Anda di halaman 1dari 21

EDM electronic distance measurement.

PENGUKURAN JARAK SECARA ELEKTRONIK

EDM
Pengukuran jarak lebih cepat dan jitu Kaedah konvensional (pita ukur/rantai) = merumitkan/masa yang panjang.

PENGGUNAAN EDM Letakkan EDM di salah satu hujung garisan ukur, setkan reflector pada hujung garisan yang lain. Line of sight antara alat dan reflector tidak boleh terhalang

DEFINISI
Pengukuran jarak secara elektronik adalah berasal dari perkataan Inggeris iaitu Electronic Distance Measurement dan disebut sebagai EDM iaitu awalan huruf pertama daripada setiap perkataan tersebut. Di dalam pasaran terdapat pelbagai jenis alat Total Station seperti GEODIMETER, SOKKIA, LEICA, NIKON, TOPCON, PENTAX, TRIMBELL dan sebagainya.

Prinsip Asas Prinsip Asas pengukuran jarak cara elektronik menggunakan modulasi gelombang infra merah (infrared) yang diketahui . frekuensinya dihantar kepada pemantul (reflektor) melalui pemancar dan pemantul akan mengembalikan semula frekuensi ke pemancar (Alat EDM). Dengan ini ia dapat mengira nilai bilangan gelombang n dengan ketepatan 1/1000 bahagian daripada panjang satu gelombang. Nilai n/f (n = bilangan gelombang, f = frekuensi) dihitung secara manual atau secara automatik oleh alat EDM dan didarabkan dengan halaju piawai (v) menerusi atmosfera.

D = v x (n/f) D = vt

(Jarak cerun diperolehi) (t = masa pergerakkan gelombang antara titik dengan titik yang lain)

Pemancar (Alat EDM) Penerima (prisma)

Pancaran gelombang pergi dan balik

Stn A Rajah 1.1: Prinsip Asas Pengukuran

Stn B

Gelombang elektromagnetik dari pemancar di A diarah ke B, semasa gelombang mula dikeluarkan di A, jam dimulakan di A untuk mengukur masa perjalanan gelombang ke B. Jarak dapat dikira sekiranya halaju gelombang diketahui. Bagi EDM biasa, masa pergerakkan gelombang adalah di dalam lingkungan 1 x 10-6 saat.

Gelombang elektromagnetik dipatul semula ke arah A dari B, dengan ini alat di A bertindak sebagai pemancar dan juga penerima. Masa dapat diukur dengan lebih tepat di A walaupun masa ini berganda dua.

EDM

Prisma (pemantul)

Alat EDM dikelaskan mengikut jenis gelombang pembawa yang digunakan. 1. Alat Gelombang Mikro (micro wave) 2. Alat Infra Merah (Infra Red) 3. Alat Laser

Alat Gelombang Mikro (micro wave)


Frekunsi gelombang pembawa biasanya 10Ghz (1Ghz=109Hz) Frekunsi mampu dihantar bagi jarak sejauh 100km (dlm cuaca cerah) Memerlukan reflector(pemantul) agar isyarat boleh dikembalikan. Passive reflector digunakan untuk kembalikan isyarat yang lemah. Reflector elektronik diguna untuk menguatkan lagi isyarat & dihantar semula kepada alat induk dengan fasa yang sama seperti diterima. Memerlukan 2 alat dan 2 reflector Julat maksimum 25-50 km Contoh alat: Tellumat, Tellurometer, Geodimeter, Makometer

Alat Laser
Gelombang pembawa>> Laser Helium Neon Kaedah paling berjaya. Boleh mengukur julat yang jauh dengan kejituan yang baik. Julat maksimum >> 30-60 km Kejituan 5mm 1 ppm (part per million)

Alat Infra Merah


Kaedah yang murah dan mudah Punca gelombang pembawa >>diod yang memancarkan infra merah galium arsenid (GaAs) Doid boleh dimodulasi amplitudnya dengan mudah pada frekuensi tinggi Prisma digunakan sebagai reflektor Single prism terhad kepada julat 1 km Julat boleh ditambah hingga 2 atau 3km dengan menggunakan 3 atau 9 prism. Kejituan 10mm Contoh alat: Wild, Geodimeter, Kern, Sokkia, Topcon, Leica

SELISIH BERKALA (anjakan frekuensi) SELISIH SIFAR (selisih indeks)

SELISIH ALAT EDM

SELISIH BERKITAR (ketidak linearan alat)

SELISIH BERKALA (anjakan frekuensi)


Selisih berkadaran dengan jarak di ukur PUNCA :- perubahan frekuensi modulasi (f) pada alat EDM KESAN :- ketara untuk jarak jauh

SELISIH SIFAR(selisih indeks)


Selisih ini tidak bergantung kepada julat jarak. PUNCA :- ada perbezaan pada pusat mekanik, pusat elektrik, dan pusat optik pada alat EDM dan pemantul. Selisih ini perlu di hapuskan. CARA ATASI :- lakukan kalibrasi pada alat EDM.

SELISIH BERKITAR (ketidak linearan alat)


PUNCA :- wujud gangguan yang tidak dikehendaki antara isyarat elektrik alat EDM. Selisih ini boleh dikenalpasti dengan mengukur beberapa siri jarak yang telah diketahui. Alat EDM mempunyai selisih ini jika gelombang berkala diperolehi setelah jarak yang dicerap dipelot. KESAN :- boleh diabaikan untuk ukur kejuruteraan biasa.

UJIAN ALAT EDM UJIAN KALIBRASI DIFFERENTIAL FIELD TEST SEMAKAN HARIAN

KALIBRASI
Alat EDM dan pemantul perlu di uji di tapak ujian sekali dalam tempoh tidak lebih 3 bulan.

SEMAKAN HARIAN
Setiap kali menyambung kerja, perlu mengukur semula garisan terakhir yang di ukur pada hari sebelumnya. Pengukuran ini dianggap sebagai ujian alat sahaja. Jika > 10mm : perlu lakukan DFT Andai tetap > 10mm, penggunaan alat hendaklah dihentikan. Alat perlu kalibrasi.

DIFFERENTIAL FIELD TEST (DFT)


DFT perlu di lakukan apabila memulakan kerja ukur yang baru. Tujuan:- untuk memastikan alat EDM sentiasa berkeadaan baik. Langkah-langkah DFT:
Tanam piket A dan B dengan jarak > 50m Dirikan EDM di A dan pemantul di B Ukur jarak AB Tanam piket di C ( ditengah AB)

Pindah EDM ke C, pasang pemantul di A Ukur jarak CA dan CB. Bandingkan jarak AB dengan jumlah jarak CA+CB

Jika > 10 mm, alat perlu dikalibrasi/ dibaiki.

Anda mungkin juga menyukai