MANUAL PENGEMASKINIAN MAKLUMAT AKADEMIK MURID BAGI PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH KAWALAN KEMENTERIAN

PELAJARAN MALAYSIA
PENGGUNA : GURU BESAR / PK2

TUJUAN PANDUAN Tujuan panduan ini disediakan adalah untuk memudah dan membantu Guru Besar / PK2membuat pengesahan permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan melalui Aplikasi Permohonan ini. PENDAHULUAN Modul Pengesahan Maklumat Permohonan Murid bagi Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan adalah merupakan aplikasi berasaskan web yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. CAPAIAN SISTEM Aplikasi Permohonan ini boleh dicapai melalui mana-mana komputer yang mempunyai kemudahan internet. 2.1.my . Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Modul ini digunakan untukmengesahkan maklumat murid-muridyang membuat permohonan ke Tingkatan Satu (1) di Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan Kementerian Pelajaran Malaysia .moe. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Bahagian Pendidikan Islam.gov.Pautan Aplikasi Permohonan ini diletakkan pada Portal Kementerian Pelajaran Malaysia seperti di bawah: http://apdm.

PANDUAN PENGGUNA 4.1. Muka Depan Arahan : Guru Besar memasukkan Id dan Katalaluan seperti yang telah didaftarkan dalam Menu Pentadbir Sekolah (Menu melalui Admin Sekolah) ID Pengguna : KP Guru Besar Kata Laluan : gurubesar (default) .1.1. Menu Utama 4.4.

Bagi membuat semakan maklumat murid.4. . Paparan Guru Besar 4.3 Klik pada MenuSekolah Kawalan dan senarai murid akan dipaparkan.1.2. klik Lihat Maklumat Permohonan pada baris nama murid.1.

1.4. a) Paparan Maklumat Murid b) Paparan Maklumat Akademik .4 Guru Besar juga boleh melihat maklumat-maklumat yang telah diisi oleh pemohon dengan memilih tab-tab yang disediakan seperti di bawah.

c) Paparan Pilihan Jenis Sekolah d) Paparan Maklumat Kokurikulum .

e) Paparan Maklumat Ibubapa/Penjaga f) Paparan Maklumat Tambahan .

1. . klik pengesahan pada baris nama murid kemudian klik butang Sahkan Permohonan.5 Bagi membuat pengesahan permohonan murid. Pengesahan selesai. 5.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful