Anda di halaman 1dari 3

PEMBINAAN UJIAN SOALAN OBJEKTIF DAN SOALAN SUBJEKTIF SOALAN OBJEKTIF Definisi : merupakan perkara atau alat yang

digunakan untuk mendapatkan respon. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Soalan berbentuk objektif terbahagi kepada dua jenis: Item respon bebas Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan.

Format salah betul Soalan jenis ini mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dua pilihan sahaja iaitu betul (B) atau salah (S), setuju (S) atau tidak setuju (TS), dan ya (Y) atau tidak (T).

Contoh; Tandakan sama ada Betul (B) atau SALAH (S) bagi contoh antonim berikut: Hitam Putih ( ),

Padanan Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan dengan memadankan objek atau perkara yang berkaitan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bilangan padanan tidak perlu terlalu banyak bagi mengelakkan kekeliruan semasa menjawab. Ayat yang digunakan juga tidak perlu terlalu panjang.

Contoh; Aneka Pilihan Apakah lawan bagi perkataan rajin ? ________ Kita mesti ______bermain sekarang sebab hujan. Item respon tetap (item jenis pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. bentuk soalan Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap Analogi Antonim Jenis soalan respon tetap; 1. Format salah betul 2. Padanan 3. Aneka pilihan Jenis negatif Mengisi tempat kosong Jenis campuran Teknik kloz Aneka pilihan tergolong dalam item tetap kerana item jenis ini diberikan tindak balas tetap. Jenis item aneka pilihan;

Mengelaskan Panduan pembinaan

Mengukur proses mental yang tinggi

Kelemahan Pokok soalan (stem) Bahasa mudah difahami Berbentuk soalan / ayat tidak lengkap Kesukaran mengikut aras kesukaran taksonomi Kurangkan soalan berbentuk negatif (10%hitamkan / garis) Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi soalan yg berkaitan. Bahan ransangan Pilihan jawapan Jawapan yang disediakan haruslah logik. Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka) Elakkan menggunakan perkataan semua di atas betul atau semua di atas salah. Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor. Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang. Tiada perkataan yg berulang Pastikan satu jawapan shj yg betul Distraktor (penganggu jawapan)4. Struktur item (roman & abjad) Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Potensi untuk meneka jawapan tinggi Sukar untuk dibina Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran Calon bijak tidak perlu belajar banyak Tidak dapat mengukur keaslian

SOALAN SUBJEKTIF
Definisi : Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Terdapat dua jenis Tindak balas terhad (struktur jwpn : 1 frasa, 1 ayat, 1 pernyataan) Tindak balas lanjutan (esei) Prinsip pembinaan soalan jenis struktur Item jenis struktur terbentuk daripada satu atau dua bahagian isi kandungan jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataaan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. Jenis soalan sebegini mengehadkan isi dan bentuk jawapan. Jawapan yang ditulis biasannya berbentuk pendek dan tidak panjang. Jawapan tidak memerlukan huraian lanjutan.

Kelebihan Mudah disemak Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) Menguji banyak topik Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid)

Prinsip pembinaan soalan jenis esei Aras kesukaran soalan hendaklah setara. Bahasa yang digunakan tidak perlu berbungabunga. Soalan hendaklah jelas dan sesuai dengan aras kemahiran pelajar.

Panduan Pembinaan Item Subjektif Membentuk JSU Mengubal soalan berdasarkan prinsip berikut : 1.Tugas / arahan soalan jelas 2.Perkataan yg digunakan setaraf dgn pencapaian bahasa calon. 3.Menggunakan perkataan yg kelas (jelaskan, bandingkan, dan lain-lain) 4.Mengubal bilangan soalan secara berpatutun. 5.Sediakan satu skema pemarkahan.

Kelebihan Mudah digubal Sesuai untuk semua mata pelajaran Sesuai untuk semua aras taksonomi Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikan idea yg siperoleh. Mengurangkan konsep meneka. Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salah tafsiran, konsep-konsep yang samarsamar. Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

Kelemahan Bidang yg diuji terhad Soalan boleh diramal Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak.