BORANG TEMU BUAL MENGENAI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA DI KALANGAN MASYARAKAT CINA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG DEMOGRAFI

1. Jantina

Lelaki Perempuan
2. Umur 7 - 18 tahun 25 - 45 tahun 55 tahun ke atas

3. Kelayakan akademik SPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-lain....

4. Taraf Perkahwinan Buj ang Kahwin Lain-lain.... lj lj III

Kalau “P€1]ti1]g―. Mengapa? 3.BAHAGIAN B (KUMPULAN 1 dan KUMPULAN 2) 1. Kalau “Tidak Penti11g†•. Suasana sambutan: a. Pada masa kini? c. Penting / Tidak Penting? a. Kenapa? b. Pada Zaman mereka kanak-kanak? b. . Tujuan Sambutan Tahun Baru. Beza Zaman kanak-kanak dengan masa kini. 2.

b. Kalau “Tidak†•. Kalau “Tidak―. Mengapa. Perlukah/sesuaikah nilai/amalan ini dikekalkan? a. Kalau “Ya―. 5. Kalau “Perlu/Sesuai―. Mengapa? . Kenapa. Apakah berlaku kemerosotan/kehakisan nilai dan/atau amalan-amalan semasa sambutan tersebut? a.4. Kenapa? b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful