BORANG TEMU BUAL MENGENAI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA DI KALANGAN MASYARAKAT CINA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG DEMOGRAFI

1. Jantina

Lelaki Perempuan
2. Umur 7 - 18 tahun 25 - 45 tahun 55 tahun ke atas

3. Kelayakan akademik SPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-lain....

4. Taraf Perkahwinan Buj ang Kahwin Lain-lain.... lj lj III

.BAHAGIAN B (KUMPULAN 1 dan KUMPULAN 2) 1. Mengapa? 3. Kenapa? b. Kalau “Tidak Penti11g†•. Kalau “P€1]ti1]g―. 2. Tujuan Sambutan Tahun Baru. Penting / Tidak Penting? a. Suasana sambutan: a. Pada Zaman mereka kanak-kanak? b. Pada masa kini? c. Beza Zaman kanak-kanak dengan masa kini.

Kenapa? b.4. Perlukah/sesuaikah nilai/amalan ini dikekalkan? a. b. 5. Kalau “Ya―. Kalau “Perlu/Sesuai―. Kalau “Tidak―. Mengapa. Mengapa? . Apakah berlaku kemerosotan/kehakisan nilai dan/atau amalan-amalan semasa sambutan tersebut? a. Kenapa. Kalau “Tidak†•.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful