Anda di halaman 1dari 15

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS (LITERASI / NUMERASI) 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS HUTAN

LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Pasukan Polis Hutan adalah sebuah sekolah gred A luar Bandar yang terletak 15 km dari Bandar Ipoh. Dibina pada tahun 1967 . Enrolmen murid aliran perdana adalah seramai 836, 32 orang murid pendidikan khas dan 75 orang murid prasekolah. Terdapat 5 blok bangunan sekolah, sebuah blok dua tingkat , makmal komputer, satu blok pendidikan khas dan satu blok prasekolah. Terdapat 72 orang guru dan 12 orang staf sokongan.

VISI DAN MISI Visi Sekolah: Menjadikan SKPPH antara 15 sekolah cemerlang di Kinta Utara menjelang 2013

Misi Sekolah: Menjana modal insan cemerlang melalui pendidikan yang sistematik dan berkualiti berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ANALISIS S.W.O.T (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

STRENGTH/KEKUATAN S1 70% guru mengikut opsyen dan berpengalaman melebihi 10 tahun S2 6 orang guru adalah pemeriksa kertas B.M. 2 orang guru opsyen pemulihan S3 12 orang guru terlatih opsyen BM. S4 Terdapat bilik pemulihan khas yang baru dinaik taraf, pusat sumber dan makmal komputer yang lengkap.

WEAKNESS/KELEMAHAN W1 Peratus ketidakhadiran murid Linus Tegar yang tinggi W2 30% murid Linus tegar tidak mengikuti prasekolah. W3 Pengetahuan pelaksanaan Linus Literasi belum jelas. W4 Nisbah guru dan murid tegar tidak menepati kehendak perlaksanaaan.

OPPORTUNITY/PELUANG O1 Penglibatan institusi luar IPGM dan UPSI- dalam penambahbaikan pelaksanaan LINUS Literasi. O2 PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material O3 Khidmat bantu guru cemerlang dari sekolah berdekatan. 04 Adun dan wakil rakyat yang prihatin.

THREAT/CABARAN T1 Kurang galakan ibubapa bagi menentukan kehadiran anakanak ke sekolah. T2 80% murid LINUS Tegar daripada taraf sosioekonomi rendah dan bermasalah keluarga. T3 Sikap anggota masyarakat yang kurang prihatin.

PENJANAAN STRATEGI DENGAN SWOT MATRIKS TAHUN 2010


STRENGTH/KEKUATAN PERSEKITARAN DALAMAN S1 70% guru mengikut opsyen dan WEAKNESS/KELEMAHAN W1 Peratus ketidakhadiran murid Linus Tegar yang

berpengalaman melebihi 10 tahun S2 6 orang guru adalah pemeriksa kertas B.M. 2 orang guru opsyen pemulihan S3 12 orang guru terlatih opsyen BM. S4 Terdapat bilik pemulihan khas yang baru dinaik taraf, pusat sumber dan makmal komputer yang lengkap.

tinggi W2 30% murid Linus tegar tidak mengikuti prasekolah. W3 Pengetahuan pelaksanaan Linus Literasi belum jelas. W4 Nisbah guru dan murid tegar tidak menepati kehendak perlaksanaaan.

PERSEKITARAN LUARAN

OPPORTUNITY/PELUANG O1 Penglibatan institusi luar IPGM dan

STRENGHT + OPPORTUNITY ST1: S1 + O4 ST2: S2 + 02 ST5: ST6:

WEAKNESS + OPPORTUNITY

UPSI- dalam penambahbaikan pelaksanaan LINUS Literasi. O2 PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material O3 Khidmat bantu guru cemerlang dari sekolah berdekatan. 04 Adun dan wakil rakyat yang prihatin
THREAT/CABARAN T1 T1 Kurang galakan ibubapa bagi ST3: STRENGHT + THREAT ST7: WEAKNESS + THREAT

menentukan kehadiran anak-anak ke

sekolah. T2 80% murid LINUS Tegar daripada taraf sosioekonomi rendah dan bermasalah keluarga. T3 Sikap anggota masyarakat yang kurang prihatin. STRATEGI YANG DIPILIH:

ST4:

ST8:

1. PENJANAAN STRATEGI DENGAN SWOT MATRIKS


ST1: S1 + O4

70% guru mengikut opsyen dan berpengalaman melebihi 10 tahun Adun dan wakil rakyat yang prihatin
ST2: S2 + 02

6 orang guru adalah pemeriksa kertas B.M. 2 orang guru opsyen pemulihan PIBG yang sentiasa memberi sokongan moral dan material

STRATEGI YANG DIPILIH: a) Menjadikan sifar LINUS b) Pemantapan P & P Linus Literasi

KPI DAN SASARAN LINUS TAHUN 2010 (LITERASI )

AKTIVITI

KPI

TOV (Saringan 2)

SASARAN Ogos Sept Okt Nov

STRATEGI

Motivasi ibubapa LINUS -Literasi Sifar Linus

25

Hari Terbuka untuk ibubapa 20 15 5 0 LINUS Tegar Ceramah Motivasi oleh Guru Besar di perkampungan asli. 4 2 2 0

Sifar Linus Tegar Kem Literasi Sifir Linus

25

20

15 4

Stesyen permainan Bahasa Berteraskan modul Linus

Sifar Linus Tegar

Montor-mentee

Sifar Linus Sifar Linus Tegar

25 8

20 2

15 3

5 3

0 0

Mentor protege Linus

Pemantapan kualiti P&P guru LINUS

Sifar Linus Sifar Linus Tegar

25 8

20 2

15 3

5 3

0 0

Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi Pemantapan pengetahuan TMK

PELAN TINDAKAN TAKTIKAL LINUS TAHUN 2010

STRATEGI: Menjadikan Sifar LINUS Tegar OBJEKTIF: Melaksanakan P&P berkesan dengan ABM yang bersesuaian

BIL

PELAN TAKTIKAL/ STRATEGI

PERSONAL T/JAWAB

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS/ SUMBER

OUTPUT/ HASIL

(INDIKATOR) KPI

PELAN KONTIGENSI

STATUS/ DOKUMENTASI

1.

Hari Terbuka untuk ibubapa LINUS

Guru Besar PK HEM Guru Pemulihan Guru Bimbingan

Ogos 2010

RM150

100% ibubapa memahami peranan mereka.

100% kehadiran ibubapa Sifar linus dan linus tegar

Edaran kepada ibubapa kad pelaporan Linus dan tindakan susulan oleh ibubapa. Edaran kepada ibubapa /penerangan kepada Tok Batin

Senarai kehadiran ibubapa Surat jemputan Laporan Surat jemputan Iklan Notis pemberitahuan Gambar-gambar

2.

Ceramah Motivasi oleh Guru Besar di perkampungan asli. Guru Besar PK HEM Guru Pemulihan Guru Bimbingan Ogos 2010 RM50

Ibubapa memahami peranan mereka.

100% kehadiran ibubapa Sifar linus dan linus tegar

Stesyen permainan Bahasa Berteraskan modul Linus

PK 1 Guru Linus Guru Pemulihan Guru Bimbingan

Julai dan September 2010

RM100

Murid berminat dengan modul

100% murid bolah memahami peraturan dan dapat menjawab dengan betul

Laporan bergambar

Mentor protege Linus

Guru Besar Guru Linus Guru Bimbin gan Julai November 2010 -

Peningkatan penguasaan berdasarkan konstruk P&P guru Linus Julai 2010 RM150 bertambah baik,

100% murid melepasi

Jadual perjumpaan

Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi

Senarai 100% murid kehadiran

Guru Besar

PK 1 Fasilinus

mentor dan guru bahasa memahami konsep Linus P&P bertambah baik dan menarik Ogos, September, Oktober dan November. Kelemahan yang dikenalpasti diatasi segera

berada di aliran perdana.

Laporan Kursus

Pemantapan pengetahuan TMK Post mortem dan pemantauan

Guru Besar PK 1 Guru ICT Guru Besar PK 1

Ogos 2010

RM150

100% murid berada di aliran perdana. 100% murid berada di aliran perdana.

Senarai kehadiran Laporan kursus Laporan post mortem Rekod pencerapan

PELAN OPERASI Strategi: Menjadikan Sifar Linus


Nama Projek/Program/Aktiviti:
Hari Terbuka untuk ibubapa LINUS

Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan pencapaian murid Linus dan Linus. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% murid Tahun 1 berada di arus perdana menjelang Tahun 2 Bulan Jun 2010 3.30 ptg 6.30 petang: 3 jam Bulan November 2010 3.30 ptg 6.30 petang: 3 jam Semua ibu bapa/ penjaga Linus RM300 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.1. 2. Ucapan Guru Besar 1.2. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 2.2 3. Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Setiausaha Peperiksaan Dalaman Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari 1 hari Seminggu selepas projek 2 minggu Laporan Pencapaian TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

2.3 Jadual Tugas Penyediaan Laporan Pencapaian Linus Literasi 3.1 3.2 Individu Keseluruhan

4. 5. 6.

Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

PELAN OPERASI

Strategi: Menjadikan Sifar Linus


Nama Projek/Program/Aktiviti:
Ceramah Motivasi oleh Guru Besar

Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan kefahaman ibubapa tentang program Linus. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% ibu bapa murid Linus memahami dan dapat memainkan peranan sebagai pembimbing di rumah. Bulan Ogos (2 jam) Semua ibu bapa/ penjaga Linus RM150 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.3. 2. Ucapan Guru Besar 1.4. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 2.2 3. Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Setiausaha Peperiksaan Dalaman 2 minggu Laporan Pencapaian TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

2.3 Jadual Tugas Penyediaan Modul dan Laporan Bimbingan ibubapa. 3.1 3.2 Individu Keseluruhan

4. 5. 6.

Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus

1 hari 1 hari Seminggu selepas projek

PELAN OPERASI Strategi: Menjadikan Sifar Linus


Nama Projek/Program/Aktiviti:
Stesyen Permainan Bahasa

Matlamat: Projek ini diadakan untuk meningkatkan minat dan penguasaan Bahasa menerusi permainan. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% murid Linus dapat menguasai bahasa melalui permainan. Bulan Julai dan September (2 hari) Semua murid Linus RM200 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.5. 2. Ucapan Guru Besar 1.6. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 2.2 3. Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan Tugas Guru Linus Guru Bimbingan Kaunseling 4. 5. 6. Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Ketua Panitia BM Guru Bimbingan Kaunseling Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari 1 hari Seminggu selepas projek 2 hari TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM 2 jam TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

2.3 Jadual Tugas Penyediaan Tempat / Stesyen / Alatan dan hadiah dan membentuk kumpulan.

10

PELAN OPERASI Strategi: Menjadikan Sifar Linus


Nama Projek/Program/Aktiviti:
Mentor protege Linus

Matlamat: Memberi bimbingan indivividu kepada pelajar Linus Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% murid Linus dapat menguasai literasi. Bulan Julai hingga Oktober (2 kali seminggu) Semua murid Linus RM50 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.7. 2. Ucapan Guru Besar 1.8. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 2.2 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM Agihan protege kepada mentor TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Kaunselor Pelajar Ketua Panitia BM Guru Linus Guru Kaunseling 2 kali setiap minggu Jadual dan Rekod TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

berserta rekod profil protege. 3. 2.3 Jadual Perjumpaan dan rekod Tempat perjumpaan Mentor Guru Linus Mentor 5. 6. Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru Linus Guru Kaunseling Guru Besar PK 1 Guru Linus 1 hari Seminggu selepas projek 2 kali seminggu

11

PELAN OPERASI Strategi: Pemantapan P & P Linus Literasi


Nama Projek/Program/Aktiviti: Kursus dalaman oleh Fasilinus Literasi Matlamat: Memberi bimbingan dan panduan kepada guru Linus, guru BM dan semua guru Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. 100% guru Linus, guru BM dan semua guru memahami konsep literasi. Bulan Ogos dan September ( 2 kali ) Semua guru RM300 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.1 Ucapan Guru Besar 2. 1.2 Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM 3. 2.2 Agihan tugas. Pelaksanaan Kursus dalaman TANGGUNGJAWAB Guru Besar PK 1 Setiausaha Ladap Ketua Panitia BM Guru Linus S/U Ladap Guru Linus S/U Ladap 4. Penilaian dan pelaporan kursus Fasilinus jemputan PK 1 S/U Ladap Guru Linus Seminggu selepas kursus 4 jam 2 jam Jadual spesifikasi tugas TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

PELAN OPERASI Strategi: : Pemantapan P & P Linus Literasi

12

Nama Projek/Program/Aktiviti:

Pemantapan Pengetahuan TMK

Matlamat: Menggunakan TMK dalam P&P supaya menarik dan berkesan. Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. Murid Linus dapat menguasai literasi melalui aktiviti didik hibur. Bulan Ogos dan Oktober (2 kali ) Semua guru RM200 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.9. 2. Ucapan Guru Besar 1.10. Pembentukan JK & Tugas Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 Ucapan /Taklimat Penyelaras Bestari TANGGUNGJAWAB Setiausaha Kurikulum Penyelaras Bestari Guru Media Penyelaras Bestari 2 jam Jadual Tugas TEMPOH 6 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja

3.

Persediaan Tempat

Penyelaras Bestari S/U Ladap

1 hari

5. 6.

Pelaksanaan projek Penilaian dan pelaporan Kursus

Penyelaras Bestari S/U Ladap Penyelaras Bestari S/U Ladap

2 hari Seminggu selepas kursus

PELAN OPERASI Strategi: Pemantapan P & P Linus Literasi

13

Nama Projek/Program/Aktiviti:

Post mortem dan pemantauan LINUS Literasi

Matlamat: Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan perlaksanaan Linus Literasi secara berkala Objektif: Tempoh: Sasaran: Kos: LANGKAH 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Induk: 1.11. Ucapan Guru Besar 1.12. Pembentukan JK & Tugas TANGGUNGJAWAB Guru Besar PK 1 Setiausaha Kurikulum Guru Linus 2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana: 2.1 Ucapan /Taklimat Ketua Panitia BM 2.1.1 Taklimat Post mortem 3. 2.1.2 Taklimat Pemantauan dan Pencerapan Pelaksanaan Post mortem Perlaksanaan Pemantauan 4. Penilaian dan pelaporan Post mortem dan pemantauan Guru Besar PK1 Guru Linus Guru Besar PK1 Guru Besar PK 1 2 jam 2 jam i1 kali setiap bulan 1 kali setiap bulan Seminggu selepas post mortem/pemantauan Jadual dan Rekod Laporan post mortem Jadual pemantauan TEMPOH 2 jam STATUS/PELAN KONTIGENSI Carta aliran kerja Semua guru Linus dapat membuat penambahbaikan P&P Linus. Bulan Julai hingga Oktober (1 kali sebulan) Semua guru Linus

14

15

Anda mungkin juga menyukai