkara-perkara yang
berlaku.
Mereka meneroka, menguji, memerhati dan
menyusun maklumat yang didapati.
Pengalaman Sosial Pergaulan individu dengan orang-orang persekitaran juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Keseimbangan Proses keseimbangan adalah merupakan
Pengalaman Sosial
Pergaulan individu dengan orang-orang
persekitaran juga mempengaruhi
perkembangan kognitif.
Keseimbangan
Proses keseimbangan adalah merupakan salah
satu cara yang digunakan oleh individu untuk
mengadaptasi dengan situasi-situai yang baru
dialami.
PROSES MENCAPAI KESEIMBANGAN KENAPA? - untuk memahami persekitaran mereka - untuk menyelesaikan sesuatu kekusutan. - sebagai
PROSES MENCAPAI
KESEIMBANGAN
KENAPA?
- untuk memahami persekitaran mereka
- untuk menyelesaikan sesuatu kekusutan.
- sebagai penyelesaian kepada
ketidakseimbangan
Skema Organisasi Adaptasi - Asimilasi - Akomodasi
Skema
Organisasi
Adaptasi
- Asimilasi
- Akomodasi
SKEMA Satu sistem menyusunan pengalaman- pengalaman di dalam minda setiap kali individu memperoleh pengalaman. Bermula sejak
SKEMA
Satu sistem menyusunan pengalaman-
pengalaman di dalam minda setiap kali
individu memperoleh pengalaman.
Bermula sejak dilahirkan.
Organisasi
Proses penyusunan dan pembentukan
skema.
Digunakan apabila berhadapan dengan
situasi yang memerlukan penyelesaian.
ADAPTASI Proses perubahan atau penukaran skema lama kepada skema baru. Melibatkan dua proses: Asimilasi  Akomodasi
ADAPTASI
Proses perubahan atau penukaran skema
lama kepada skema baru.
Melibatkan dua proses:
Asimilasi
Akomodasi
Asimilasi: Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyelesaikan pengalaman ini dengan
Asimilasi:
Asimilasi berlaku apabila individu cuba
memahami pengalaman baru dan cuba
untuk menyelesaikan pengalaman ini
dengan skema-skema yang telah sedia
ada.
Akomodasi: Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Individu
Akomodasi:
Akomodasi:

Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru.

Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru.
Individu akan mengubah cara pemikiran
untuk disesuaikan dengan pengalaman
baru dan seterusnya membentuk skema
baru.

Perubahan-perubahan

perkembangan Kognitif dari

Peringkat Bayi hingga Dewasa Mengikut Teori Perkembangan

Kognitif Jean Piaget

PERINGKAT-PERINGKAT DALAM PERKEMBANGAN KOGNITIF
PERINGKAT-PERINGKAT DALAM
PERKEMBANGAN KOGNITIF
4 peringkat Perkembangan Kognitif menurut Piaget: 1. Peringkat Sensori Motor (sejak lahir - 2 tahun) 2.
4 peringkat Perkembangan Kognitif
menurut Piaget:
1.
Peringkat Sensori Motor (sejak lahir - 2
tahun)
2.
Peringkat Pra Operasi (2 - 7 tahun)
3.
Peringkat Operasi Konkrit (7 - 11 tahun)
4.
Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas)
PERINGKAT SENSORI MOTOR/DERIA PERGERAKAN (Bayi :0-2 tahun)

PERINGKAT SENSORI

MOTOR/DERIA PERGERAKAN (Bayi :0-2 tahun)

Pieget membahagikan peringkat ini kepada 6 tahap:
Pieget membahagikan peringkat ini kepada 6
tahap:
UMUR CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF Tahap 1 0-1 bulan -Pemikiran bayi dipengaruhi oleh kebolehan deria seperti memerhati,
UMUR
CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF
Tahap 1
0-1 bulan
-Pemikiran bayi dipengaruhi oleh kebolehan
deria seperti memerhati, mendengar,
menyentuh, merasa dan menghidu.
-Pemikiran terhad pada skema aksi.
-Bayi mendapatkan maklumat daripada
pengalaman dan dapat mengekalkan dalam
ingatan.
-Tindakan Pantulan. Contoh: pantulan
genggaman.

UMUR

CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF

Tahap 2

Pengulangn Tindakan

1-4 bulan

 • - Pengulangan tindakan dan tindakan rawak yang mudah.

Contoh: Bayi menghisap jari.

Tahap 3

Pengulangan Tindakan yang Menghasilkan

4-8 bulan

Keputusan yang Menarik.

 • - Menyelaraskan 2 jenis pengetahuan menerusi deria dan membentuk konsep.

Contoh: Mengetuk botol susu.

Tahap 4

Mula Meyelesaikan Masalah

8-12 bln

 • - Sedar ada objek lain selain dirinya.

UMUR CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF Tahap 2 Pengulangn Tindakan 1-4 bulan - Pengulangan tindakan dan tindakan rawak

UMUR

CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF

Tahap 5

Percubaan dan Pengujian

12-18

-Meneroka dan bermain.

bulan

-Mula menggunakan imaginasi. -Sengaja menjatuhkan objek untuk melihat ia jatuh.

Tahap 6

Meyelesaikan Masalah dalam Ingatan

18-24 bln

- Kanak-kanak dapat menyimpan sesuatu

kejadian dan mengaplikasikannya pada waktu yang dikehendaki.

Contoh: bayi boleh menunjukkan aksi

membawa kereta.

UMUR CIRI-CIRI KEUPAYAAN KOGNITIF Tahap 5 Percubaan dan Pengujian 12-18 - Meneroka dan bermain. bulan -
PERINGKAT PRA OPERASI (KANAK-KANAK 2-7 TAHUN)

PERINGKAT PRA OPERASI

(KANAK-KANAK 2-7 TAHUN)

Permulaan peringkat pra operasi, kanak- kanak dapat mewakili sesuatu (objek/pergerakan fizikal) dengan simbol. Simbol yang digunakan:
Permulaan peringkat pra operasi, kanak-
kanak dapat mewakili sesuatu
(objek/pergerakan fizikal) dengan simbol.
Simbol yang digunakan: bahasa, isyarat,
gambar, dan sebagainya. Proses ini
dinamakan fungsi semiotik. Selain itu,
perkembangan bahasa juga akan berlaku
dengan pesat dalam proses ini.
Proses transformasi, keterbalikan dan menaakul masih belum dikuasai pada peringkat ini. Contoh : eksperimen susunan duit
Proses transformasi, keterbalikan dan
menaakul masih belum dikuasai pada
peringkat ini.
Contoh : eksperimen susunan duit syiling
yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-
kanak berumur 5 tahun.
Menurut Piaget, kanak-kanak pada peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik. Egosentrik bermaksud melihat dan memahami persekitaran melalui
Menurut Piaget, kanak-kanak pada
peringkat ini menunjukkan sikap
egosentrik. Egosentrik bermaksud melihat
dan memahami persekitaran melalui
perspektif sendiri.
Kanak-kanak menyangka orang lain juga
mempunyai perasaan, reaksi, dan
perspektif yang sam dengan mereka.
PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN)

PERINGKAT OPERASI KONKRIT

(7-11 TAHUN)

Pada peringkat ini, kanak berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit.

Mereka boleh memahami proses transformasi, keterbalikan, dan menaakul.

Tahap Penguasaan Kemahiran pada

Peringkat Operasi Konkrit:

Tahap Penguasaan Kemahiran pada Peringkat Operasi Konkrit: Konsep Pemuliharaan (conservation). 3 prinsip asas konsep pemuliharaan: i.

Konsep Pemuliharaan (conservation).

3 prinsip asas konsep pemuliharaan:

 • i. Prinsip Identiti

ii.

Prinsip ganti rugi (compensation)

iii. Prinsip Keterbalikan

 • Proses Pengelasan.

Pelajar dapat mengklasifikasikan objek ke dalam set kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. contoh: pengelasan ikut; warna dan saiz.

 • Proses Menyusun Secara Bersiri

Menyusun mengikut susunan menaik dan menurun.

contoh : 1 < 2 < 3

Penguasaan kemahiran pemuliharaan,

pengelasan,dan penyusunan secara bersiri menunjukkan kanak-kanak telah

mencapai peringkat pemikiran logik. Namun masih terikat dengan dengan

situasi fizikal.

Belum boleh membuat hipotesis dan

menyelesaikan soalan-soalan /masalah yang abstrak dan kompleks.

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS)

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS)

 • Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh

mengkaji masalah-masalah abstrak secara sistematik dan membuat

generalisasi terhadap masalah tersebut.

 • Ciri-ciri pemikiran formal:

i.

Berfikir secara abstrak.

ii.

Berfikir secara sistematik.

iii.

Boleh membuat hipotesis.

Selain itu, ciri egosentrik remaja juga muncul pada peringkat ini. Ia berlainan dengan egosentrik di peringkat

Selain itu, ciri egosentrik remaja juga

muncul pada peringkat ini. Ia berlainan dengan egosentrik di peringkat pra

operasi.

 • Ia lebih tertumpu pada idea dan pemikiran remaja itu sendiri.

 • Mereka susah menerima pandangan dan pendapat orang lain.

 • Mempunyai perasaan seperti perbuatan mereka sentiasa diperhatikan oleh orang sekeliling.