Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Masa

: Matematik : 2 Matahari : Sukatan dan Geometri : Panjang : 60 minit

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk: 10.1 Mengenal unit sentimeter dan meter.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk: (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm (b) unit m

Sumber

1. Gambar 2. Tali 3. Klip kertas 4. Pemadam 5. Pembaris 6. Pita ukur

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan.

Cadangan Komunikasi Yang mana satukah yang lebih tinggi

Analisis

antara almari dan kerusi?

b. Murid menentukan perbezaan yang terdapat pada gambar tersebut. c. Contoh-contoh lain boleh digunakan dengan menggunakan objek yang terdapat di dalam kelas contohnya, tinggi pintu dan lebar meja. 2. Imaginasi Penjanaan Idea a. Murid diberi dua utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza. i. Adakah keduadua tali ini sama panjang? ii. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur tali ini? iii. Bagaimanakah b. Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan Sintesis Idea klip kertas. c. Murid mengulangi aktiviti di atas dengan menggunakan pemadam. cara untuk mengukurnya?

d. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter.

i.

Apakah simbol yang ada pada pembaris dan pita ukur?

ii. Senaraikan
Contoh pembaris

objek-objek yang boleh diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter.

Cara menentukan ukuran yang tepat

e. Murid diminta menyenaraikan objekobjek yang boleh diukur menggunakan unit sentimeter dan meter. 3. Perkembangan Penambahbaikan a. Murid diberikan penerangan tentang penggunaan unit sentimeter dan meter berdasarkan objek. i. Namakan objek yang diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter berdasarkan gambar.

i. Menilai

Berapakah panjang ukuran buku latihan dan buku teks tersebut?

ii. Nyatakan unit yang digunakan untuk mengukur b. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita ukur secara berkumpulan. c. Murid diminta mengukur panjang papan tulis dan papan kenyataan. d. Bimbing murid mengukur dengan cara yang betul. 4. Tindakan Pelaksanaan a. Murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. panjang papan tulis dan papan kenyataan.

Amalan Berterusan

Nota: a. Guru boleh menggunakan bahan lain yang difikirkan sesuai dengan tahap murid. b. Guru boleh menjalankan aktivitiaktiviti lain yang difikirkan sesuai.

Pentaksiran

Penilaian guru berdasarkan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid dan keaktifan murid dalam menjawab soalan.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, teliti dan berani.