Anda di halaman 1dari 2

PERNYATAAN PROFESIONAL

A APA YANG TELAH DILAKSANAKAN SEMASA INTERNSHIP

Semester lapan merupakan semester terakhir bagi guru pelatih PISMP menjalani program internship yang akan berlangsung selama sebulan. Sebelum dilepaskan ke sekolah masing-masing, unit praktikum telah mengadakan satu sesi taklimat bagi menyampaikan amanat dan juga pesanan kepada guru pelatih sebagai bekalan ke sekolah semasa internship. Taklimat tersebut telah di adakan di Dewan Ungku Omar Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail yang telah disampaikan oleh pensyarah lain unit praktikum IPG KDRI. Antara amanat serta pesanan yang telah disampaikan oleh beliau ialah berkenaan dengan tingkahlaku apabila berada di sekolah nanti. Sepanjang berada di sekolah, guru pelatih haruslah menonjolkan nilai-nilai serta etika keguruan yang tinggi. Selain itu, guru pelatih juga dinasihatkan agar tidak lokek menyumbangkan tenaga dari pelbagai segi bidang kerja bagi membantu meringankan beban pihak sekolah. Di samping itu, guru pelatih juga perlu lah menunjukkan sikap yang baik sesuai dengan status guru yang bakal dipegang. Seterusnya, taklimat tersebut turut memberi peringatan kepada kami mengenai prosedur-prosedur serta tatacara yang perlu kami patuhi sepanjang tempoh tersebut. Kami diingatkan untuk melengkapkan folder inetrnship masingmasing bagi memudahkan lagi urusan kami sepanjang tempoh praktikum. Segala dokumen-dokumen penting serta bahan-bahan yang diperolehi dari pihak sekolah dan hasil daripada rujukan kami untuk proses pengajaran dan pembelajaran haruslah dimasukkan ke dalam folder bagi tujuan pendokumentasian. Portfolio

tersebut haruslah dilengkapkan dan dibawa setiap hari sepanjang tempoh praktikum berjalan. Selain itu, kami juga diingatkan untuk melaksanakan satu projek samada berbentuk program atau sebagainya. Rasional pelaksanaan projek ini adalah untuk melatih guru pelatih membiasakan diri dengan cara-cara pelaksanaan sesuatu program di sekolah. Program yang dipilih haruslah berupaya memberikan sumbangan serta impak yang positif kepada sekolah berkenaan. Guru pelatih ahruslah menggunakan masa sebulan yang diperuntukkan dengan sebaik mungkin serta membahagikannya mengikut fasa-fasa seperti fasa perancangan dan pelaksanaan.