MANUAL PENGEMASKINIAN MAKLUMAT AKADEMIK MURID BAGI PERMOHONAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH KAWALAN KEMENTERIAN

PELAJARAN MALAYSIA
PENGGUNA : GURU BESAR / PK2

my . Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. PENDAHULUAN Modul Pengesahan Maklumat Permohonan Murid bagi Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan adalah merupakan aplikasi berasaskan web yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Modul ini digunakan untukmengesahkan maklumat murid-muridyang membuat permohonan ke Tingkatan Satu (1) di Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Bahagian Pendidikan Islam. 2.gov. TUJUAN PANDUAN Tujuan panduan ini disediakan adalah untuk memudah dan membantu Guru Besar / PK2membuat pengesahan permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan melalui Aplikasi Permohonan ini.Pautan Aplikasi Permohonan ini diletakkan pada Portal Kementerian Pelajaran Malaysia seperti di bawah: http://apdm.moe.1. CAPAIAN SISTEM Aplikasi Permohonan ini boleh dicapai melalui mana-mana komputer yang mempunyai kemudahan internet.

4. PANDUAN PENGGUNA 4.1.1.1. Muka Depan Arahan : Guru Besar memasukkan Id dan Katalaluan seperti yang telah didaftarkan dalam Menu Pentadbir Sekolah (Menu melalui Admin Sekolah) ID Pengguna : KP Guru Besar Kata Laluan : gurubesar (default) . Menu Utama 4.

.2.4.1. Bagi membuat semakan maklumat murid. Paparan Guru Besar 4.3 Klik pada MenuSekolah Kawalan dan senarai murid akan dipaparkan.1. klik Lihat Maklumat Permohonan pada baris nama murid.

4 Guru Besar juga boleh melihat maklumat-maklumat yang telah diisi oleh pemohon dengan memilih tab-tab yang disediakan seperti di bawah.4. a) Paparan Maklumat Murid b) Paparan Maklumat Akademik .1.

c) Paparan Pilihan Jenis Sekolah d) Paparan Maklumat Kokurikulum .

e) Paparan Maklumat Ibubapa/Penjaga f) Paparan Maklumat Tambahan .

.4.5 Bagi membuat pengesahan permohonan murid. Pengesahan selesai.1. 5. klik pengesahan pada baris nama murid kemudian klik butang Sahkan Permohonan.