PRINSIP REKAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

BIDANG: PRINSIP REKAAN TAJUK: KESATUAN Definisi:  Kesatuan ialah sebuah persembahan atau gubahan yang baik dan saling mempunyai hubung kait antara unsur seni reka dan prinsip rekaan. Kesatuan wujud pada satu objek atau gubahan apabila kesemua unsur di dalamnya mempunyai satu tema yang sama serta menyeluruh.

Fungsi:  Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa

Aplikasi kesatuan dalam Alam Semula Jadi

Tema: Rama-rama

Tema: Buah-buahan

Aplikasi kesatuan dalam Objek Buatan Manusia

Tema: Corak batik Tema: Okestra