BORANG TEMU BUAL MENGENAI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA DI KALANGAN MASYARAKAT CINA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG DEMOGRAFI

1. Jantina

Lelaki Perempuan
2. Umur 7 - 18 tahun 25 - 45 tahun 55 tahun ke atas

3. Kelayakan akademik SPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-lain....

4. Taraf Perkahwinan Buj ang Kahwin Lain-lain.... lj lj III

Beza Zaman kanak-kanak dengan masa kini. 2. . Mengapa? 3. Kenapa? b. Penting / Tidak Penting? a. Tujuan Sambutan Tahun Baru. Pada masa kini? c. Kalau “Tidak Penti11g†•. Kalau “P€1]ti1]g―.BAHAGIAN B (KUMPULAN 1 dan KUMPULAN 2) 1. Suasana sambutan: a. Pada Zaman mereka kanak-kanak? b.

5. Apakah berlaku kemerosotan/kehakisan nilai dan/atau amalan-amalan semasa sambutan tersebut? a. Perlukah/sesuaikah nilai/amalan ini dikekalkan? a. b. Kenapa? b. Kalau “Ya―.4. Mengapa? . Kalau “Perlu/Sesuai―. Mengapa. Kalau “Tidak†•. Kenapa. Kalau “Tidak―.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful