BORANG TEMU BUAL MENGENAI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA DI KALANGAN MASYARAKAT CINA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG DEMOGRAFI

1. Jantina

Lelaki Perempuan
2. Umur 7 - 18 tahun 25 - 45 tahun 55 tahun ke atas

3. Kelayakan akademik SPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-lain....

4. Taraf Perkahwinan Buj ang Kahwin Lain-lain.... lj lj III

Mengapa? 3. Kalau “P€1]ti1]g―. Pada Zaman mereka kanak-kanak? b.BAHAGIAN B (KUMPULAN 1 dan KUMPULAN 2) 1. Penting / Tidak Penting? a. Suasana sambutan: a. Kenapa? b. . Tujuan Sambutan Tahun Baru. 2. Pada masa kini? c. Kalau “Tidak Penti11g†•. Beza Zaman kanak-kanak dengan masa kini.

b. Kenapa? b. Perlukah/sesuaikah nilai/amalan ini dikekalkan? a.4. Kalau “Tidak―. Kalau “Ya―. 5. Apakah berlaku kemerosotan/kehakisan nilai dan/atau amalan-amalan semasa sambutan tersebut? a. Kalau “Perlu/Sesuai―. Mengapa? . Kalau “Tidak†•. Mengapa. Kenapa.