Anda di halaman 1dari 14

Pengertian Konsep Kendiri

H. V. Perkins, (1974) Vernon (1980) Stewat dan Friedman (1987) Popplestone dan McPherson (1988) Awang (1991) Rogers

Teori Carl Rogers


Rumusan

H.V. Perkins (bukunya Human Development dan Learning)


Konsep Kendiri

Persepsi

Kepercayaa n

Perasaan

Sikap

Nilai khusus dipegang oleh seseorang

Vernon (1980)
Konsep kendiri

Kelemaha n Diri

Pandanga n Kekuatan

Maklum balas tentang dirinya daripada orang lain

Stewat dan Friedman (1987)


Konsep kendiri

Tanggapan individu terhadap identitinya yang berbeza dengan individu yang lain sejak peringkat bayi

Popplestone & McPherson (1988)


Konsep kendiri

Integrasi pengetahuan bersama dengan reaksi seseorang yang membezakan dirinya daripada individu lain.

Amir Awang (1991)


Konsep kendiri

Integrasi penilaian diri sendiri, penilaian orang lain, dan penilaiannya tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya.

Rogers
Konsep kendiri

Perkembangan personaliti boleh dihayati dalam perkembangan konsep

TEORI KONSEP KENDIRI CARL ROGERS


Memandang struktur personaliti serupa dengan konsep kendiri. Menegaskan bahawa konsep kendiri mungkin tidak sepadan dengan pengalamannya.

NEXT

Konsep kendiri

Pengalaman sebenar

Konsep kendiri

Pengalaman sebenar

Keadaan Sepadan

Keadaan Tidak Sepadan

Apabila

konsep kendiri seseorang telah dibentuk, dia akan mempertahankannya jika terdapat realiti bertentang dengan konsep kendirinya. Bagi keadaan tak sepadan, dia akan berasa gelisah, dan berusaha memutarbelitkan realiti supaya sepadan dengan konsep kendirinya. Tingkah laku negatif akan berlaku.

RUMUSAN
Konsep kendiri
Persepsi diri segi penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan, termasuk kekuatan dam kelemahan diri sendiri.
Dibentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga, guru, sekolah, rakan sebaya dan masyarakat, serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitaran

- Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. - Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila mengahadapi cabaran. - Mudah diterima oleh orang lain - Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri. - Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka.

- Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. - Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. - Mengalami lebih banyak kegagalan daripada kejayaan. - Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka. - Bersifat penakut, pemalu dan tidak sudi bertanggungjawab.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep kendiri


Status sosial keluarga mempengaruh i pembentukan konsep kendiri seseorang.
Keadaan fizikal mempengaruh i perubahan tingkah laku. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Kebudayaan mempengaruh i persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya.

Bentuk tubuh badan mempengaruh i sahsiah.

Emosi mempengaruh i perasaan.

Implikasi konsep kendiri terhadap pengajaranpembelajaran.


Menpunyai persepsi kendiri yang tinggi serta . memperoleh perasaan perhargaan yang tinggi Di sekolah, haruslah diberi peluang untuk membentuk konsep kendiri positif agar objektif tercapai

Menpunyai konsep kendiri dan nilai-nilai diri adalah faktor untuk mencapai kejayaan