Anda di halaman 1dari 20

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi HARI SENIN


P: U: Kepada Mu ya Tuhan, kami sampaikan doa kami, Dini hari sudah Kau dengar suara kami.

Nyanyian P: Allah yang Kudus, Bapa yang baik! Suatu hari baru Engkau anugrahkan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena boleh mengenal Dikau dan boleh mengabdi kepada-Mu. Hari ini kami persembahkan kepada-Mu,dengan segala usaha dan karya , segala pikiran dan perkataan kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kehendak-Mulah ingin kami laksanakan. Tinggallah beserta kami, supaya kami setia kepada-Mu, dan kuat dalam menghadapi segala tantangan, Itu semua kami mohon kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Amin.

U:

P:

U:

P:

U:

Bacaan Kitab Suci

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
Renungan P: Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada-Mu atas segala kurnia-Mu kepada kami, Bangsa Indonesia U: P: U: P: U: P: U: Kami Kau anugrahi bumi yang indah permai, tanah yang subur dan lautan yang kaya untuk menjamin hidup kami. Kami Kau buat hidup dalam ikatan kekeluargaan yang erat dan dalam persahabatan yang ikhlas. Kami Kau beri warisan kebudayaan yang kaya, dan pimpinan yang bijaksana. Ya, Tuhan Allah kami, jadikanlah bangsa Indonesia makin layak akan segala maksud-Mu. Semoga bangsa, negara dan pemeritah tetap dibimbing oleh kebenaran dan kasih setia-Mu Jauhkanlah daripada kami segala bencana dan malapetaka, segala egoisme dan kebencian. Teguhkanlah kami sekalian untuk melayani Dikau dengan setia demi Yesus Kristus . Amin Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendirikan Gereja-Mu di atas batu karang para Rasul. Peliharalah dan perkuatkanlah di dalam umat-Mu

P: U:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
semangat para rasul, agar kerajaan-Mu di dunia makin meluas, serta berkembang dan mencapai tujuannya, Amin. ---***---

HARI SELASA
P: U: Engkaulah, Ya Allah, sumber kehidupan. Dalam terang-Mu kami melihat cahaya.

Nyanyian P: Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu, Ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini. Berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah pada semua orang, yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putera-puteri-Mu. Amin

U:

P:

U:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
Bacaan Kitab Suci Renungan P: U: Ya Tuhan, Jadikanlah kami alat perdamaian-Mu : pembawa cinta kasih, ke tempat ada kebencian, pembawa pengampunan, ke tempat ada kesalahan, pembawa kerukunan, ke tempat ada perpecahan, pembawa kegembiraan, ke tempat ada kesedihan, pembawa terang, ke tempat ada kegelapan, pembawa kebenaran, ke tempat ada kesesatan, pembawa kepercayaan, ke tempat ada kebimbangan pembawa pengharapan, ke tempat ada keputusasaan. Ya, guru ilahi, Berilah agar kami senantiasa berusaha, bukan untuk dihibur, melainkan untuk menghibur.

P:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
Bukan untuk dimengerti, melainkan untuk mengerti. Bukan untuk dicintai, melainkan untuk mencintai. U: Sebab hanya dengan memberi, kami akan menerima, hanya dengan memaafkan, kami akan dimaafkan, dan hanya dengan mati , kami akan dilahirkan ke dalam hidup baru yang abadi, Amin. Ya, Maria Ratu dan Bunda, kepadamu kami serahkan diri kami seutuhnya. Peliharalah dan lindungilah kami sebagai harta milikmu. Malaikat Allah, Bimbinglah kami pada hari ini, pada jalan yang berkenan kepada Allah. Ya Allah yang mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berkatilah kami serta semua orang yang percaya akan Dikau, Amin.

P:

U: P: U:

P:

U:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
---***---

HARI RABU
P: U: Pagi-pagi kami bangun dan memohon pertolongan-Mu , ya Allah. Kepada-Mu kami berharap.

Nyanyian P: Ya Yesus yang baik Kami mengucap syukur kepada-Mu, atas pemeliharaan-Mu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami, tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepada-Mu, segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama siang hari ini dan kami mohon berkat-Mu atasnya.

U: P:

U:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
P: Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup kami yang sederhana ini. Engkau sendiri pun hidup sembunyi di Nazareth. Namun, di mata Allah, hidup-Mu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini, semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan dan rekan. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Amin

U:

P:

U:

Bacaan Kitab Suci Renungan

P:

Yesus Juruselamat kami, demi cinta-Mu kepada Maria dan Yosef, dan kepada semua sanak saudara-Mu, dengarkanlah doa yang kami panjatkan kepada-Mu, untuk semua kaum kerabat kami. Sudilah memberkati mereka, yang lebih dari siapa pun juga menjadi sesama kami. Anugrahkanlah kepada mereka kesehatan lahir batin, kebahagiaan dan usia panjang. Semoga kami tetap
7

U:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
menggembirakan hati mereka. Semoga mereka terhibur karena mengalami kehadiran dan cinta kami bagi mereka.

P:

Bantulah kami, agar dapat membalas budi atas segala kebaikan mereka terhadap kami. Ya, juruselamat Yesus yang baik, berkenanlah kelak menyediakan bagi kami sekeluarga tempat bahagia bersama Dikau di dalam surga. Amin Santo Yosef, Sewaktu hidup-Mu di dunia, Yesus mempercayakan diri kepada-Mu. Berdoalah supaya kami pun mengabdi kepada sesama manusia dengan penuh kerelaan, dan supaya segala manusia berbakti kepada Allah dan sesamanya dengan setia, Amin.

U:

P:

U:

---***---

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi

HARI KAMIS
P: U: Ya Allah, bersegeralah menolong kami. Tuhan, perhatikanlah para hamba-Mu ini.

Nyanyian P: Ya Allah, Yang Mahaagung dan Mahakuasa pada awal hari yang baru ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu, Karena istirahat yang sudah kami nikmati, karena cahaya siang yang telah menghalaukan kegelapan, karena waktu yang tersedia dan boleh kami pergunakan. Kami memuji Dikau, Demi segala makhluk-Mu, demi langit dan bumi dan segala keajaiban alam, demi segala bakat yang ada pada manusia, demi kemampuan untuk mengasihi yang Kau ciptakan dalam hati manusia. Kami memuliakan Dikau,

U:

P: U:

P:

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
U: Karena keindahan hidup kami, karena keluhuran rahmat-Mu, karena belas kasih dan penebusan-Mu.

P: U:

Ya Allah, dampingilah kami dengan kasih kurnia-Mu, Supaya pada hari ini kami hidup menurut kehendak-Mu , supaya kami menunaikan tugas kami dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, supaya kami pun bertingkah laku seturut panggilan kami sebagai orang Kristen. Amin.

Bacaan Kitab Suci Renungan P: Tuhan Allah, Bapa segala bangsa, banyak orang yang Kau panggil untuk mengikuti Yesus, Putera-Mu, sebagai pewarta iman dan pembawa keselamatan. Bangkitkanlah dalam hati kami juga hasrat untuk membawa keselamatan kepada orang yang masih hidup dalam kegelapan kekafiran; membawa gairah dan semangat baru kepada orang yang imannya telah kendor; membawa cinta kasih kepada orang yang kehilangan kepercayaan akan Dikau dan akan sesamanya. Berilah kami supaya di tengah-tengah segala urusan dan kepentingan duniawi, kami senantiasa mengejar hal-hal yang tinggi dan luhur serta harta yang sejati.

U:

P:

10

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
U: Semoga kami selalu siap menyumbangkan tenaga bagi penanaman Kerajaan Putera-Mu, yaitu Kerajaan Damai dan cinta kasih , supaya di segala tempat dimuliakanlah nama-Mu, kini dan selalu dan sepanjang masa, Amin. Ya Allah yang mahakuasa dan kekal, Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa. Kabulkanlah doa kami ini; semoga karena bimbingan-Mu dunia hidup dalam damai dan keadilan; dan semoga Gereja-Mu memuliakan Dikau dalam keadaan tenang dan bahagia. Demi Kristus , Tuhan kami. Amin.

P:

U:

---***---

11

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi

HARI JUMAT
P: U: Semoga dicintailah Hati Kudus Yesus di seluruh dunia. Selama-lamanya.

Nyanyian P: U: Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hamba-Mu yang berhimpun disini untuk memuji Dikau Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapa-Mu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat. Semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu. Karena kami adalah milikmu untuk selama-lamanya.

P:

U:

P:

U:

12

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
P: Maria, Bunda yang amat kudus, engkau telah menjadi Ibu kami ketika lambung Putera-Mu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraan-Mu kami mengenal cinta kasih Kristus, yang melampaui segala pengertian.

U:

Bacaan Kitab Suci Renungan P: Ya Yesus, Gembala Ilahi, Engkau telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka pemukat manusia. Panggillah orang muda di masa kini untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. Semoga tiap orang yang Kau panggil dapat mengenal kehendak-Mu. Bukalah pandangannya akan kebutuhan umatMu dan akan kebutuhan dunia yang melarat. Bukalah telinganya terhadap suara-Mu dan terhadap jeritan dunia yang merindukan keselamatan-Mu. Semoga semua orang yang Kau pangggil menjadi garam dunia dan cahaya di atas gunung. Semoga banyak pemuda dan pemudi mendengarkan panggilanMu. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan untuk hidup semata-mata menurut semangat Injil. Jadikanlah mereka rela

U:

P:

U:

13

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
menyerahkan diri bagi tugas pengabdian dalam gereja-Mu dan dalam dunia. Amin. ---***---

HARI SABTU
P: U: Tuhan kekuatan dan sumber penyelamatan kita. Dialah Allah kita, Dia hendak kita puji.

Nyanyian P: Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini kami mengunjukkan salam bakti kepada-Mu, bersama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari yang baru ini mengarahkan hatinya kepada-Mu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau; Engkaulah tujuan hidup kami; maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam memeliharanya dengan kasih sayang. tangan-Mu, dan

U:

P: U:

P:

Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja.

14

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
U: Syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para Kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladan Dikau Ya Tuhan Allah kami; Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin

P:

U:

Bacaan Kitab Suci Renungan P: U: P: Terpujilah engkau, ya Maria yang memancarkan sinar sukacita. Terpujilah Engkau, yang memulihkan kejatuhan Adam dan menghapus air mata Hawa. Terpujilah Engkau, yang menerbitkan Sang Surya, yang mengandung dan melahirkan Putera Allah, yang menjelma menjadi manusia. Terpujilah Engkau, Bunda Anakdomba dan Gembala yang memperlihatkan kepada kami Kristus, pencipta manusia, Tuhan kami. Terpujilah Engkau yang menyatukan apa yang bertentangan, yang menghubungkan keperawanan dengan keibuan. Terpujilah engkau, bangsal kencana Roh Kudus

U:

P: U:

15

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
P: U: Terpujilah engkau, benteng pelindung Gereja Ya Bunda tersuci, doakanlah kami! Amin ---***---

Malaikat Tuhan
P: U: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin

P: U:

Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu Salam Maria Sabda sudah menjadi manusia, Dan tinggal di antara kita Salam Maria Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa :

P: U:

P: U: P:

16

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
U: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putera-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Amin

The Angelus
Leader : All : The angel of the Lord declared unto Mary And she conceived of the Holy Spirit
Hail Mary full of grace, The Lord is with Thee, Blessed are Thou among women and blessed is the fruit of Thy womb Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen

Leader : All :

Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to Your Word. Hail Mary And the word has made flesh. And dwelt among us. Hail Mary Pray for us, Oh Holy Mother of God. That we may be made worthy of promises of Christ. Lets pray!

Leader : All :

Leader : All : Leader :

17

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
All : Pour forth we bessech You Oh Lord, Your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ Your Son was made known by the message of an Angel. May by his passion and cross bring us to the glory of His resurrection through the same Christ our Lord. Amen

Ratu Surga
(Dari Paskah sampai Pentakosta)
P: U: P: U: P: U: P: U: Ratu Surga bersukacitalah, alleluyah Sebab Ia yang sudi kau kandung, alleluyah Telah bangkit seperti disabdakan-Nya, alleluyah Doakanlah kami pada Allah, alleluyah Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria, alleluyah Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, alleluyah Marilah berdoa : Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bunda-Nya, Perawan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin .

18

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi

Regina Coeli
Leader : O Queen of heaven rejoice All : Alleluia Leader : For He, whom you were chosesn to bear All : Alleluia Leader : Has risen as he said All : Alleluia Leader : Pray for us to God All : Alleluia Leader : Rejoice and be glad, O Virgin Mary All : Alleluia Leader : For the Lord is truly risen All : Alleluia

19

Buku Doa Pagi

Patricia J. Kalangi
Leader : Lets pray! All : O God who did give joy to the world trough the resurrection of Your Son, our Lord Jesus Christ. Grand that trough His Mother the virgin Mary we obtain the joys of everlasting life, through the same Christ, our Lord. Amen.

20