Anda di halaman 1dari 7

JADUAL PERBANDINGAN TEORI KAUNSELING TEORI PEMUSATAN PERORANGAN Penerimaan tentang konsep kendiri individu sebagai tunjang pembentukan

n personaliti dan tingkah laku individu. Manusia mempunyai harga diri dan maruah serta harus dihormati

PERKARA PANDANGAN TERHADAP MANUSIA

TEORI TINGKAH LAKU Dilahirkan neutral dan berpotensi untuk menjadi baik atau jahat. Manusia adalah hasil pelaziman. Personaliti ditentukan oleh persekitaran dan pengalaman

TEORI REBT Manusia dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional. Secara semulajadinya, manusia cenderung kepada kegagalan. Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh tidak rasional.

Berkebolehan memilih masing.

untuk nilai masing-

Perbezaan individu

personaliti oleh

Apa yang ditanggap dan perkataan yang

disebabkan

perbezaan dilihat mampu yang dilalui. Manusia

pengalaman

dihujahkan mempengaruhi diri.

Manusia

untuk berkembang sendiri. Mampu belajar cara

belajar

dan

Perlakuan dipengaruhi oleh perasaan

menyimpan pola tingkah laku

menunaikan tanggungjawab secara konstruktif.

serta akan mengulanginya pada masa depan sekiranya diperlukan.

dan sebaliknya.

KONSEP ASAS

Reaksi seseorang terhadap dunia fenomenanya bergantung kepada persepsi dan pengalamannya.

Semua perkara adalah dipelajari dan ditiru. 5 konsep utama iaitu peneguhan (positif dan negatif), pembentukan, generalisasi, penghapusan dan hukuman.

Pemikiran negatif atau tidak rasional merupakan penyebab gangguan dalam diri.

Anggapan dan perkataan yang diucapkan mempengaruhi diri.

Fenomenologi seseorang merupakan indicator yang paling baik untuk memahami tingkah lakunya.

Tingkah laku boleh digalakkan atau dihalang. Manusia mengaitkan sesuatu peristiwa dengan sesuatu perasaan

Perlakuan dipengaruhi oleh emosi. Konsep A-B-C-D iaitu peristiwa, kepercayaan, kesan emosi dan sangkal kepercayaan.

Tingkah laku seseorang itu adalah selaras dan kongruen dengan konsep kendirinya.

Memberi penekananan terhadap tingkah laku negatif yang boleh diperhatikan dan harus dihapuskan.

Makin banyak pengalaman yang ditimpa oleh seseorang, makin mudah baginya menerima dan memahami orang lain.

Pemikiran rasional (sihat) ialah matlamat jelas,penerimaan diri,dan berani ambil risiko. Tidak rasional (tidak sihat) ialah

penolakan diri, kurang daya toleransi, rasa terlalu sempurna, dan banyak alasan.

MATLAMAT

Membantu klien menjadi lebih realistik, objektif dan lebih tepat dalam pemikirannya dan lebih berkesan dalam penyelesaian masalahnya.

Mengatasi kekurangan yang terdapat dalam tingkah laku dan menangani reaksi yang membimbangkan.

Membantu memperkembangkan pemikiran rasional dan logikal.

Meningkatkan kawalan kendiri. Membantu menguasai kemahiran sosial. Membantu memodifikasi tingkah laku positif. Membantu klien membuat penyesuaian yang sesuai dan baik.

Membantu klien berfikir dan memahami bahawa pemikiran yang tidak logik akan menyebabkan gangguan emosi dan tingkah laku.

Menyediakan persekitaran dan keadaan yang lebih sesuai dan selesa.

Mencapai perasaan bebas dan bersepadu. Membantu klien dalam proses perkembangan untuk masa kini dan masa hadapan

Mengurangkan gangguan emosi dan mengubah Dysfunctional Emotion.

Membantu klien memahami pemikiran tidak rasional yang diwarisi pada masa lalu

Membantu klien

meningkatkan keyakinan diri serta sifat autonomi dan spontan. Menghasilkan klien yang mampu berfungsi dengan sempurna dan berkebolehan menghargai diri

sebagai punca utama yang membawa kepada masalah psikologikal masa kini. Membantu klien berfikir dengan lebih jelas dan rasional.

PERANAN KAUNSELOR

1. Klien memutuskan untuk menerima khidmat kaunseling. 2. Kaunselor menjelaskan kepada klien berkaitan perkara yang berlaku dalam kaunseling. 3. Klien akan dibantu oleh kaunselor dalam

1. Mengenal pasti masalah dan pilih matlamat dalam bentuk behavioral (tingkah laku) - matlamat haruslah realistik dan mudah difahami serta dicapai oleh klien. - setiap matlamat harus ditulis tarikh supaya menjadi satu sasaran bagi mengukur

1. Kecenderungan dan cara berfikir klien dikenal pasti. Contoh : klien merasakan diri harus bergantung kepada orang lain dan sepatutnya ada seorang kawan yang kuat. 2. Meminta klien untuk mengubah cara pemikiran

menyatakan perasaan dan sikap. 4. Perasaan yang dinyatakan oleh klien akan diterima oleh kaunselor tanpa sebarang penilaian dilakukan. 5. Kaunselor akan mengenal pasti dan menerima perasaan positif klien dan klien mula memahami dirinya.

tahap pencapaian klien. Contoh : Klien mempunyai masalah pengurusan masa dan sering gagal menghantar kerja rumah yang diberikan.

iaitu pemikiran yang menjurus kepada menilai keseluruhan dirinya dari perspektif orang lain. 3. Kaunselor harus mengganti pemikiran klien yang terdahulu kepada

Matlamat yang ingin dicapai ialah klien dapat menghantar tugasan pada masa yang ditetapkan.

pemikiran yang lebih rasional. - Bukti harus dikemukakan bagi mengukuhkan lagi hujah agar klien dapat

2. Mengurus dan 6. Aspek kendiri yang baik dan kurang baik telah mula diterima oleh klien. 7. Kaunselor akan membantu klien menilai dan memahami pilihan pilihan yang klien ada. tingkah laku

memantau

terima dan membina satu pemikiran baru. 4. Membimbing dan membantu klien

tingkah laku yang menjadi matlamat.

yang

mengamalkan perlakuan berasaskan pemikiran baru yang telah klien bina. 5. Meyakinkan klien untuk terus mengamalkan

dihendakinya dicatat dengan segera berlaku selepas ianya dengan

menggunakan sebarang alat yang sesuai.

8. Klien akan memperoleh celik akal dan tindakan positif akan lahir dalam diri klien. 9. Klien akan mula menerima dirinya dan mampu untuk membuat pilihan serta tindakan. 10. Klien dapat membuat keputusan sendiri dan sesi kaunseling boleh ditamatkan. TEKNIK/ STRATEGI

klien perlu dinasihatkan agar mengelakkan mendorong perlakuan maladatif. situasi yang

perlakuan cara pemikiran yang baru bagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

kepada

3. Meneruskan matlamat dan mengira tingkah laku yang telah dicapai.

Menekankan hubungan mesra antara kaunselor dan klien. Sifat kongruen antara apa yang di alami dengan apa yang disampaikan oleh kaunselor.

Modifikasi tingkah laku secara kognitif strategi pengajaran kendiri -latihan pengurusan tekanan

Teknik Kognitif Penstrukturan semula domain kognitif

Akronim ABCDE Teknik Emotif Fokus kepada domain emosi klien

Disensitasi bersistematik

Bertujuan menangani ketakutan yang keterlaluan Pengurusan kendiri dan -

Unsur kecindanan, imagery digunakan untuk

Kaunselor bersifat ikhlas dan tulen. Pemahaman empati merujuk kepada fenomenologi klien, iaitu memahami apa yang difikirkan dan dirasai oleh klien seterusnya mengalaminya seolaholah ia adalah pemikiran dan perasaan sendiri. -

kawalan kendiri Meletakkan tanggungjawab perubahan t/laku keatas klien. biofeedback dan latihan pengajaran kendiri Modelling Dua komponen : pemerhatian dan peniruan rawat fobia dan ketakutan Latihan asertif -bimbing klien yang menghadapi masalah mengatakan tidak kpd rangsangan negatif melalui beberapa langkah tertentu Ekonomi token Mengukuhkan t/laku positif boleh ditukar kepada kebendaan.

bantu klien menerima diri -lihat situasi yang timbul dalam konteks dan perspektif yang tepat. Teknik Behavioral -modifikasi tingkah laku, latihan asertif, disensitasi bersistematik. Bertujuan bantu klien capai matlamat Beri tugasan rumah -klien cuba dan amalkan apa yang telah dipelajari dalam sesi kaunseling

Penerimaan positif tanpa syarat iaitu menerima klien sebagai individu yang dihormati dan mengenetepikan tingkah laku klien yang kurang sesuai